1. Anasayfa
 2. Engelliler

KPSS tercihlerinde bilinmesi gereken altın kurallar


0

Kamu kurum ve kuruluşlarınca merkezi yerleştirme yapılmak üzere toplam (10.144) kadro ve pozisyona 22 Haziran – 01 Temmuz 2016 tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığı’nca www.osym.gov.tr adresi üzerinden tercih işlemi yapılacak ve bilahare bu tercihler ve puan üstünlüğü çerçevesinde yerleştirme yapılacaktır. Bu bağlamda tercih işleminde bulunacak adaylara hayati değerde bazı bilgiler vermek istiyoruz.

KPSS atamalarında yaş şartı var mıdır? 50 yaşındaki bir kişi KPSS B grubu kadrolara yerleşebilir mi?

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’in ek 3’üncü maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezi yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için yaş sınırı tespit edemezler. Dolayısıyla 50 yaşındaki birisi de KPSS B grubu kadrolara yerleşmesi halinde memur olarak atanabilir.

Ancak, bu yerleştirmede Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın kadroları arasında icra memurlarının olduğu görülmektedir. SGK İcra Memurları Yönetmeliği’nde icra memuru olarak atanabilmek için başvuru tarihi itibarı ile 30 yaşını bitirmemiş olmak şartı aranmaktadır. Bu nedenle 30 yaşını bitiren adayların yerleştirme işlemi yapılsa dahi atanamayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle adayların dikkatli tercihte bulunmaları gerekmektedir. (23 Haziran 1986 ve sonrası doğanlar bu kadroyu tercih edebilirler)

Tercih edilecek hangi kurumların maaşı 705 TL daha yüksektir?

Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların tercihinde; nakil imkanları (yani farklı illerde birimleri olmadığı için) kısıtlı olduğu için belediyeler ve üniversiteler en son tercih edilmelidir. KİT’ler ve mahalli idareler dışındaki kamu kurumlarının maaşı 666 sayılı KHK sonrasında eşitlenmiştir. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun diğer kamu kurumlarına göre değişik il ve ilçelerde birimleri olduğu için bu kurumlara tercih önceliği verilmelidir.

Mahalli idarelere atanacak personele ilave olarak net 705 TL Sosyal Denge Tazminatı ödenecektir. Temmuz ayında maaş katsayısı artacağı için bu ödeme artacaktır.

Engelli adaylar tercihte bulunursa ataması yapılır mı?

Kılavuzda engelli statüsündeki adayların, kamu kurum ve kuruluşlarının bu kılavuzda yer alan kadro veya pozisyonlarını tercih etmelerine yeşil ışık yakılmıştır. Ancak, kılavuzda bu ifadelere yer verilmekle birlikte engelli olan adayların tercihte bulunmamalarını öneririz. Çünkü, kamu kurumları yerleşen adaylardan atamaya esas belgeleri isteyecekler ve bu belgeler arasında da sağlık raporu veya sağlık kurulu raporu bulunmaktadır. Bu raporlarda engel durumu % 40 ve üzerinde olanların atamaları yapılmayacaktır daha önce birçok kamu kurumu yerleşen engelli adayları bu gerekçeyle atamamıştır. Mağdur olmak istemeyen adaylara bu durumu önemle hatırlatmak istiyoruz.

Kılavuzdaki derece ve kademeler ne anlama geliyor?

Kılavuzda, bazı kadroların yanında GİH, THS, SHS gibi kısaltmalar ve dereceler bulunmaktadır. Adayların tercihlerini yaparken bu ayrıntıya hiç dikkat etmemesi gerekmektedir. Sınıf belirtilmeyen ve derecesi olmayan pozisyonlar KİT’leri ifade etmektedir. GİH, Genel İdare Hizmetleri Sınıfını; TH, Teknik Hizmetler Sınıfını; SH Sağlık Hizmetleri Sınıfını; YH, Yardımcı Hizmetler Sınıfını ifade etmektedir.

Dereceler: Derece, memuriyete giriş derecesidir. Bu detay, tamamıyla teknik bir düzenleme olup, adayları ilgilendirmemektedir. Bu nedenle tercih yapılırken derece hususuna hiç dikkat edilmemelidir.

Yerleştirmesi yapılanların atama için müracaat etmemesi halinde yaptırım var mıdır?

Yerleştiği halde atanmak için müracaat etmeyenler, ÖSYM tarafından yapılacak sonraki KPSS tercih işlemlerine (memur ve 399’a tabi sözleşmeli) katılamayacaktır. Ayrıca adayların atamayı dondurma gibi bir hakları bulunmamaktadır. Bu nedenle adayların atanmayı düşünmedikleri kurumları tercih etmemelerini öneririz. Ayrıca, bazen adaylar, nitelikleri taşımamasına rağmen, istemedikleri bölümleri yazabilmektedir. Örneğin kadroda ehliyet şartı yer alabilmekte ancak aday bunu göremeyebilmektedir. İşte, bu tür küçük hatalar nedeniyle, yerleştirilme yapılmış olsa dahi, bu adayın ataması yapılmayacaktır.

Ayrıca, yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamayacaklarını da unutmamalıdırlar.

Şu an bir kurumda memur olarak çalışmaktayım. 2016/1 KPSS tercih kılavuzunda yer alan hangi kadroları tercih edersem muvafakata gerek yoktur?

Memur bir kişi 2016/1’de yer alan başka bir memur kadrosunu tercih eder ve yerleşirse, bu kişi o kadroya ancak kurumlar arası muvafakat ile geçebilir. Çalışılan kurum muvafakat vermez ise naklen atanılması mümkün değildir. Eğer memur kişi kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları (Kılavuzda sınıfı bölümü boş olan kadrolar sözleşmelidir.) seçerse muvafakata gerek yoktur. Bu halde istifa edip geçebilir. Aynı durum şuan sözleşmeli olup, memur kadrosunu tercih edecek adaylar için de geçerlidir.

KİT’lerdeki sözleşmeli personel başka kurumlara naklen memur olarak atanabilir mi?

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelin kadroyla ilişkisi bulunmaması sebebiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kadrolara naklen atanmalarının mümkün değildir. Ancak, KİT’lerde çalışan sözleşmeli personelin kendi kurumlarında memur olmaları, bilahare de başka kurumların memur kadrolarına geçmeleri mümkündür.

KİT’lere atananların 6 ay sonra maaşının artacağı doğru mu?

İlk defa açıktan işe alınan sözleşmeli personel 6 aylık deneme süresine tabi tutulur ve sicil ve başarı değerlemesi raporları sözleşme sürelerinin bitiminden 15 gün önce doldurulur. Bu çerçevede, 399 sayılı KHK hükümleri gereğince sözleşmeli personele ödenecek başarı ücreti de sicil ve başarı puanına göre ödenmektedir. Başarı ücreti; sözleşmeli personelden sicil ve başarı değerlemesi sonucunda sicil ve başarıları (A) düzeyinde olanlara(90 ve daha yukarı) temel ücretlerinin % 8’i, (B) düzeyinde olanlara (76-89) % 4’ü, (C) düzeyinde olanlara (60-75) % 2’si oranında hesaplanacak tutarda başarı ücreti ödenmektedir. Dolayısıyla 6 aydan sonra sözleşmeli personelin maaşı artacaktır.


www.memurlar.net

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  kalpler
  Kalpler
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir