1. Anasayfa
 2. Memurlar

İstifa eden memur GSS öder mi?


0

Memur olarak çalışırken istifa eden kişi, GSS pirimi öder mi?
Konu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 60 ve 67 hükümlerinde açıklanmıştır.

Madde 60 hükmüne göre;

İkametgahı Ülkemizde olan kişilerden;

– SSK.lılar (5510 sayılı Kanun Madde 4/1 (a) kapsamındakiler),

– Bağ-Kurlular (5510 sayılı Kanun Madde 4/1 (b) kapsamındakiler),

– Memurlar (5510 sayılı Kanun Madde 4/1 ( c ) kapsamındakiler),

Genel sağlık sigortası kapsamında olan kişilerdir.

Madde 67 hükmünün ilgili fıkralarında da genel sağlık sigortasından yararlanma süresi belirlenmiştir.

Madde hükmünün ilgili fıkrası aşağıdaki şekildedir:

“60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar, zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar. (Ek cümle: 10/1/2013-6385/7 md.) Ayrıca, lise ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak sahibi sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler. “

HÜKMÜN YORUMU:

Devlet memurları 5510 sayılı Kanun Madde 60 hükmüne göre genel sağlık sigortalısı sayılırlar.

Memurlar zorunlu olarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.

Memurların bu zorunlu sigortalılıkları sona ermişse 10 gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar.

Ayrıca, memurluğun sona erme tarihinden geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları da genel itibariyle olacağından bu durumdaki kişilere 90 gün süreyle yine sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanmaktadır.

Sonuç itibariyle; istifa eden memur istifa ettiği tarihten önce 90 günlük çalışma süresi var ise bu madde uyarınca 10+ 90 = 100 gün sağlık hizmetinden yararlanabilmektedir.

Ancak, 100 günlük süre sonunda genel sağlık sigortası primi ödemeden sağlık hizmetinden yararlanması mümkün değildir. Bunun için genel sağlık sigortası primi ödenmesi gerekir. Bunun içinde gelir testine tabi tutulur ve buna göre SGK’ya ödenecek primler belirlenir.

www.memurlar.net

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  kalpler
  Kalpler
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir