1. Anasayfa
 2. Engelliler

Raporluyken İl Dışına Çıkılır mı ?


0

Haklarında düzenlenen raporlara istinaden hastalık izni verilen Devlet memurları, bu izin süresi içerisinde bulundukları yer dışına çıkmak istediklerinde, herhangi bir makamdan izin almalarına gerek olup olmadığı konusunda tereddüt yaşayabilmektedirler.

Yasal izin kullandıkları dönemlerde memuriyet mahalli dışına çıkmak isteyen Devlet memurlarının, bunun için de ayrıca izin almasını öngören bazı düzenlemeler söz konusu iken, yapılan değişiklikler neticesinde memurun izin almadan başka yere gitmesi mümkün hale gelmiştir.

İkamet mecburiyeti

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan ve Devlet memurlarının tatillerde ikamet ettikleri il hudutları dışına çıkabilmesini yetkili amirin iznine bağlayan “ikamet mecburiyeti” düzenlemesi, 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu değişiklikle birlikte, tatillerde (yasal veya idari izin) ikamet yerinin ya da görev mahallinin dışına çıkmak isteyen memurun ayrıca izin almasına gerek kalmamıştır.

Raporlu memurun durumu

Hastalıkları sebebiyle haklarında düzenlenen sağlık raporuna istinaden izin verilen memurlarla ilgili olarak; “Memurlar hastalık izinlerini ancak hastalık raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üzerine veya merkezde kurum amirinin, illerde mülki amirin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile; Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar hastalık izinlerini ancak raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üzerine veya izin vermeye yetkili amirin, yurt dışında kıdemli askeri ataşenin onayı ile görev yerinden başka bir yerde geçirebilirler. Geçici görevle bulundukları yerlerde hastalanan memurların hastalık izinlerini geçici görev mahalli dışında geçirebilmeleri geçici görevi veren makamın onayına bağlıdır.” şeklinde bir hüküm uygulanmaktaydı.

Hastalık izni kullanan memurun, bulunduğu yeri izinsiz terketmesini yasaklayan ve memurların çeşitli sıkıntılar yaşamasına neden olan bu düzenlemenin yer aldığı Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 29.10.2011 tarihinde yürürlükten kaldırılmasıyla, hastalık izni süresi içerisinde memuriyet mahallinden izinsiz ayrılmak mümkün hale gelmiştir.

Ayrıca, 29.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olan “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, hastalık izni kullanan memurların bulundukları yerden ayrılmalarını izin alma ya da başka bir işlem yapma şartına bağlamamıştır.

Uygulamadaki durum

Mevcut düzenlemelerden, hastalık izni kullanmakta olan memurun, kurum veya amirinden izin almaksızın bulunduğu yer dışına çıkmasının mümkün olduğu ve izin alınmamasının herhangi bir yaptırımının da olmadığı anlaşılmaktadır.

Ancak, bazı kurumların, hastalık iznini bulunduğu yer dışında geçirmek isteyen memurun, bu durumu görevli olduğu birime iletmesini ve varsa adres ve telefon bilgilerini bildirmesini istedikleri de görülebilmektedir.

engellilersitesi.com

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  kalpler
  Kalpler
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım