1. Anasayfa
 2. Engelli Öğretmen

1500 Engelli Öğretmen Alımı Ön Başvuruları Başladı


0
MEB 1500 Engelli Öğretmen Alımı Başvuruları Başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Engelli Öğretmen atama başvuru ekranını açtı.
Engelli Öğretmen başvuruları iki aşamalı olacak.  21-24 Şubat 2017 tarihleri arasında ön başvurular alınacak.
İlk başvuru ekranına ulaşmak için TIKLAYIN

ŞUBAT 2017 ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI DUYURUSU
2016 yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına katılan adaylar arasından
EKPSS puanı üstünlüğüne göre, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında
Yönetmelik hükümleri ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre 1500
kontenjana engelli öğretmen alımı yapılacaktır.

Bu kapsamda yapılacak atamalar için 21-24 Şubat 2017 tarihleri arasında ön başvuru
alınacaktır.

 Başvuruda bulunacak adaylardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci
maddesinde belirtilen genel şartların yanında;

1- Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı
olma şartı aranmayacaktır.),

2- Lisans mezuniyeti, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine
ilişkin kararına uygun olmak,

3- Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon
Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış
olmak,

4- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki
yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
5- 2016 yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) katılmış olmak,
6- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza
almamış olmak,

7- Öğretmenliğe daha önce atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından,
başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini
doldurmuş olmak,

8- Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde
görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile başvurunun son günü itibarıyla
3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
özel şartları aranacaktır.

Adaylar, başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde
yer alan Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle 21-24 Şubat 2017 tarihleri arasında
yapacak; başvuru formunun çıktısını, istenen belgelerle birlikte il millî eğitim müdürlüklerine
onaylattıracaktır.

Başvuruda adaylardan, lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, pedagojik
formasyon ve 2016 yılı EKPSS sonuç belgesi ile engelli sağlık kurulu raporu istenecek; ayrıca,
hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına
ilişkin beyanları alınacaktır.

Ancak, ataması yapılan engelli öğretmen adaylarının göreve başlama işlemleri esnasında
başvuruda istenilen belgeler ile öğretmenlik yapıp yapamayacaklarına ilişkin sağlık kurulu raporunu
ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylardan başvuru esnasında muvafakat
belgesi istenmeyecek; ancak ataması yapılanlar, göreve başlama işlemleri esnasında bu belgeyi
ibraz edecektir.

Atamalar, Bakanlığın belirleyeceği tarihte adayların tercih etmiş oldukları illere ilan edilen
kontenjan sınırlılığında EKPSS puanı üstünlüğüne göre yapılacak; ataması yapılan öğretmenlerin
görev yerleri valiliklerce belirlenecektir.
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  kalpler
  Kalpler
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir