1. Anasayfa
 2. Engelliler

Evde Bakım Maaşında tereddüt edilen konular hakkında Genelge


0

Aile Bakanlığı Evde Bakım Maaşında tereddüt edilen konular hakkında genelge ile açıklık getirdi.

İşte o genele:

T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Sayı:54390158-010.06-113530 – 25/07/2014
Konu:Bakıma İhtiyacı Olan Engellilerin Evde Bakımına Destek İçin Verilen Sosyal Yardımlar

81 İL VALİLİĞİNE

2014/07 sayılı Genelgemizde; 6518 sayılı Kanunla değiştirilen 2828 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesiyle “Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımının desteklenmesi amacıyla ödenecek sosyal yardımlar” (Sosyal yardımlar) ile ilgili olarak, 01/07/2014 tarihine kadar, 30/07/2006 tarih ve 26244 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” (Mevcut yönetmelik) hükümleri doğrultusunda, bu tarihten sonra da mevcut yönetmelik düzenlemeleri ile birlikte kanun değişikliği ile getirilen yeni hükümlere göre işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Bakanlığımıza, İl Müdürlüklerince yöneltilen 01/07/2014 tarihinden sonraki tarihlerde yapılan sosyal yardım başvurularının değerlendirilmesinin nasıl olacağı yönünde gerek yazılı gerekse sözlü sorulardan bazı tereddütlerin oluştuğu anlaşılmaktadır.

Söz konusu sosyal yardımların başvuru şekline, değerlendirilmesine, ödenmesine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar ile ilgili olarak yeni yönetmelik çalışmaları devam etmektedir.

Genelgemizde de belirtildiği üzere, anılan yönetmelik çalışmaları tamamlanana kadar, 01/07/2014 tarihinden sonra da, sosyal yardımlara ilişkin iş ve işlemlerin, İl müdürlükleri tarafından mevcut yönetmelik çerçevesinde halihazırda yapmış oldukları uygulamalara paralel olarak yürütülmesi gerekmektedir.

Ancak, yapılan kanun değişikliği çerçevesinde, 01/07/2014 tarihinden sonra yapılan sosyal yardım başvuruları ile ilgili olarak,

Hane yaklaşımı uygulanacak olup, haneye dahil olanların elde ettikleri gelirlerin aylık ortalaması, mevcut yönetmelik düzenlemeleri çerçevesinde mevcut durumda yapılan uygulamalara göre, Sosyal Yardım Bilgi Sitemi (SOYBİS)’de kullanılmak suretiyle tespit edilecek,

Tespit edilen söz konusu gelir, hanede yaşayan kişi sayısına bölünmek suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir hesaplanacak,

Şehir dışında öğrenim gören çocuklar dahil olmak üzere, aralarında akrabalık bağıbulunan, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre aynı konuta kaydedilmiş kişi veyakişilerden sosyal inceleme raporu ile birlikte yaşadığı tespit olunanlar, hane kapsamına alınacak,

Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engelli, iki kişi olarak değerlendirilecek,

Bu şekilde, her ne ad altında olursa olsun hanenin her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olduğu tespit edilenler muhtaç olarak değerlendirilecek ve muhtaç olduğuna karar verilenler sosyal yardıma hak kazanacaklardır.

Ayrıca bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Nesrin ÇELİK
Bakan a. Müsteşar

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  kalpler
  Kalpler
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir