Vergi indirimi alan engelliler erken emekli olabilir mi?

Vergi indirimi alan engelliler erken emekli olabilir mi?

27 Temmuz 2015 - 07:25VERGİ İNDİRİMİNİN ENGELLİLERİN EMEKLİLİĞİNE ETKİSİ

Sakatlık Sebebiyle Vergi İndirimi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 3689 sayılı kanunla değişik 31. maddesi 3. fıkrası gereği çalışma gücünün en az %40’ nı kaybetmek suretiyle sakatlık indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda bulunan sigortalılara sağlanan haklardandır.

Sakatlık İndirimi; çalışma gücü kayıp oranı asgari % 40 ve üzerinde olanların ücret ve/veya kazançlarına girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır. Sakatlık bulgularına göre girecekleri derecelere esas oranlar;

- çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunanlar I. derece sakat,

- asgari % 60'ını kaybetmiş bulunanlar II. derece sakat,

- asgari % 40'ını kaybetmiş bulunanlar ise III. derece olarak belirlenmektedir.

Sakatlık Sebebiyle Vergi İndiriminden Kimler faydalanır?

Sakatlık indirimine hak kazanan;

- Ücretli Hizmet Erbabı

- Serbest Meslek Erbabı

- Ailesine Bakmakla Özrü bulunan Serbest Meslek Erbabı

- Ailesine Bakmakla Özrü bulunan Ücretli Hizmet Erbabı

- Basit Usulde Vergilendirilenler

Vergi Kanunu açısından sakat sayılanların çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen dereceler itibariyle tespit edilen aylık sakatlık indirimi 2015 yılında;

- Birinci derece sakatlar için 880 TL,

- ikinci derece sakatlar için 440 TL,

- üçüncü derece sakatlar için 200 TL’dir.

Bu tutarlar, özürlü ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan ücretlerde aylık tevkifat matrahından düşülür. Serbest Meslek faaliyetinde bulunan özürlüler ile bakmakla yükümlü olduğu serbest meslek erbabının ve basit usulde vergilendirilenlerin yıllık beyan edilecek gelirlerinden (yukarıda aylık olarak belirlenen tutarlar yıllık olarak hesaplanarak) indirilir. Dolayısıyla, ücretlinin aylık matrahına girecekleri derecelere göre asgari % 15, serbest meslek ve basit usulde vergilendirilenlerde ise yıllık kazançlarında asgari % 15 katkı sağlayacaktır.

Sosyal Güvenlik Açısından 4958 sayılı kanunun 34. Maddesi sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış sigortalıların yaşlılık aylığından yararlanmasında Mülga 506 sayılı kanunun 60. maddesinin C/b bendinde aranan sigortalılık süresi ve toplam prim ödeme gün sayısı sakatlık derecelerine göre kademelendirilmiştir. 5510 sayılı kanunla sakatlık nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar için 28. Madde de daha uygun koşullarda yaşlılık aylığına hak kazanma koşulu ön görülmemiştir. 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olup bu kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış olan sigortalılar hakkında 5510 sayılı kanunun geçici 10. maddesine göre işlem yapılacaktır.

Ancak, 1/10/2008 tarihinden sonra Engelli emekliliğinde vergi indirim belgesi şartı kaldırılmış olmakla birlikte, 1 Ekim 2008 öncesinde sigortalı olup da bu belgeye sahip olanlar için prim günü avantajı devam ediyor.

Şöyle ki, 5510 sayılı kanunun geçici 10. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında anlatılmış olup sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananların, Mülga 506 Sayılı kanunda öngörülen aylığa hak kazanma koşulları korunmuştur. Buna göre 06.08.2003 tarihi baz alınmıştır. Emeklilik durumu 06.08.2003 tarihi öncesi ve sonrasında değişkenlik göstermektedir. Dileyen vergi indirim belgesini ibraz ederek, dileyense ibraz etmeksizin 5510 Sayılı Kanun'daki yeni şartlarla emeklilik talebinde bulunabilir.

- 06.08.2003 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olmuş sakatlık derecesi:

I. Derece Sakatlık (%80-%100) olanlar 15 Yıl Sigortalılık süresi 3600 Gün

II.Derece Sakatlık (%60-%79) olanlar 18 Yıl Sigortalılık Süresi 4000 Gün

III. Derece Sakatlık (%40-%59) olanlar 20 Yıl Sigortalılık Süresi 4400 Gün

Şartları yerine getirenlere aylık bağlanır.

- 06.08.2003 tarihinden önce sigortalı olup bu tarihte 12 yıldan daha az süresi bulunanlar:

Bu sigortalılar Mülga 506 sayılı kanunun geçici 87. maddesindeki kademeli geçiş sürecindeki şartları yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaktır.

9 yıldan fazla 12 yıldan az sigortalılık süresi bulunan;

II. Derece sakatlığı olanlar 15 Yıl 8 ay sigortalılık süresi 3680 gün

III. Derece sakatlığı olanlar 16 Yıl sigortalılık süresi 3760 gün

6 yıldan fazla 9 yıldan az sigortalılık süresi bulunan;

II. Derece sakatlığı olanlar 16 Yıl 4 ay sigortalılık süresi 3760 gün

III. Derece sakatlığı olanlar 17 Yıl sigortalılık süresi 3920 gün

3 yıldan fazla 6 yıldan az sigortalılık süresi bulunan;

II. Derece sakatlığı olanlar 17 Yıl 4 ay sigortalılık süresi 3840 gün

III. Derece sakatlığı olanlar 18 Yıl sigortalılık süresi 4080 gün

3 yıldan az sigortalılık süresi bulunan;

II. Derece sakatlığı olanlar 17 Yıl 8 ay sigortalılık süresi 3920 gün

III. Derece sakatlığı olanlar 19 Yıl sigortalılık süresi 4240 gün

- 06.08.2003 tarihinden önce sigortalı olmuş, bu tarihte en az 12 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olanlar: 15 Yıl 3600 gün

Şartları yerine getirenlere aylık bağlanır.

Örneklerle Konuyu biraz daha açıklamaya Çalışalım.

SORU: 2000 yılında %50 oranında almış olduğum iş göremezlik raporuyla halen özel sektörde özürlü kadrosundan çalışmaktayım. Vergi indiriminden faydalanmadım vergi indiriminden faydalanmadan erken emekli olabilmem mümkün mü? Ali TOKER

CEVAP: Ali Bey, 1 Ekim 2008 tarihi itibarıyla engellilere erken emeklilik uygulamasında vergi indirim belgesi alma şartı kaldırıldı. Ama vergi indirim belgesi bulunanlar ayrı, bu belgeyi almadan SGK'ya başvuranlar ayrı şartlarla emekli ediliyor. Vergi indirim belgeniz olmadan erken emekli olmak isterseniz %50 oranla, 16 yıl ve 4320 prim gününü doldurarak emekli olabilirsiniz. Yani 2016 yılında 4320 günü doldurmak koşuluyla emekli olabilirsiniz. Vergi indirim belgesi alırsanız prim günü şartınız 4080 güne düşer ancak sigortalılık süresi şartı 18 yıla çıkar. Bu iki alternatiften sizin için en uygunu hangisi ise onu tercih edebilirsiniz.

Özürlü kadrosunda ne zaman emekli olunur?

Soru: Bayan bir arkadaşım yüzde 40 raporuyla özürlü kadrosunda çalışıyor. Doğum tarihi 30.04.1972 ve işe başlama tarihi 01.04. 2000. Pirim gün sayısı 4400 gün. Arkadaşımız ne zaman emekli olur? Bülent Sarıçam

Cevap: Bülent Bey, bayan arkadaşınız vergi indirim belgesiyle 4080 gün ve 18 yıl şartıyla 01.04.2018 tarihinde emekli olur.


[URL="http://www.engellilersitesi.com/haber/82173/"]engellilersitesi.com
[/URL]

Bu haber 178 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum