1. Anasayfa
 2. EKPSS

EKPSS ile Kültür Bakanlığı’na Atananlardan İstenen Belgeler


0

ÖSYM TARAFINDAN EKPSS-2016 MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU.
GENEL AÇIKLAMA              :
Her adayın aşağıda belirtilen belgeleri en geç 20/09/2016 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 Balgat/Ankara adresine getirerek şahsen veya kanuni yakınları aracılığıyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin ve dilekçenin son başvuru tarihinin (20/09/2016) mesai saati bitimine kadar Bakanlık genel evrak kayıt sistemine kaydının yapılmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konmaz.


Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. (Adli Sicil Belgesinin 29/08/2016 tarihi veya sonrasına ait olması, en az % 40 oranında çalışabilir engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporunun süreli olması halinde, süresinin dolmamış olması ) Başvuru yapmaları amacıyla, adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.


2016 EKPSS Tercih Kılavuzunun (2.3) bölümünün 11 inci maddesinde yer alan hususlara sahip olup, herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu çalışan personelin görev yaptıkları kurumu ve kadro unvanını belirtir bir dilekçe ile (EKPSS-2016 Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), EKPSS – 2016 – ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), Diploma veya geçici mezuniyet belgesi ile  “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe kabul edilen en az % 40 oranında çalışabilir engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporunun birer fotokopisini de ekleyerek) başvurmaları yeterli olacaktır.


Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri (20/09/2016) mesai saati bitimine kadar belirtilen adrese teslim etmeyen, posta ile yaptıkları başvuruları (20/09/2016) mesai saati bitimine kadar Bakanlık genel evrak kayıt sistemine kaydı yapılmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.


Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak memur statüsünde çalışırken görev yaptıkları kurumdan çekilmiş sayılma ya da istifa suretiyle ayrılanların anılan Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen süreler geçmeden Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda olanların başvuruları esnasında bu hususu beyan etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, aynı Kanunun 125(e) maddesine göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası alanların Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır.


7. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek olup, ayrıca bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacaktır.


8. Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:    Mustafa GENÇ            0312 312 49 05,


GETİRİLECEK/GÖNDERİLECEK BELGELER
1) EKPSS – 2016 Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),


2) EKPSS – 2016, ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),


3)“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporu,


4)Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, (*)


5)Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı),


6)Nüfus Cüzdanının noter tasdikli örneği, (*)


7)29/08/2016 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (Aslı) (Belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekiyor.), (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da olabilir),


8)Erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesinin noter tasdikli sureti, (*) (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da olabilir),


9)4,5 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (6 adet),


10)Mal Bildirimi (İndirmek için tıklayınız), (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)

11)Form Dilekçe (İndirmek için tıklayınız).
12)Form Dilekçe (657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar) (İndirmek için tıklayınız)
13)Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form (3 nüsha), (İndirmek için tıklayınız).(*) Yukarıda (4), (6) ve (8) numaralı sıralarda yer alan belgelerin suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmek kaydıyla, yerleştirilenlerin halen bulundukları yerdeki Bakanlığımız birimlerince veya Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir. 


Ancak, Bakanlığımız birimlerince yapılacak tasdik işleminde, tasdik eden görevlinin adı-soyadı ve unvanı, tasdik tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mühür baskısının bulunması gerekmektedir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  kalpler
  Kalpler
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım