1. Anasayfa
 2. DİĞER

Valinin Yetki ve Görevleri Nelerdir?


0
 • İl idaresinin başı ve yürütme organıdır. İli yetki ge­nişliği ilkesine göre yönetir.
 • Adli ve askeri teşkilat dışında kalan bütün devlet dairelerinde müessese ve işletmelerde denetleme yapar.
 • Vali; devlet gelirlerinin tahsilâtını ve ödeme işlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını ve gelir kaynakları­nın gelişmesini sağlamak için tedbirler alır ve uy­gular.
 • Vali ilde hem devletin ve hükümetin hem de ayrı ayrı tüm bakanlıkların temsilcisidir.
 • Devlet temsilcisi sıfatıyla törenlere başkanlık eder ve gerekli olduğu zaman yabancı ülke temsilcilerini karşılar.
 • İlde bulunan yerel kuruluşlar ve yönetim kuruluşları üzerinde idari vesayet yetkisini kullanır.
 • İldeki kamu görevlileri üzerinde hiyerarşi yetkisini kullanır.
 • İldeki kamu görevlilerinden bir kısmının görev yer­lerini belirler değiştirir ve bu kişilerin atamasını ya­par.
 • İlin idari, mali, sağlık, sosyo-kültürel ve ekonomik durumu; hükümetçe alınmış bulunan karar ve ted­birlerin halk üzerindeki etkileri ve sonuçları konu­sunda yılsonunda veya gerekli durumlarda ilgili bakanlıklara rapor verir.
 • Olağanüstü durumlarda askeri kuvvetlerden yar­dım ister.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  kalpler
  Kalpler
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir