Sınav notunun iptali davası dilekçe örneği

Sınav notunun iptali davası dilekçe örneği

23 Kasım 2012 - 13:28

....... İDARE MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : …/…/… Tarihinde Yapılan Toplu Ara Sınavında Verilen Notun İptali İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim … Üniversitesi … Fakültesinde … sınıf öğrencisidir. Müvekkilimin numarası …’dır.2-) Müvekkilimin sınavı iyi geçmiştir. … - … arasında not beklemesine rağmen sınavdan … gibi çok düşük bir not almıştır. Müvekkilim … Dekanlığı’na maddi hata dilekçesi ile başvurmuş fakat olumlu bir sonuç alamamıştır.3-) Bu nedenlerden dolayı dava açmamız önem arz etmektedir.HUKUKİ NEDENLER : 2577 S. K. m. 2 ve ilgili mevzuat.HUKUKİ DELİLLER : Sınav kağıdı, cevap anahtarı, bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.CEVAP SÜRESİ : 30 gündür.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin sınav kağıdının bilirkişi marifetiyle incelenmesine, sınav notunun iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı VekiliAv.

Bu haber 117 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum