1. Anasayfa
 2. Engelliler

Engelli Evde Bakım Maaşı Alanlar Bu Süreye Dikkat! Maaşınız Kesilmesin


0

Değerli okurlar, Devletin Engelli vatandaşları için uygulamaya koyduğu en güzel hizmetlerinden biride Engeli Evde Bakım Hizmetidir. Bu hizmetin amacı; evlerinde ağır engelli akrabası bulunan ve mevzuattaki diğer şartları taşıyan vatandaşların engelli akrabalarına bakma karşılığında her ay düzenli olarak Evde Bakım ücreti almaları, ayrıca engelli bireyinde yaşam ortamını değiştirmeden doğup büyüdüğü ve alıştığı ortamda bakımının yapılmasıdır. Bu hizmet 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Değerli okurlar şimdi sizlere bu yardımın tüm detaylarını her okuyanın anlayacağı şekilde sıralamak istiyorum.

Evde Bakım aylığı için nereye müracaat edilir

Oturduğu İl veya İlçesinde Sosyal Hizmet Merkezi bulunanlar bu merkeze, bulunmayanlarda doğrudan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvurabilirler.

Başvuruda istenen belgeler

Bakıma muhtaç engelliden, ailesinden veya yasal temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir.

a) T.C. Kimlik numarası beyanı,

b) Engelli sağlık kurulu raporu, (Raporda engellilik oranı %50 ve üzeri ve ağır engelli EVET yazması gerekmektedir)

c) Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,

d) İki adet vesikalık fotoğraf,

e) Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,

f) Özürlünün vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,

g) Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,

h) Müracaat edilen birimce (İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi) beyan edilen T.C. Kimlik Numarası üzerinden elde edilecek nüfus cüzdanı sureti, aile nüfus kayıt örneği ve ikametgâh adres belgesi dosyaya eklenecektir.

Belgeleri tamamlanan engelli ve ailesi hakkında, Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti engelli ve aileyi fiilen yaşadıkları yerde ziyaret ederek bakım raporunu hazırlar. Raporun hazırlanması sürecinde, Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 4. Maddesi ( h ) bendinde belirtilen, bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre engelliye düşen gelir ile engellinin ve ailesinin fiziksel, zihinsel, duygusal, psiko-sosyal ve demografik özellikleri ve özgeçmişleri, engelliyi kabullenme durumu tespit edilerek, hakları ve yararlanabileceği hizmetler hakkında değerlendirme yapılır, varsa kanaat ve teklif belirtilir. Bakmakla yükümlü olunan bireyler tanımında belirtilen tüm bireylerin gelirleri, toplam gelire dâhil edilir. Bu işlemler sonucunda Engelliye bakım hizmetini verecek akraba veya vasiye bakım aylığı bağlanıp bağlanmayacağına heyet tarafından karar verilir.

Bakım Hizmetleri Değerlendirme heyetinin kararı olumsuz ise karar engelli veya yasal temsilcisine 30 gün içinde bildirilir. Engelli veya yasal temsilcisi kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde heyetin kararına itiraz edebilir. İtiraz talebi idarece değerlendirilir. Gerek görülmesi halinde farklı personellerden oluşan yeni bir heyet inceleme için görevlendirilir. 2. heyetin verdiği karar nihai karardır.

Burada bakım yardımının ekonomik kriteri olarak; Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakım yardımı verilmesi sağlanır.

Görüleceği üzere hane içinde yaşayanlara düşen aylık kişi başı gelir 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun Ek 7. Maddesiyle asgari ücrete bağlanmıştır. Asgari ücret değiştikçe kişi başı gelir hesabı da değişmektedir.

2016 yılı için kişi başı gelir tutarı ne kadardır

Geçmiş yıllarda asgari ücret her altı ayda bir (Ocak-Haziran/Temmuz-Aralık dönemi) yeniden düzenlemeye tabi tutulurdu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2016 yılı için yıl boyu asgari ücret: 1.300,00 TL olarak belirlendi. Bu tutardan 123 TL’lik Asgari geçim indirimini çıkardığımızda : 1.300 – 123 = 1.177 TL net asgari ücrete ulaşıyoruz. İşte bu rakamın 2/3’ü Kişi başı gelir sınırını oluşturmaktadır. 2016 yılı kişi başı gelir sınırı : 784,97 TL’dir. Bu tutarın üzerinde kişi başı gelire sahip olanlar Kanun ve yönetmelikteki diğer şartlara haiz olsalar da Evde bakım ücreti alamazlar.

2016 yılı için belirlenen evde bakım ücreti ne kadar

Akrabası veya vasisi olduğu engelliye Bakım hizmetini gerçekleştiren kişiye ödenen ücret hesaplaması, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda 06.02.2014’de yapılan değişiklikle ( Ek 7. Madde) Memur maaş katsayısına bağlanmıştır. Bu tarihden önce bakım ücreti olarak ilgililere bir aylık net asgari ücret tutarında ödeme yapılırken, 06.02.2014 tarihinden sonra Maliye Bakanlığınca her yılın Ocak ve Temmuz aylarında belirlenen Memur maaş katsayısının 10.000 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar evde bakım yardımı ödenmeye başlanmıştır. Bu tutar 2016 yılı 30 Haziranına kadar : 888,17 TL olarak ödenecektir. 1 Temmuz 31 Aralık dönemi ödenecek ücret tutarı belirlenecek Memur maaş katsayısına göre yeniden hesaplanacaktır. 01.01.2016 – 30.06.2016 dönemi memur maaş katsayısı 0,088817 olarak belirlenmiştir. Hesaplama: 0.088817 * 10.000 = 888,17 TL rakamına ulaşılmaktadır.

Belirlenen bu tutar engelli akrabasına bakan bakıcıya ikamet ettiği ilin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce bakıcının banka hesabına yatırılmaktadır.

Değerli okurlar; yukarıda bahsettiğim üzere Devletin engelli bireylere karşı uygulamaya koyduğu güzel hizmetlerden biride bu evde bakım yardımıdır. Engelliler sitesi bilgi portalı olarak Devletin böyle bir yardımının olduğunu tüm vatandaşlarımızın bilmesi gerektiğini düşündüğümüz için bu bilgileri sizlerle paylaşma gereği duyduk. Bundan sonraki yazılarımızda bakım hizmetini verecek akrabası veya vasisi bulunmayan engellilerin durumunun ne olacağı ve diğer hususlarla ilgili engelli ve engelli yakınları başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Son olarak bu yardımlardan yararlananlara hane halkı kişi başı gelirlerinde zaman içinde artış olanların, yani 2016 yılı için 784.97 TL’nin üzerine çıkanların bu durumlarını en geç 3 ay içinde Sosyal Hizmet Merkezleri yada İl Müdürlüklerine bildirmeleri gerektiğini belirtmek istiyorum. Aksi halde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2012/26 nolu genelgesi hükümlerine göre alınan ücretlerin geri tahsil edileceğini de belirtmek istiyorum.

engellilersitesi.com

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  kalpler
  Kalpler
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir