1. Anasayfa
 2. Memurlar

KAMU BAŞDENETÇİSİ VE KAMU DENETÇİSİ OLMAK İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI


0

TBMM tarafından yapılacak olan 1 Kamu Başdenetçisi ve 5 Kamu Denetçisi seçimi başvuruları için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından duyuru yapıldı. Kimler başvurabilecek? Kamu Başdenetçisi veya Kamu Denetçisi aday adaylığı başvurusunda bulunmak isteyenlerde şu şartlar aranıyor:

 -Türk vatandaşı olmak -Seçimin yapıldığı tarihte Başdenetçi için 50, Denetçi için 40 yaşını doldurmuş olmak
 -Tercihen hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden olmak üzere dört yıllık eğitim veren fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
 -Kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde toplamda en az on yıl çalışmış olmak -Kamu haklarından yasaklı olmamak -Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmamak

 -Kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına ya da affa uğramış olsa veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsa bile Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabının birinci kısmının bir ve ikinci bölümündeki suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak Başvuru nasıl yapılacak?

 Gerekli şartları taşıyanlar, 17.10.2016 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 06543 Bakanlıklar ANKARA” adresine şahsen ya da posta yolu ile başvurabilecek. Başvuruda, hem Başdenetçi hem denetçi aday adaylığı için başvuru yapılamayacak, sadece biri için başvurulabilecek. Başvuruya aşağıdaki belgeler de eklenecek:

 -TBMM Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru dilekçesi -Özgeçmiş -Son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf -Onaylı nüfus cüzdanı örneği -En az dört yıllık yükseköğrenim diplomasının ya da mezuniyet belgesinin onaylı örneği
 -Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde Kamu Başdenetçiliği veya Kamu Denetçiliği adaylığı için alınmış adli sicil sorgulama sonuç belgesi aslı
 -Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı web sitesinden siyasi parti üyelik durumu sorgu sonucu çıktısı
 -Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış/çalışmakta olanlar için sicil özeti/hizmet belgesi; uluslararası kuruluşlarda çalışmış/çalışmakta olanlar için ilgili kuruluşta çalışmış olduğunu gösterir belge; sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde çalışmış/çalışmakta olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesi aslı. Seçilmeleri nasıl olacak?

 Meclis Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, süresi içerisinde başvuran ve gerekli nitelikleri taşıyan adaylar arasından, başdenetçi kadrosu için 3 aday, denetçi kadroları için ise 15 aday belirleyecek. Genel Kurul, Başdenetçiyi gizli oyla ve üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile seçecek. Denetçileri ise açık oylamayla ve üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile seçecek. Seçilecek başdenetçi ve denetçiler 4 yıl süre ile görev yapacak

  memurunyeri.com

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  kalpler
  Kalpler
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım