1. Anasayfa
 2. Eğitim Haberleri

ÖSYM’den Engellilere Yeni sınav kuralları


0
ÖSYM yayınladığı ÖSYS kılavuzunda Engellilere Yeni sınav kurallarını açıkladı

SAĞLIK/ENGEL DURUMU NEDENİ İLE ÖZEL BİR ALET, ARAÇ GEREÇ VE CİHAZLA SINAVA GİRECEK ADAYLARIN
UYMASI GEREKEN KURALLAR
Sağlık/engel durumu nedeni ile bir alet, araç gereç ve cihazla sınava girmeleri gereken adayların, sınav
konforunu temin etmek ve daha rahat koşullarda sınavlarını gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, ilgili
alet, araç gereç ve cihazları ile sınava girmelerine izin verilecektir. Bu durumdaki adayların, Merkezimize
gönderecekleri sağlık raporlarında, kullanacakları alet, araç gereç ve cihazın ne olduğunun ve engelleri
nedeniyle ilgili alet, araç gereç ve cihazı kullanmalarının zorunlu olduğunun açıkça belirtilmiş olması
gerekmektedir. Sağlık raporunda kullanılacak olan alet, araç gereç ve cihazların isimleri net olarak bildirilmeyen
adayların söz konusu alet, araç gereç ve cihazlarla sınav binalarına girmelerine müsaade edilmeyecektir.
Ayrıca, sağlık raporlarında engelli adayların zorunlu olarak kullanacakları belirtilmiş ancak;
sınav güvenliğini zedeleyecek nitelikte olan alet, araç gereç ve cihazı kullanmak durumunda olan adaylar,
Ankara’da ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava alı-
nacaklardır. Bu binalarda bina girişi ve her salonda sınav uygulaması kamera ile kayıt altına alınacaktır.
Bu tür alet, araç gereci kullanan adaylardan Ankara’da sınava girmek istemeyenler, diğer tüm adayların
sınava alındığı binalarda ilgili alet, araç-gereç ve cihazı kullanma izni verilmeden sınava alınacaklardır.
Adaylar ilgili sağlık raporlarını, durumlarını ve taleplerini başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye iletecek veya
bildireceklerdir. Başvuru süresi dışında gelen talepler, bilgi ve belgeler dikkate alınmayacaktır.
Bu kapsamda ilgili komisyon tarafından yapılan değerlendirmede; ÖSYS sınavlarında sağlık/engel durumu
nedeni ile aşağıdaki listede yer alan alet, araç-gereç ve cihazı kullanacak adaylar belirtilen sınav merkezlerinde
sınava alınacaklardır:
1- Gözlük tipi işitme cihazı / atel / elektronik büyüteç / oksijen tüpü /masa lambası / koyu renk camlı
gözlük / kullanacak olan adaylar Ankara’da ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi
kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır.
2- Kalp pili / kâğıt torba kullanan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde sınava alınacaklardır.
3- İnsülin iğnesi, kalemi, enjektör, şırınga, şeker ölçüm cihazı kullanan adaylar, sınavda Bina Sınav Sorumlusu
Yardımcısına (tüm sorumluluğu kendilerinde olmak kaydıyla) aparat/cihazlarını teslim edecekler,
ihtiyaç halinde kullanabileceklerdir. Zorunlu olarak bu gereçleri yanında bulundurmak durumunda
olan adayların ilgili gereçleri BSS Yardımcısı tarafından Sınav başladıktan sonra Salon Başkanının masasına
konulacak ve kullanım dışı zamanlarda sürekli orada kalacaklardır. Bu adaylar, tercih ettikleri sınav
merkezinde sınava alınacaklardır. Aparat/cihazlarını Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısına teslim etmek istemeyen,
aparat/cihazlarının sınavda yanlarında bulunmasını isteyen adaylar, Ankara’da ÖSYM tarafından
hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır.
4- Üzerinde protez, ortezi olan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı tarafından bu protez, ortezleri
kontrol edilerek sınava alınacaklardır. Protez, ortez giysi altında olmalıdır. Bu adaylardan okuyucu yardımı
talep edenler, Ankara’da ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda
sınava alınacaklardır.
5- Üzerinde diren, katater bulunan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardıcısı tarafından bu diren, katater
kontrol edilerek sınava alınacaklardır. Diren, katater giysi altında olmalıdır. Bu adaylardan okuyucu
yardımı talep edenler ile diren, katateri metal parça içerenleri kullanacak olan adaylar Ankara’da ÖSYM
tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır.
6- Boyunluk /destek malzemesi (yükseltici materyal) / eldiven / havlu/ peçete/ bez/ hasta bezi / bere /
şapka / bandaj / saç tokası kullanan adaylar tercih ettikleri sınav merkezlerinde sınava girecekler ancak
bu malzemelerden metal parça içerenleri kullanacak adaylar Ankara’da ÖSYM tarafından hazırlanacak her
türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır.
7- Korse kullanan adaylardan korsesi giysi altında olanlar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava alınacaklardır.
Bu adaylardan okuyucu yardımı talep edenler ile korsesi metal parça içeren adaylar Ankara’da
ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır.
8- İlaç kullanacak adaylardan ilaçlarını tane ile sınav binasına getirenler tercih ettikleri sınav merkezinde
sınava alınacaklardır. Kullanacakları ilacı paket içerisinde sınava getirmesi gereken adaylar, Ankara’da
ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır.
9- Ek gıda (paketli) kullanması gereken adaylar, açılmamış paketlerde (paketler sınav boyunca masa
üstünde olmak kaydıyla) Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı kontrolünde tercih ettikleri sınav merkezinde
sınava alınacaklardır.
10- Göz damlası kullanan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı kontrolünde tercih ettikleri sınav
merkezinde sınava alınacaklardır. Damla metal şişede ise adaylar, Ankara’da ÖSYM tarafından hazırlanacak
her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır.
11- Sonda kullanan adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava alınacak ancak bunlardan okuyucu
yardımı talep edenler, Ankara’da ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş
binalarda sınava alınacaklardır.
12- Oturma simidi, yastık kullanan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı kontrolünde tercih ettikleri sınav merkezinde sınava alınacaklardır. Bu adaylardan okuyucu yardımı talep edenler, Ankara’da ÖSYM
tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır.

13- Maske kullanan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı kontrolünde tercih ettikleri sınav merkezinde
sınava alınacaklardır. Bu adaylardan maskesi metal parça içerenler, Ankara’da ÖSYM tarafından hazırlanacak
her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır.
14- İşitme cihazının pili ve kabı ile sınava gelen adaylar, sınavda bu malzemelerini Bina Sınav Sorumlusu
Yardımcısına teslim edecekler, ihtiyaç halinde kullanabileceklerdir. Bu malzemelerini Bina Sınav Sorumlusuna
teslim etmek istemeyen, sınavda yanlarında bulunmasını isteyen adaylar, Ankara’da ÖSYM tarafından
hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır.
15- Özel ortopedik ayakkabı kullanan adaylar tercih ettikleri sınav merkezlerinde sınava alınacak ancak
bunlardan okuyucu talep eden adaylar Ankara’da ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz
iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır.
16- Pant ve dizlik kullanan adaylar bu malzemeleri giysi altında olmak kaydıyla tercih ettikleri sınav merkezinde
sınava alınacaklardır. Bu adaylardan okuyucu talep eden adaylar Ankara’da ÖSYM tarafından
hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır.
17- İşitme Cihazı ve Biyonik Kulak kullanmak durumunda kalan adayların eğer kulaklıklar ve cihazları
bedenlerinden ayrılabilir ise sınav öncesinde Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısına teslim edip sınav sonrasında
teslim alacaklar. Aksi halde bu adaylar ile bu adaylardan okuyucu isteyenlerin hepsi Ankara’da
ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır.
18- tekerlekli sandalye (Akülü olanlar dâhil) kullanan adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava
alınacaklardır. Bu adaylardan okuyucu talep eden adaylar, Ankara’da ÖSYM tarafından hazırlanacak her
türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır.
19- Koltuk değneği / baston / kanedyen / yürüteç kullanan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde
sınava alınacaklardır. Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı tarafından bu malzemeler teslim alınacak sınav
sonunda adaya teslim edilecektir.
20- Elektronik olmayan büyüteç kullanan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde sınava alınacaklardır.
Büyüteci metal parça içeren adaylar Ankara’da ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz
iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır

21- Prizmatik Gözlük, teleskopik gözlük kullanan adaylar (sadece çerçeve ise) tercih ettikleri sınav merkezinde
sınava alınacaklardır. Bu malzemelerinde bir aparat takılı olan adaylar Ankara’da ÖSYM tarafından
hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır.
22- Abaküs kullanan adaylar Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısının kontrolü ile tercih ettikleri sınav merkezinde
sınava alınacaklardır. Üzerinde herhangi bir olağan dışı aparat olan cihazlarla sınava girecek
adaylar Ankara’da ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda
sınava alınacaklardır.
23- Küptaş veya Kabartmalı Yazı Tableti kullanan adayların bu malzemeleri plastik ise tercih ettikleri sı-
nav merkezinde sınava alınacaklardır. Metal kalem kullanacaklarda bu malzeme kontrol edilip tutanağa
olağan dışı bir durum olmadığı yazılacaktır. Aksi takdirde aday sınava alınmayacaktır. Kalem dışında metal
aksamlı malzeme kullanacak olan adaylar Ankara’da ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolukablosuz
iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır.
24- Tahta ve Beyaz Tahta Kalem kullanan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde sınava alınacaklardır.
Bu malzemesi metal parça içerenler ile okuyucu talep eden adaylar Ankara’da ÖSYM tarafından hazırlanacak
her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır.
25- Astım ilacı, spreyi, pompası kullanan adaylardan bu malzemesi metal içermeyenler tercih ettikleri
sınav merkezinde sınava alınacaklardır. Metal içeren malzemeler Bina Sınav Sorumlusu tarafından teslim
alınacak ihtiyaç olduğunda adayın kullanmasına izin verilecektir. Zorunlu olarak bu gereçleri yanında bulundurmak
durumunda olan adayların ilgili gereçleri BSS Yardımcısı tarafından Sınav başladıktan sonra
Salon Başkanının masasına konulacak ve kullanım dışı zamanlarda sürekli orada kalacaklardır.
26- Büyüteç gözlüğü kullanan adayların bu malzemeleri Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı tarafından
kontrol edilerek tercih ettikleri sınav merkezinde sınava alınacaklardır. Eğer olağan dışı bir durum var ise
adayın talebi ile kendileri Ankara’da ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi
kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır.
27- Bilgisayar – Braille Daktilo kullanan adaylar, Ankara’da ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü
kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır

28- İnsülin Pompası kullanan adaylar, bu aparatı giysilerin altında bulundurmak şartı ile kendi tercih
etmiş oldukları sınav merkezinde sınava alınacaklardır.
29- İnsülin Pompası kullanıp, aynı zamanda başka rahatsızlığı nedeni ile (görme vb.) okuyucu yardımı
alan adaylar Ankara’da ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş
binalarda sınava alınacaklardır.

GENEL KURALLAR
KURAL 1: Engeli nedeniyle herhangi bir alet kullanan engelli adaylardan okuyucu talep edenler Ankara’da
ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır.
KURAL 2: Engeli nedeniyle herhangi bir elektronik alet kullanan engelli adaylar, Ankara’da ÖSYM tarafından
hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır.
KURAL 3: Vücut üzerine monte edilen ve elektronik olmayan alet ve araçlarla (giysi altında olmak koşulu
ile) sınava girecek adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde sınava alınacaklardır.
KURAL 4: Sınavda 18 veya 22 punto soru kitapçığı isteyen adaylar, Ankara’da sınava alınacaklardır. Bu
adaylar 18 ve 22 puntoda yazılı soru kitapçığında yer alan soruların sayfa düzeni ve tasarımdan kaynaklanan
durumlardan dolayı hak iddia etmeyeceğini ilgili dilekçesinde belirtilmiş olacaktır. Cevap kâğıdı boyutu
standart olduğundan (Bütün adaylara sadece 9 punto cevap kâğıdı verilecektir.), bu adaylara talep
etmeleri halinde işaretleyici yardımı verilecektir.
KURAL 5: Herhangi bir araç ile sınava giren aday olması durumunda Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı tüm
aletleri tek tek kontrol edecek ve izin verilen alet olup olmadığına, aletin üzerinde metal unsurlar bulunmadığına,
karar verecek ve öyle binaya alacak. metal nitelik bulunan araçlar ÖSYM’ye bildirilmiş ve atama
binaya yapılmış ise sınava alınacaktır.
KURAL 6: Engelli adaylar, ÖSYM tarafından engelli aday binası olarak belirlenmiş binalarda sınava gireceklerdir.

KURAL 7: Metal nitelikli eşya beyanında bulunmadığı halde üzerinde metal eşya çıkan engelliler atanmış
oldukları binalarda söz konusu alet ve cihaz ile sınava alınmayacaktır.
KURAL 8: İşaretleyici yardımı talep eden adaylardan engeli nedeniyle sınavda metal eşya/cihaz alet bulundurmak
durumunda olanlar ve sınav esnasında yüksek sesle soruları kendileri okuyacaklar ise Ankara’da
ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır.
KURAL 9: Üzerinde cihaz bulunan engellilerden soruları yüksek sesle okumak isteyenler, Ankara’da ÖSYM
tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacaktır.

KURAL 10: Giysi altında kabul edilen cihazların sınav sırasında giysi üzerine çıkartılması veya bedenden
ayrılması durumunda adayın sınavı geçersiz olacaktır. Aday hemen Bina Sınav Sorumlusu odasına götü-
rülerek süresi boyunca bekletilip sonradan bina dışına çıkmasına müsaade edilecektir. Söz konusu alet
tutanakla ÖSYM’ye gönderilecek.
KURAL 11: Ankara’da belirlenen sınav binasına atanan her aday ihtiyacı olan cihazları kendisi getirecektir.
Sınavdan önce ÖSYM uzmanları aletleri kontrol edip gözden geçirdikten sonra sınav güvenliğini zedeleyecek
bir durum olmadığını onaylayıp kullanım izni verirlerse aday bu cihazları sınavda kullanabilecektir.
Güvenlik ihlali yapan aday sınav binasına alınmayacaktır.
KURAL 12: Ankara’dan başvuran engelliler de metal aksamı olan cihaz kullanmaları halinde Ankara’da
ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır.
KURAL 13: Adaylar başvuru süresi içerisinde kullanmak istedikleri cihazların resimlerini ve özelliklerini
içeren dilekçelerini ÖSYM’ye iletecekler. ÖSYM her cihazı inceleyip yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde
adayın sınav merkezini belirleyecektir. ÖSYM’ye fotoğrafı ve özellikleri gönderilen cihaz dışında bir cihaz
ile sınav binasına gelen adaylar sınava alınmayacaktır.
KURAL 14: Yukarıda tanımlanan araç gereç ve cihazların dışında engelli adayların kullanmak durumunda
oldukları başka malzeme, alet, araç, gereç, cihaz veya engel durumu söz konusu olur ise aday başvuru
süresi içerisinde durumunu dilekçe ile ÖSYM’ye bildirecek ve ilgili komisyon incelemesi neticesinde karar
verip adaya bildirecektir.

kaynak: engelsizdunyam.org

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  kalpler
  Kalpler
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir