1. Anasayfa
 2. Memurlar

Hangi suçları işleyenler memur olamaz?


0

Memurlar ve memur adayları açısından, suçlarda neler değişti?

Hangi suçları işleyenlerin memur olmayacağı, 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin A-5 bendinde düzenlenmiştir.

Bu maddelerin eski ve yeni hali şu şekildedir:

ESKİ MADDE

5. (Değişik alt bent: 10/01/1991 – 3697/1 md.) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

YENİ MADDE

5. (Değişik alt bent: 23.01.2008 – 5728 S.K./317. md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

DEĞERLENDİRME

657’nin 48 A-5 beninde 2008 yılında değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik sırasında,

1- Tecil edilmiş hükümlerin memuriyete engel olmayacağı yönündeki eski düzenleme yeni madde de yer almamıştır. Bu nedenle ceza tecil edilmiş olsa dahi 1 yıldan fazla ceza alan yine memur olamayacaktır.

2- Önceki düzenlemede suçlar yönünden “gibi” ifadesi yer almaktadır. Bu ifade yeni maddede yer almamıştır. Örneğin daha önce Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Topluma Karşı Suçlar Başlığı altındaki Kamu Barışına Karşı Suçlar Kapsamındaki bir suçtan dolayı halinde, “gibi” ibaresindne dolayı memuriyete son verilmekteydi. Ancak yeni maddede “gibi” ifadesi yer almadığından bu suçtan ceza alanın memuriyetine son verilemeyecektir.

3- Daha önce 6 aydan fazla hapis cezası alanın memuriyetine son verilmekteydi. 2008 yılında yapılan düzenlemeyle bu durum “kasden işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre” olarak değiştirilmiştir.

www.memurlar.net

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  kalpler
  Kalpler
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir