1. Anasayfa
 2. Memurlar

Temmuz maaş kalemlerinde artış olacak mı?


0

Her Temmuz ayı memur ve işçi maaş artışlarının dört gözle beklendiği ay olarak bilinir. Ancak, bu yıl diğer yıllardan biraz farklı olarak bazı memurların maaşlarına artış sağlanırken büyük bir memur kitlesinin maaşlarında artış olmayacak. Memurların aksine özellikle asgari ücretle çalışan işçilerin maaşlarında ise artış olacak.

Temmuz ayında hangi memurların maaşlarında artış olacak?

2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme’de; ‘Öğretmen kadrolarında bulunan devlet memurlarına, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli (III) sayılı cetvelde dereceleri itibarıyla ‘100’, ’95’ ve ’85’ olarak belirlenmiş olan eğitim öğretim tazminatı oranları; sırasıyla 15/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere ‘110,28’, ‘105,28’ ve ‘95,28’ olarak, 15/7/2014 tarihinden geçerli olmak üzere ‘120,56’, ‘115,56’ ve ‘105,56’ olarak uygulanacaktır.’ ifadesine yer verilmiştir.

Bu düzenleme gereğince öğretmenlerin eğitim öğretim tazminatı oranlarına, toplu sözleşme hükümlerine istinaden 15 Ocak 2014 tarihinden geçerli olarak ‘10,28’ rakamı ilave edilmiş yine bu tazminata 15 Temmuz 2014 tarihinden geçerli olarak da ‘10,28’ rakamı ilave edilecektir. Dolayısıyla toplu sözleşmenin diğer maddelerinde öğretmenler dışında kalan memurlar açısından Temmuz ayında herhangi bir iyileştirme söz konusu olmayacaktır.

Yani toplu sözleşmede yer alan;1/1/2014-31/12/2014 döneminde geçerli olmak üzere; memur maaş hesabının temelini oluşturan aylık katsayısı (0,076998), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,205274), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,024416) olarak belirlenmiştir. Temmuz ayında bu katsayılar sabit kalacağından öğretmenler dışındaki memurların maaşlarında artış olmayacaktır.

Öğretmenlerin maaşlarında ise en yüksek 75 TL, en düşük ise 65 TL tutarında artış olacaktır. Farklılığın sebebi ise 5510 sayılı Kanun’a tabi öğretmenlerin eğitim öğretim tazminatından % 14 oranındaki sigorta primi kesintidir. Öğretmen maaşlarındaki artış 15 Temmuzdan geçerli olacağı için fark ödemesi yapılmayacaktır.

Asgari ücret artışının memur maaşına etkisi olacak mı?

Bütün çalışanlar ve özelde de memurlar için uygulanacak asgari geçim indirimi, memurun kendisinin veya ailesinin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıyla hesaplanmaktadır. Gerçek rakamlardan uzak olmakla birlikte ele geçen maaşa etkisi bulunmaktadır ve asgari ücrettin ilk dönemindeki artış memur maaşını doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla Temmuz ayındaki asgari ücretin brüt 1071 TL’den 1.134 TL’ye yükselmesinin asgari geçim indirimine etki olmayacağı için memur maaşı da etkilenmeyecektir.

Daha önce de açıkladığımız üzere, asgari geçim indirimi 01.01.2014 – 30.06.2014 (Ocak) için belirlenen asgari ücretin mükellefin durumuna göre belirlenen oranın ücretliler için belirlenen 1’inci ücret dilimi (%15) ile çarpılmak suretiyle bulunmaktadır. Memurlar da ücretli olduğu için asgari geçim indiriminden yararlanmaktadır. Dolayısıyla 01.01.2014 – 30.06.2014 (Ocak) için belirlenen asgari ücret çalışanlar açısından önem arz etmekte iken Temmuz asgari ücret artışının memur maaşına etkisi olmayacaktır.

Temmuz ayında memur emekli maaşlarında artış olacak mı?

Memurların emekli maaşları maaş katsayılarıyla doğrudan ilgili olduğu için Temmuz ayında da maaş katsayıları sabit kalacağından dolayı memurların emekli maaşları artmayacaktır.

Ancak, 5510 sayılı Kanun’a göre bağlanan gelir ve aylıklar, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılmaktadır. Dolayısıyla emekli maaşlarını 5510 sayılı Kanun’a göre alanların emekli maaşlarında artış olacak, 5434 sayılı Kanun’a göre emekli aylığı bağlananların ise emekli maaşlarında artış olmayacaktır.

Garip ama Temmuz ayında öğretmenlerin görev maaşları artarken emekli maaşları artmayacaktır.

Asgari ücret artışı kıdem tazminatı tavanını arttırır mı?

Kıdem tazminatı tavanının hesabında Başbakanlık Müsteşarı’na yapılan emekli ikramiyesi esas alınmaktadır. Emekli ikramiyesini etkileyen en önemli unsur ise maaş katsayılarındaki artıştır. Temmuz ayında maaş katsayıları sabit kalacağı için emekli maaşı ve ikramiyesi sabit kalacaktır. Buna göre 2014 yılında kıdem tazminatı tavanı 3.438,21 TL olup, asgari ücret artışının buna herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Temmuz ayında doğum ve ölüm yardımları artacak mı?

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malüllük, vazife malüllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine; 2014 yılında 415 TL cenaze ödeneği verilecek olup, Temmuz ayında herhangi bir artış olmayacaktır.

Ayrıca, 5434 sayılı Kanun kapsamında olan emekliler için ödenecek ölüm yardımı tutarı ise 5434 sayılı Kanun’un ek 4’üncü maddesi gereğince emeklinin bir aylık tutarı kadar olup, maaş katsayılarında artış olmadığı için bu ödemede de değişiklik olmayacaktır.

Doğum, ölüm, aile ve çocuk yardımı tutarları artacak mı?

Temmuz ayında doğum, ölüm, aile ve çocuk yardımı ödemelerinde hiçbir değişiklik olmayacaktır. Yani 2014 Ocak ayında memurlardan: memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere 9500 x 0,076998 = 731,48 TL, memurun ölümü halinde ise 731,48 x 2 = 1.462,96 TL ölüm yardımı ödeneği verilecektir.

Çocuğu dünyaya gelen memurlara 2500 x 0,076998= 192,5 TL doğum yardımı ödeneği verilecektir.

Eş için: Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan eşi için 2.134 x 0,076998 = 164,31 TL aile yardımı ödenecektir.

72’nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için; 500 x 0,076998= 38,5 TL, ödeneğe müstehak diğer çocuklar için; 250 x 0,076998= 19,25 TL, çocuk yardımı ödenecektir.

Kaynak: www.memurlar.net

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  kalpler
  Kalpler
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir