Reklam alanı-1
Dikkat: Forum bütün Üyelere Kapatılmıştır!
Sadece Yöneticiler Forumu görebilirler.

Referandumda Onaylanan İşte Yeni Anayasa

12 Eylül'de Türkiye sandık başına gitti. Referandum sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 58'i Anayasa paketine evet dedi. Engellileri de yakından ilgilendiren kırmızı ile işaretlenmiş Referandum paketinin içeriği özetle şöyle: Madde 1: Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler, şehitlerin dul ve yetimleri ile gazilere yapılacak pozitif ayrımcılık, eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacak. Madde 2: Vatandaşların kişisel verileri yasaya uygun olarak toplanacak. Meclis’ten yeni bir yasa

Konuyu değerlendir: Referandumda Onaylanan İşte Yeni Anayasa

5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 3133 kez incelendi.

 1. Üyelik tarihi
  Haziran.2010
  Mesajlar
  4.727

  Referandumda Onaylanan İşte Yeni Anayasa

  12 Eylül'de Türkiye sandık başına gitti. Referandum sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 58'i Anayasa paketine evet dedi.

  Engellileri de yakından ilgilendiren kırmızı ile işaretlenmiş Referandum paketinin içeriği özetle şöyle:

  Madde 1: Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler, şehitlerin dul ve yetimleri ile gazilere yapılacak pozitif ayrımcılık, eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacak.

  Madde 2: Vatandaşların kişisel verileri yasaya uygun olarak toplanacak. Meclis’ten yeni bir yasa çıkarılacak. Vatandaş, hakkındaki verilerin silinmesini isteyebilecek.

  Madde 3: Yurt dışına çıkış yasağı hâkim kararıyla konabilecek. Askerlik durumu, vergi borcu nedeniyle çıkış yasağı konulamayacak.

  Madde 4: Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu önlemleri almakla yükümlü olacak.

  Madde 5: İşçiler, aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olabilecek.

  Madde 6: Memurların toplu sözleşmesinde son karar sahibi Bakanlar Kurulu değil, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu olacak. Sözleşmenin emeklilere yansıtılması yasayla düzenlenecek.

  Madde 7: Grevde iş yerinde oluşan zarardan sendika sorumlu olmayacak. Siyasi amaçlı grev, dayanışma grevi, genel grev, işi yavaşlatma ve direnişte anayasal engel olmayacak.

  Madde 8: TBMM Başkanlığı’na bağlı Kamu Denetçiliği Kurumu kurulacak. İdareyle ilgili şikâyetler yargıya taşınmadan uzlaşmayla çözülmeye çalışılacak.

  Madde 9: Partinin kapatılmasından sorumlu tutulup yasaklanan milletvekili, bağımsız olarak dönem sonuna kadar TBMM üyeliğine devam edebilecek.

  Madde 10: TBMM Başkanı ilk seçiminde 2 yıl, sonra dönem sonuna kadar görev yapacak.

  Madde 11: İdare mahkemeleri ve Danıştay, “yerindelik” denetimi yapamayacak, “kamu yararı” gerekçesiyle karar alamayacak. Yüksek Askeri Şûra kararıyla ordudan ilişiği kesilen subaylar, yargıda hak arayabilecek. Terfi işlemleri ve kadrosuzluk nedeniyle albaylıktan veya generallikten emekliye ayrılanlar geri dönemeyecek.

  Madde 12: Memurların özlük hakları toplu sözleşmede düzenlenebilecek.

  Madde 13: Memurlar, disiplin cezalarını yargıya götürebilecek.

  Madde 14: Adalet Bakanlığı’ndaki iç denetçiler, adalet hizmetlerini ve savcıları denetleyecek. İnceleme ve soruşturmaları adalet müfettişleri yapacak.

  Madde 15: Anayasal düzene karşı suç işleyen, darbe yapan veya darbe girişiminde bulunan askerler, sivil mahkemelerde yargılanacak. Siviller, sadece savaş halinde askeri mahkemelerde yargılanabilecek.

  Madde 16: Anayasa Mahkemesi 17 üyeden oluşacak. TBMM, Sayıştay ve baroların göndereceği adaylar arasından 3 üyeyi seçecek. 14 üyeyi ise Cumhurbaşkanı atayacak. Cumhurbaşkanı, 4 atamayı doğrudan yapacak. Bu isimler, üst kademe yöneticileri, avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az 5 yıl deneyimli Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından olacak. Kalan 10 üyeden 3’ü Yargıtay’dan, 2’si Danıştay’dan, 1’i Askeri Yargıtay’dan, 1’i Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nden, 3’ü YÖK’ün göstereceği öğretim üyelerinden seçilecek.

  Madde 17: Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl için seçilecek. 65 yaşını dolduran emekliye ayrılacak.

  Madde 18: Olağan yargı yollarını tüketen kişiler AİHM’den önce Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapabilecek. TBMM Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da görevleriyle ilgili suçlamalarda Yüce Divan’da yargılanacak.

  Madde 19: Anayasa Mahkemesi 2 daire ve Genel Kurul’dan oluşacak. Anayasa maddelerinin iptaline ve partilerin kapatılmasına 17 üyeden en az 12’sinin oyuyla karar verilebilecek.

  Madde 20-21: Askeri Yargıtay da dahil olmak üzere askeri hâkimler karar verirken “askerlik hizmetlerinin gereklerini” gözetmeyecek.

  Madde 22: HSYK 22 asil ve 12 yedek üyeden oluşacak, 3 daire halinde çalışacak. Adalet Bakanı Kurul’un başkanı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurul’un doğal üyesi olarak kalacak. 4 üyeyi Cumhurbaşkanı hukukçular ve avukatlar arasından atayacak. Yargıtay’dan 3 üye, Danıştay’dan 2 üye, Türkiye Adalet Akademisi’nden 1 üye seçilecek. 7 üye birinci sınıf adli yargı hâkim ve savcılarından, 3 üye birinci sınıf idari hâkim ve savcılardan olacak. Meslekten çıkarılan hâkim ve savcılar yargıya başvurabilecek.

  Madde 23: Ekonomik ve Sosyal Konsey anayasal kurum olacak.

  Madde 24: 12 Eylül 1980 darbesini yapanlar ile darbe döneminin karar organları ve tüm işlemleri yargıya götürülebilecek.

  Madde 25: Geçici Madde 18: Anayasa Mahkemesi’nin mevcut üyeleri, 65 yaşına kadar görevlerini sürdürecekler. Bireysel başvurular 2 yıl sonra başlayacak.

  Geçici Madde 19: HSYK, 30 gün içinde yeni hükümlere göre yapılandırılacak.

  Madde 26: Paketin tümüyle oylanması.

  NOT: Bu haberdeki Yeni Anayasa'nın özetleri Hürriyet Gazetesi’nden alınarak derlenmiştir.

  kaynak
 2. 14.Eylül.2010, 10:32
  #1
  12 Eylül'de Türkiye sandık başına gitti. Referandum sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 58'i Anayasa paketine evet dedi.

  Engellileri de yakından ilgilendiren kırmızı ile işaretlenmiş Referandum paketinin içeriği özetle şöyle:

  Madde 1: Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler, şehitlerin dul ve yetimleri ile gazilere yapılacak pozitif ayrımcılık, eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacak.

  Madde 2: Vatandaşların kişisel verileri yasaya uygun olarak toplanacak. Meclis’ten yeni bir yasa çıkarılacak. Vatandaş, hakkındaki verilerin silinmesini isteyebilecek.

  Madde 3: Yurt dışına çıkış yasağı hâkim kararıyla konabilecek. Askerlik durumu, vergi borcu nedeniyle çıkış yasağı konulamayacak.

  Madde 4: Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu önlemleri almakla yükümlü olacak.

  Madde 5: İşçiler, aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olabilecek.

  Madde 6: Memurların toplu sözleşmesinde son karar sahibi Bakanlar Kurulu değil, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu olacak. Sözleşmenin emeklilere yansıtılması yasayla düzenlenecek.

  Madde 7: Grevde iş yerinde oluşan zarardan sendika sorumlu olmayacak. Siyasi amaçlı grev, dayanışma grevi, genel grev, işi yavaşlatma ve direnişte anayasal engel olmayacak.

  Madde 8: TBMM Başkanlığı’na bağlı Kamu Denetçiliği Kurumu kurulacak. İdareyle ilgili şikâyetler yargıya taşınmadan uzlaşmayla çözülmeye çalışılacak.

  Madde 9: Partinin kapatılmasından sorumlu tutulup yasaklanan milletvekili, bağımsız olarak dönem sonuna kadar TBMM üyeliğine devam edebilecek.

  Madde 10: TBMM Başkanı ilk seçiminde 2 yıl, sonra dönem sonuna kadar görev yapacak.

  Madde 11: İdare mahkemeleri ve Danıştay, “yerindelik” denetimi yapamayacak, “kamu yararı” gerekçesiyle karar alamayacak. Yüksek Askeri Şûra kararıyla ordudan ilişiği kesilen subaylar, yargıda hak arayabilecek. Terfi işlemleri ve kadrosuzluk nedeniyle albaylıktan veya generallikten emekliye ayrılanlar geri dönemeyecek.

  Madde 12: Memurların özlük hakları toplu sözleşmede düzenlenebilecek.

  Madde 13: Memurlar, disiplin cezalarını yargıya götürebilecek.

  Madde 14: Adalet Bakanlığı’ndaki iç denetçiler, adalet hizmetlerini ve savcıları denetleyecek. İnceleme ve soruşturmaları adalet müfettişleri yapacak.

  Madde 15: Anayasal düzene karşı suç işleyen, darbe yapan veya darbe girişiminde bulunan askerler, sivil mahkemelerde yargılanacak. Siviller, sadece savaş halinde askeri mahkemelerde yargılanabilecek.

  Madde 16: Anayasa Mahkemesi 17 üyeden oluşacak. TBMM, Sayıştay ve baroların göndereceği adaylar arasından 3 üyeyi seçecek. 14 üyeyi ise Cumhurbaşkanı atayacak. Cumhurbaşkanı, 4 atamayı doğrudan yapacak. Bu isimler, üst kademe yöneticileri, avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az 5 yıl deneyimli Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından olacak. Kalan 10 üyeden 3’ü Yargıtay’dan, 2’si Danıştay’dan, 1’i Askeri Yargıtay’dan, 1’i Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nden, 3’ü YÖK’ün göstereceği öğretim üyelerinden seçilecek.

  Madde 17: Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl için seçilecek. 65 yaşını dolduran emekliye ayrılacak.

  Madde 18: Olağan yargı yollarını tüketen kişiler AİHM’den önce Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapabilecek. TBMM Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da görevleriyle ilgili suçlamalarda Yüce Divan’da yargılanacak.

  Madde 19: Anayasa Mahkemesi 2 daire ve Genel Kurul’dan oluşacak. Anayasa maddelerinin iptaline ve partilerin kapatılmasına 17 üyeden en az 12’sinin oyuyla karar verilebilecek.

  Madde 20-21: Askeri Yargıtay da dahil olmak üzere askeri hâkimler karar verirken “askerlik hizmetlerinin gereklerini” gözetmeyecek.

  Madde 22: HSYK 22 asil ve 12 yedek üyeden oluşacak, 3 daire halinde çalışacak. Adalet Bakanı Kurul’un başkanı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurul’un doğal üyesi olarak kalacak. 4 üyeyi Cumhurbaşkanı hukukçular ve avukatlar arasından atayacak. Yargıtay’dan 3 üye, Danıştay’dan 2 üye, Türkiye Adalet Akademisi’nden 1 üye seçilecek. 7 üye birinci sınıf adli yargı hâkim ve savcılarından, 3 üye birinci sınıf idari hâkim ve savcılardan olacak. Meslekten çıkarılan hâkim ve savcılar yargıya başvurabilecek.

  Madde 23: Ekonomik ve Sosyal Konsey anayasal kurum olacak.

  Madde 24: 12 Eylül 1980 darbesini yapanlar ile darbe döneminin karar organları ve tüm işlemleri yargıya götürülebilecek.

  Madde 25: Geçici Madde 18: Anayasa Mahkemesi’nin mevcut üyeleri, 65 yaşına kadar görevlerini sürdürecekler. Bireysel başvurular 2 yıl sonra başlayacak.

  Geçici Madde 19: HSYK, 30 gün içinde yeni hükümlere göre yapılandırılacak.

  Madde 26: Paketin tümüyle oylanması.

  NOT: Bu haberdeki Yeni Anayasa'nın özetleri Hürriyet Gazetesi’nden alınarak derlenmiştir.

  kaynak
  Twitter Facebook Google+
 3. Üyelik tarihi
  Haziran.2010
  Nereden
  Adana
  Mesajlar
  86
  Bir çok insana hitap eden ve hayatı kolaylaştıran maddeler bence.
 4. 14.Eylül.2010, 10:37
  #2
  Bir çok insana hitap eden ve hayatı kolaylaştıran maddeler bence.
 5. Üyelik tarihi
  Haziran.2010
  Nereden
  istanbul
  Mesajlar
  71
  Vatana millete hayırlı olsun...
 6. Üyelik tarihi
  Haziran.2010
  Nereden
  istanbul
  Mesajlar
  71
  Engel grupları arasında sigorta ödemelerde büyük bir eşitsizlik vardı umarım buda düzelmiştir... örnek olarak gazilere en iyi protez cihav vb. ödemeler yapılırken diğer engellilere ise sgk düşük miktar ödeme yaptığı için kalitesiz protez ve cihaz kullanmak zorunda kalıyorlardı....
 7. 14.Eylül.2010, 12:17
  #4
  Engel grupları arasında sigorta ödemelerde büyük bir eşitsizlik vardı umarım buda düzelmiştir... örnek olarak gazilere en iyi protez cihav vb. ödemeler yapılırken diğer engellilere ise sgk düşük miktar ödeme yaptığı için kalitesiz protez ve cihaz kullanmak zorunda kalıyorlardı....
 8. Üyelik tarihi
  Ağustos.2010
  Nereden
  ÜRGÜP/NEVŞEHİR
  Mesajlar
  231
  vatana millete hatırlı uğurlu ve bol sağlıklı günler getirir inşaallah
 9. 14.Eylül.2010, 12:33
  #5
  vatana millete hatırlı uğurlu ve bol sağlıklı günler getirir inşaallah
 10. !!!Periler Ülkesi!!!
  14.Eylül.2010, 14:05
  #6
  hayırlı olsun vatanımıza
 11. 14.Eylül.2010, 14:05
  #6
  !!!Periler Ülkesi!!! - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  !!!Periler Ülkesi!!!
  Misafir
  hayırlı olsun vatanımıza
 12. Üyelik tarihi
  Haziran.2010
  Nereden
  İstanbul
  Mesajlar
  78
  Vatana,millete hayırlı olmasını dilerim.
 13. Üyelik tarihi
  Ağustos.2010
  Nereden
  Afyonkarahisar
  Mesajlar
  17
  Hayırlısı oldu inşallah
 14. NURULLAH BAYTEKİN
  15.Eylül.2010, 05:04
  #9
  Amİİİİİİİİİİİİİİİİnnnnnnn...
 15. 15.Eylül.2010, 05:04
  #9
  NURULLAH BAYTEKİN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  NURULLAH BAYTEKİN
  Misafir
  Amİİİİİİİİİİİİİİİİnnnnnnn...
 16. DELİ BEKİR
  15.Eylül.2010, 09:33
  #10
  engellilere sahip çııkılsın
 17. 15.Eylül.2010, 09:33
  #10
  DELİ BEKİR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  DELİ BEKİR
  Misafir
  engellilere sahip çııkılsın

Git 12 Sonuncu

Benzer Konular

 1. Yeni Anayasa Hazırlenırken Engelliler Mutlaka Düşünülmeli
  Konu Sahibi Zümrüdü Anka Forum Engelli Haberleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 30.Aralık.2011, 18:23
 2. Yeni Anayasa çalışmalarında engellilere hangi hakları isteyebiliriz?
  Konu Sahibi Cevdet Akkuş Forum Engelliliğe dair sosyal politikalar,insanlar,toplumun gözünde engellilik vs.
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 18.Ekim.2011, 21:34
 3. Engelliler yeni sivil anayasa komisyonlarında yer almak istiyor
  Konu Sahibi Zümrüdü Anka Forum Engelli Haberleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 16.Haziran.2011, 18:07
 4. İşte yeni Türk tipi
  Konu Sahibi Zümrüdü Anka Forum İlginç Bilgi, Video ve Resimler
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 17.Nisan.2011, 11:27
 5. İşte memurun yargıdaki yeni hakları
  Konu Sahibi Defnex Forum İş Hayatı / Diğer
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 20.Eylül.2010, 21:37

Bu Konu için Etiketler