1. Anasayfa
 2. Emeklilik

Memur iken, sigorta kaydı da olan kişiye bir şey olur mu?


0

Memurluktan istifa ederken onayı beklemeyen ve hemen sigortalı bir işte çalışan kişi hakkında ne gibi bir işlem tesisi yapılır?
Merhaba, Şuan 4/B’li olarak çalışıyorum. Daha önce de memurluk yapmıştım. Ama memurluktan istifa ederken onayı beklemeden ayrıldım ve 4/B’li olarak göreve başladım, kurum da hemen sigorta kaydımı yaptı. Ancak bu sürede hem SS’lı hem de Emekli Sandığına tabi 9 günlük bir sürem bulunmaktadır. Bir şey olur mu?
Memur iken istifa dilekçesi verip bu arada Sigortalı olarak çalışan kişinin sorumluluğu nedir? Sorunuz özelinde değerlendirmekteyiz.
Değerlendirmemiz:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 94 kuralları:
– Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir.
– Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.
– Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.
– Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler.
Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 28 Kurallarına göre memurlar ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunamıyorlar.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 125 kurallarına göre de, memurların ticaret yapmaları veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmaları kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesi gerektirmektedir.
2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun kuralları
– Farklı mevzuata tabi işlerde çalışanların hizmet süreleri aynı tarihlere rastlamamak kaydıyla aylık bağlanmasına hak kazanılma halinde birleştirilmektedir.
– Aynı tarihlere rastlayan hizmetlerde öncelik sırası Memurluk, Sigorta, Bağ-Kur şeklinde olur.
Bu kanun açıklamaları bağlamında değerlendirmemiz;
1- Normalde istifanızın Kurumunuzca kabul edilmesi halinde istifa etmiş sayılmanız gerekir. Sizin başvurduğunuz yöntemin bir istifa yöntemi olmadığını değerlendirmekteyiz. Ancak Kurumunuzca mazeretsiz veya Kurumunuzca kabul edilen mazeret olmaksızın görevin 10 gün kesintisiz devam etmesi durumunuzu dikkate alarak Kurumunuzca istifanızın kabul edildiğini değerlendirmekteyiz.
2- Memurluk hizmetleri her ayın 15 inde alınan maaş ve SGK. kesintilerine göre bir sonraki ayın 14 üne kadar geçerli olur. Bu halde aynı anda memurluk ve SSK.lı hizmet olması durumunda memurluk süresine denk gelen SSK.lı süreler çalışılmamış süreler olarak kabul edilir. Sosyal Güvenlik Kurumu bu SSK.lı süreleri çalışmamış sayar.
3- Memur iken sigortalı çalışarak bir kazanç elde etmeniz 657 sayılı Kanun kurallarına göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirir. Ancak bu cezanın Kurumlarca uygulanabilmesi için memurun görevde olması gerekir, görevde olmayan memur için kademe ilerlemesi cezasının uygulanmasının mümkün olmayacağını değerlendirmekteyiz.
4- İstifa ettiğiniz Kurumunuza bu durumunuzu bildirmeyi de tercih edebilirsiniz.
5- Asıl dikkat edilmesi gereken husus şudur. Bir memurun kaydının SGK kayıtlarında aktif çalışma olarak görülmesine rağmen bu süre içerisinde sigortalı olarak SGK kaydının da yapılmamasının yanlış bir işlem olduğunu değerlendiriyoruz. Bu durumlarda hem SGK sistemlerinin bu işlemi engellemesi hem de işverenlerin buna dikkat etmeleri gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  kalpler
  Kalpler
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım