1. Anasayfa
 2. Engelliler

Hepi Topu 1950 Kadro Var ! Tercihlerinizden Emin Olun


0

Binlerce engelli memur adaylarının merakla beklediği ve dün de Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlana tercih kılavuzu bugün ÖSYM tarafından da yayımlandı.

Peki adaylar tercih işlemleri yaparken nelere dikkat etmeli?

TERCİHLERİNİZDEN EMİN OLUN ?

Adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2014-EKPSS’ye girmiş veya 2014-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için EKPSS P2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP3 puanı ile tercihler kullanılacak. İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41’inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde tercihlere göre kura usulü ile yerleştirme yapılacak. 2014-EKPSS puanı veya 2014-Kura başvurusu ile herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar (ataması yapılsın veya yapılmasın) bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edemez. Mezun olunan eğitim düzeyi, program/alan/dal ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir kadroya tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz.

Adayların eğitim bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde adaya ait kayıt bilgilerinde yer alıyor. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacak. Adaylar ais.osym.gov.tr adresinden eğitim bilgilerini kontrol edebilir. Eğitim bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adaylar, tercih yapmak istedikleri kadroların gerektirdiği eğitim bilgilerini, 4-11 Aralık 2015 tarihleri arasında resmî iş günlerinde ve resmî iş saatlerinde, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri’nde ve ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri yetkisindeki başvuru merkezlerinde güncelleyebilecekler.

EKPSS Tercih İşlemleri ile ilgili adaylar tarafından iletişim adreslerimize gönderilen bazı soruları sizler için derledik.

Soru 1: Kuralar nasıl gerçekleştirilir?

Noter huzurunda yapılır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebilir.

Soru 2: Kura ile yerleştirme nasıl yapılmaktadır?

• Adaylar, Tercih Kılavuzunda kura ile yerleştirme talep eden kamu kurum veya kuruluşlarından durumlarına uygun koşulların bulunduğu kadrolar için tercihte bulunmak suretiyle yerleştirme talebinde bulunabilir.

• Tercih edilen kadrolara birden fazla istekli olması halinde istekliler arasında kura çekilerek ilgili kadrolara yerleştirilecek adaylar tespit edilir.

• Adaylar, Tercih Kılavuzuna göre belirledikleri tercihleri dışında, tercih edilmeyen münhal kadrolara genel kurayla yerleştirilme talebinde de bulunabilir.

• Adaylar, Tercih Kılavuzunda belirtilen tarihte; eğitim durumuna ve engel grubuna ilişkin şartları taşımaları kaydıyla, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle, kamu kurum ve kuruluşlarına ait münhal kadrolara yerleştirilir.

• Yerleştirmede adayların Başvuru Belgesinde ve Tercih Formunda yazıp kodladıkları beyanları esas alınır.

Soru 3 : Engel durumu dolayısıyla sınav esnasında refakatçi sağlanmakta mıdır?

EKPSS’de istekleri halinde engellilere engel grubuna uygun refakatçi temin edilir.

Soru : 4 EKPSS yerleştirmelerinde üst yaş sınırı var mıdır?

Kurumlar özel hükümler haricinde, yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadrolar için üst yaş sınırı tespit edemez.

Soru 5 : Son sınıf öğrencisi engelli kişi EKPSS’den atanabilir mi?

Yerleştirme başvurularının son tarihi itibariyle mezun olacak kişilerin ataması yapılmaktadır.

Soru 6 : EKPSS kılavuzunda hangi bilgiler yer almaktadır?

EKPSS Kılavuzunda; başvuru, eğitim durumu ve engel grupları itibarıyla sınav konuları, Sınav ve değerlendirme işlemlerine ilişkin gerekli bilgi ve kurallar ile sınava ilişkin diğer bilgiler yer alır.

Soru 7 : Başvuru belgesinde hangi bilgiler bulunmaktadır?

Ayrıntılı kimlik bilgileri, eğitim durumuna göre program adları, engel grubuna ilişkin bilgiler ile gerekli diğer kişisel niteliklerine ilişkin bilgilerin yer almasını sağlayacak içerikte hazırlanır.

Soru 8 : EKPSS atamaları neye göre belirlenmektedir?

EKPSS, kurum ve kuruluşların engelli kontenjan açığı bulunduğu sürece, Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan diğer sınavlardan ayrı zamanlı olarak yapılır. Bu sınav, başvuruların alınması, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi olarak gerçekleştirilir.

Soru 9 : EKPSS sonuçları ne kadar süreyle geçerlidir?

EKPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

Soru 10 : Engelli kadrosunda Açık kadrosu bulunan kamu kurumlarının yükümlülüğü var mıdır?

Kurumlar, hizmet gereklerine göre engellilere tahsis edecekleri münhal kadrolarını, EKPSS sonuçlarına veya kura usulüne göre yerleştirme yapılmasını sağlayacak şekilde farklı eğitim, sınıf ve unvanlar itibarıyla hazırlamak zorundadır.

Soru 11: Engelli kadrolarının dolu olması halinde kadrolar nasıl açılır?

Engellilerin istihdam edileceği uygun münhal kadro bulunmadığı takdirde genel hükümlere göre diğer münhal kadrolarda unvan değişikliği yapılarak gerekli kadrolar temin edilir. engelli personelin istihdam edileceği birimler, ilgili kurum veya kuruluşça belirlenir.

Soru 12 : Nitelik-Kod Kılavuzu nedir?

Nitelik-Kod Kılavuzunda, engelli alımı yapılacak kadrolara ilişkin olarak eğitim durumuna göre program adları, cinsiyet ile bonservis, sertifika ve benzeri belge ve özel şartlar yer alır.

Soru 13 : Yayımlanan tercih kılavuzunda yerleştirme hakkında neler yer almaktadır?

Yerleştirme bakımından; tercihlerin alınması, yerleştirmenin yapılması, yerleştirme sonuçlarının bildirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim durumu ve engel grubu itibarıyla koşulları belirlenmiş münhal kadrolarının unvanı ve sayısı, bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler Tercih Kılavuzunda yer alır.

Soru 14: EKPSS yerleştirmeleri nasıl yapılmaktadır?

Adaylar, kadrolara; eğitim durumları ve engel gruplarına ilişkin şartları taşımaları kaydıyla, EKPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilir. Yerleştirme işlemlerinde, diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, yerleştirmenin yapıldığı tarihte aynı adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek EKPSS puanı dikkate alınır.

Soru 15 : Aynı puanı alan adayların yerleştirmesi nasıl yapılmaktadır?

Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

Soru 16 : Kura ile yerleştirme sonuçları bildirimi nasıl yapılır?

Yerleştirme sonuçları, ilgili kurum ve kuruluşlar ile yerleştirilen adaylara bildirilir

Soru 17 : Atanmış kişiler tekrar atanması için süre var mıdır?

EKPSS atamalarında herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, iki yıl geçmedikçe tekrar yerleştirilemez.

Soru 18 : Yerleştirmesi yapılan kişilere kurum tarafından mülakat veya sınav yapılmakta mıdır?

Yerleştirilen adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarınca başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır.

soru 19 : Kimlerin ataması yapılmaktadır?

Atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmaz.

Soru 20 : EKPSS ‘de yüksek puan alanların yerleşme hakkın var mıdır?

EKPSS’de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmez.

Soru 21 : Yerleştirmelere hangi durumlarda itiraz edilememektedir?

Yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile Başvuru Belgesinde ve Tercih Formunda kodlanmayan, yanlış kodlanan veya tutarsızlık bulunan bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilenler ile kura usulüne göre genel yerleştirme talep edenlerden yerleştirilmesi yapılan adaylar, bu durumdan dolayı başka bir hak iddia edemez.

Soru 22: Atanan engelliler için iş yerinde düzenlemeler bulunmakta mıdır?

Kamu kurum ve kuruluşları çalışma yerlerini ve eklentilerini, engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirmek, engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak gerekli tedbirleri almak ve engellilerin görev yaptıkları kadronun gereği olan işleri yapabilmeleri için engel durumlarına göre gerek duyulan yardımcı ve destekleyici araç ve gereçleri temin etmek zorundadır.

Soru 23 : Yerleştirilen engelliler hangi işlerde çalıştırılır?

• Belirli bir mesleği olan engellilerin meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmaları esastır.

• Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan engelliler, engel durumlarına göre yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut kadrolarda çalıştırılır. engelliler, engelliliklerini artırıcı veya ek engel getirici işlerde çalıştırılamaz

Soru 24 : Engelli memur çalıştırma yükümlülüğü hangi kurumun denetimi altındadır?

Engelli kadrolarının takip ve denetimi Devlet Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

Soru 25 : EKPSS dışında engelli atamaları nasıl yapılmaktadır?

EKPSS dışındaki personel alımı usullerine göre Devlet memuru kadrolarına atanmalarında veya yerleştirilmelerinde genel hükümler uygulanır.

engellilersitesi.com

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  kalpler
  Kalpler
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım