Reklam alanı-1
Dikkat: Forum bütün Üyelere Kapatılmıştır!
Sadece Yöneticiler Forumu görebilirler.

Fizik tedavi ve otizm ile öğrenciler

Otistik İnsanlar genelde öğrenme güçlüğü, ancak tüm bireylerin çevrelerindeki dünya duygusu yaparken aynı ortak zorluk paylaşmak eşlik vardır. Students with autistic spectrum disorders can experience a number of difficulties which may affect their studies. Otistik spektrum bozukluğu olan öğrenciler zorluklar çalışmalarını etkileyebilecek bir dizi yaşayabilirsiniz. People with autism generally experience three main areas of difficulty; these are known as the triad of impairments: Otistik

Konuyu değerlendir: Fizik tedavi ve otizm ile öğrenciler

5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 1341 kez incelendi.

  1. Üyelik tarihi
    Temmuz.2010
    Nereden
    istanbul
    Mesajlar
    646

    Fizik tedavi ve otizm ile öğrenciler

    Otistik İnsanlar genelde öğrenme güçlüğü, ancak tüm bireylerin çevrelerindeki dünya duygusu yaparken aynı ortak zorluk paylaşmak eşlik vardır.
    Students with autistic spectrum disorders can experience a number of difficulties which may affect their studies.
    Otistik spektrum bozukluğu olan öğrenciler zorluklar çalışmalarını etkileyebilecek bir dizi yaşayabilirsiniz.
    People with autism generally experience three main areas of difficulty; these are known as the triad of impairments:
    Otistik insanlar genellikle zorluk üç ana alan vardır; bu bozuklukları triadı olarak bilinir:
    • Social interaction - difficulty with social relationships, eg appearing aloof and indifferent to others.
      Sosyal etkileşim - sosyal ilişkilerde güçlük, uzak ve başkalarına kayıtsız görünen örneğin.
    • Social communication - difficulty with verbal and non-verbal communication, eg not fully understanding the meaning of common gestures, facial expressions or tone of voice.
      Sosyal iletişim - ve sözel olmayan sözel iletişim zorluk, tamamen ortak jest, mimik veya ses tonunun anlamını anlamak değil gibi.
    • Imagination - difficulty in the development of interpersonal skills and imagination, eg having a limited range of imaginative abilities, possibly copied and pursued rigidly and repetitively.
      Imagination - kişilerarası beceri ve hayal gücünün gelişmesinde zorluk, yaratıcı yetenekleri sınırlı olan muhtemelen bol ve katı ve hkr takip örneğin.
    In addition to this triad, repetitive behaviour patterns and resistance to change in routine are often also characteristic.
    Bu üçlü, tekrarlayıcı davranış kalıplarını ve direnç yanı sıra rutin olarak değiştirmek için sık sık da karakteristiktir.
    Individuals may often interupt inappropriately and be unable to interpret any cues that such interruptions are unwelcome.
    Bireyler çoğu zaman uygunsuz kesintiye uğratabilecek ve herhangi ipuçları bu tür kesintiler istenmediği yorumlamak mümkün olabilir.
    They may also appear non-compliant at times, as they often have difficulty taking direction and coping with negative feedback.
    genellikle zorluk yön alma gibi negatif geri besleme ile başa çıkma Ayrıca uyumlu olmayan zamanlarda, görünebilir.
    Students with autistic spectrum disorders may often be perceived as being rude or arrogant - and it is important that academic staff are aware that the student has impaired communication and that any rudeness is unintentional.
    Otistik spektrum bozukluğu olan öğrenciler genellikle kaba ya da kibirli olarak algılanması olabilir - ve bu önemli akademik personeli, öğrenci iletişim bozukluğu var farkında ve herhangi bir edepsizlik kasıtsız olduğunu olmasıdır.
    Tutorial participation may present problems for some students and allowances for these communication difficulties may be necessary.
    Eğitimi katılımı gerekli olabilir bazı öğrencilerin bu iletişim güçlükleri ödenekleri için sorunlar ortaya çıkabilir.
    Students with autistic spectrum disorders may have certain advantages over other students in relation to some areas of their university experience, for example:
    Otistik spektrum bozukluğu olan öğrenciler, örneğin üniversite deneyimi bazı bölgelerde ilgili diğer öğrenciler üzerinde bazı avantajları olabilir:
    • Most students find that a busy social life interferes with their studies.
      Öğrencilerin çoğu bu yoğun bir sosyal hayat çalışmalarını engelleyen bulabilirsiniz.
      This is one problem that students with Autistic Spectrum Disorders generally don't have.
      Bu sorun, Otistik Spektrum Bozukluğu olan öğrenciler genellikle olmadığıdır.
    • Some individuals with autistic spectrum disorders have unusual memories which can give a student a head start.
      Otistik spektrum bozukluğu olan bazı kişiler bir öğrenci bir başlangıç verebilir alışılmadık anılarım var.
    • The formal style required for academic essay writing is usually a lot easier to master than casual conversation .
      Resmi tarzı konuşma geçici gerekli akademik fazla makale yazıyor master kolay yeri genellikle.
    • They generally have the ability to study an area in great depth.
      Genellikle yetenek büyük derinlemesine bir alanda çalışma gerekiyor.
    • They can be very motivated and independent in their study.
      Çok motive ve bağımsız yaptıkları çalışmada olabilir.
    • They can be very single minded in working to set goals.
      Bunlar olabilir çok fikirli hedefleri belirlemek için çalışan tek.
    • Students are often original and creative in their thought patterns and have good attention to detail and precision.
      Öğrenciler çoğu kez özgün ve yaratıcı onların düşünce desen ve detay ve hassas iyi dikkat var.
    However, students with autistic spectrum disorders may also have a number of characteristics that have a negative impact on the way they learn; these can include any or all of the following:
    Ancak, otistik spektrum bozukluğu olan öğrenciler öğrendikleri yolu üzerinde olumsuz bir etkiye sahip özellikleri bir dizi olabilir, bunlar herhangi birini veya tümünü aşağıdaki içerebilir:
    • Difficulty interacting with other students and tutors.
      diğer öğrenciler ve öğretmenler ile Zorluk etkileşim.
    • Misunderstanding or naivety within social interactions.
      Yanlış anlama ya da saflık sosyal etkileşim içinde.
    • Anxiety within social interactions.
      sosyal etkileşim içinde Anksiyete.
    • Reliance on routines and a dislike of sudden changes.
      Reliance rutinleri ve ani değişikliklerin sevmemek.
    • Poor organisational skills.
      Zavallı organizasyon becerileri.
    • Easily distracted.
      Kolayca meşgul.
    • Confusion of relevant and irrelevant information.
      ilgili ve ilgisiz bilgi Confusion.
    • Focusing on inappropriate details.
      uygunsuz detayları odaklanmak.
    All of these difficulties can be problematic for the physiotherapy student, especially as students with autistic spectrum disorders commonly find group work situations problematic due to their difficulties with social interaction.
    Tüm bu zorlukların sorunlu fizyoterapi öğrenci için, özellikle otistik spektrum bozukluğu olan öğrencileri sık grup çalışması durumlarda sorunlu sosyal etkileşim ile zorluklar nedeniyle bulmak olabilir.
    Students with autistic spectrum disorders are also more likely to use language literally, finding it difficult to understand metaphors, jokes or abstract concepts.
    Otistik spektrum bozukluğu olan öğrenciler de daha tam anlamıyla zor metaforlar, fıkralar ya da soyut kavramları anlamaya bulma dilini kullanma olasılığı daha yüksektir.
    Their difficulty with the abstract and their inflexibility in thinking can extend to other areas, for example reliance on fixed routines or demonstrating repetitive behaviour, such as wishing to sit in the same seat, they may experience distress when these routines are disrupted.
    ve düşünme kendi eğilmezlik soyut ile Onların zorluk diğer alanlarına uzatabilirsiniz, sabit rutinler ya da yineleyici davranışlar sergilemek, üzerinde örnek güven böyle aynı koltukta oturmak isteyen, onlar sıkıntı bu fonksiyonların bozuluyor karşılaşabilirsiniz.
    Read more detailed information about this impairment. Remember you can use the back button to return to this page.
    yetmezliği hakkında bilgi bu ayrıntılı Devamı. sayfa hatırla bu kullanmanızı dönmek için düğmeye geri.
    Teaching strategies associated with Autism
    stratejileri Otizm ile ilişkili Öğretim


    These strategies are suggestions for inclusive teaching.
    Bu stratejiler öğretim dahil için öneriler.
    This list should not be considered exhaustive and it is important to remember that all students are individuals and what is considered to be good practice for one student may not necessarily be good practice for another.
    Bu liste ayrıntılı olarak görülmemesi gerektiğini ve başka olduğu için pratikte önemli unutmayın tüm öğrencilerin ve bireylerin pratikte iyi neyin olması dikkate iyi olmak için ille de olmayabilir öğrenci bir.
    You may also like to contact the Disability Specialist in your institution for further information.
    Bilgi verebilir daha fazla için kurum Uzman yapın Özürlüler temas da seviyorum.
    If you have any good practice that you would like to add to this list, please email your suggestions to z.morton-jones@worc.ac.uk .
    Eğer öneriler herhangi bir iyi uygulama bu istiyorum ki eklemek için e-posta, lütfen liste z.morton-jones @ worc.ac.uk .
    • Provide sufficient time to discuss needs with the student before/during their initial teaching session.
      Sağlamak yeterli süre önce öğrenci ile ilk öğretim oturumu / sırasında ihtiyaçlarını görüşmek üzere.
    Students with autistic spectrum disorders are likely to need support and assistance in the areas of: transition and induction, in lectures and tutorials, with organisation, with flexibility (eg examination arrangements), technical support, peer support and awareness raising, mentors and social skills development.
    Otistik spektrum bozukluğu olan öğrenciler destek ve yardım alanları: geçiş ve indüksiyonunda ihtiyaç olasılığı, konferanslar ve öğreticiler, organizasyon ile, esneklik ile (sınav düzenlemeleri gibi), teknik destek, akran desteği ve bilinçlendirme, danışman ve sosyal beceriler vardır gelişme.
  2. 06.Eylül.2010, 20:00
    #1
    Otistik İnsanlar genelde öğrenme güçlüğü, ancak tüm bireylerin çevrelerindeki dünya duygusu yaparken aynı ortak zorluk paylaşmak eşlik vardır.
    Students with autistic spectrum disorders can experience a number of difficulties which may affect their studies.
    Otistik spektrum bozukluğu olan öğrenciler zorluklar çalışmalarını etkileyebilecek bir dizi yaşayabilirsiniz.
    People with autism generally experience three main areas of difficulty; these are known as the triad of impairments:
    Otistik insanlar genellikle zorluk üç ana alan vardır; bu bozuklukları triadı olarak bilinir:
    • Social interaction - difficulty with social relationships, eg appearing aloof and indifferent to others.
      Sosyal etkileşim - sosyal ilişkilerde güçlük, uzak ve başkalarına kayıtsız görünen örneğin.
    • Social communication - difficulty with verbal and non-verbal communication, eg not fully understanding the meaning of common gestures, facial expressions or tone of voice.
      Sosyal iletişim - ve sözel olmayan sözel iletişim zorluk, tamamen ortak jest, mimik veya ses tonunun anlamını anlamak değil gibi.
    • Imagination - difficulty in the development of interpersonal skills and imagination, eg having a limited range of imaginative abilities, possibly copied and pursued rigidly and repetitively.
      Imagination - kişilerarası beceri ve hayal gücünün gelişmesinde zorluk, yaratıcı yetenekleri sınırlı olan muhtemelen bol ve katı ve hkr takip örneğin.
    In addition to this triad, repetitive behaviour patterns and resistance to change in routine are often also characteristic.
    Bu üçlü, tekrarlayıcı davranış kalıplarını ve direnç yanı sıra rutin olarak değiştirmek için sık sık da karakteristiktir.
    Individuals may often interupt inappropriately and be unable to interpret any cues that such interruptions are unwelcome.
    Bireyler çoğu zaman uygunsuz kesintiye uğratabilecek ve herhangi ipuçları bu tür kesintiler istenmediği yorumlamak mümkün olabilir.
    They may also appear non-compliant at times, as they often have difficulty taking direction and coping with negative feedback.
    genellikle zorluk yön alma gibi negatif geri besleme ile başa çıkma Ayrıca uyumlu olmayan zamanlarda, görünebilir.
    Students with autistic spectrum disorders may often be perceived as being rude or arrogant - and it is important that academic staff are aware that the student has impaired communication and that any rudeness is unintentional.
    Otistik spektrum bozukluğu olan öğrenciler genellikle kaba ya da kibirli olarak algılanması olabilir - ve bu önemli akademik personeli, öğrenci iletişim bozukluğu var farkında ve herhangi bir edepsizlik kasıtsız olduğunu olmasıdır.
    Tutorial participation may present problems for some students and allowances for these communication difficulties may be necessary.
    Eğitimi katılımı gerekli olabilir bazı öğrencilerin bu iletişim güçlükleri ödenekleri için sorunlar ortaya çıkabilir.
    Students with autistic spectrum disorders may have certain advantages over other students in relation to some areas of their university experience, for example:
    Otistik spektrum bozukluğu olan öğrenciler, örneğin üniversite deneyimi bazı bölgelerde ilgili diğer öğrenciler üzerinde bazı avantajları olabilir:
    • Most students find that a busy social life interferes with their studies.
      Öğrencilerin çoğu bu yoğun bir sosyal hayat çalışmalarını engelleyen bulabilirsiniz.
      This is one problem that students with Autistic Spectrum Disorders generally don't have.
      Bu sorun, Otistik Spektrum Bozukluğu olan öğrenciler genellikle olmadığıdır.
    • Some individuals with autistic spectrum disorders have unusual memories which can give a student a head start.
      Otistik spektrum bozukluğu olan bazı kişiler bir öğrenci bir başlangıç verebilir alışılmadık anılarım var.
    • The formal style required for academic essay writing is usually a lot easier to master than casual conversation .
      Resmi tarzı konuşma geçici gerekli akademik fazla makale yazıyor master kolay yeri genellikle.
    • They generally have the ability to study an area in great depth.
      Genellikle yetenek büyük derinlemesine bir alanda çalışma gerekiyor.
    • They can be very motivated and independent in their study.
      Çok motive ve bağımsız yaptıkları çalışmada olabilir.
    • They can be very single minded in working to set goals.
      Bunlar olabilir çok fikirli hedefleri belirlemek için çalışan tek.
    • Students are often original and creative in their thought patterns and have good attention to detail and precision.
      Öğrenciler çoğu kez özgün ve yaratıcı onların düşünce desen ve detay ve hassas iyi dikkat var.
    However, students with autistic spectrum disorders may also have a number of characteristics that have a negative impact on the way they learn; these can include any or all of the following:
    Ancak, otistik spektrum bozukluğu olan öğrenciler öğrendikleri yolu üzerinde olumsuz bir etkiye sahip özellikleri bir dizi olabilir, bunlar herhangi birini veya tümünü aşağıdaki içerebilir:
    • Difficulty interacting with other students and tutors.
      diğer öğrenciler ve öğretmenler ile Zorluk etkileşim.
    • Misunderstanding or naivety within social interactions.
      Yanlış anlama ya da saflık sosyal etkileşim içinde.
    • Anxiety within social interactions.
      sosyal etkileşim içinde Anksiyete.
    • Reliance on routines and a dislike of sudden changes.
      Reliance rutinleri ve ani değişikliklerin sevmemek.
    • Poor organisational skills.
      Zavallı organizasyon becerileri.
    • Easily distracted.
      Kolayca meşgul.
    • Confusion of relevant and irrelevant information.
      ilgili ve ilgisiz bilgi Confusion.
    • Focusing on inappropriate details.
      uygunsuz detayları odaklanmak.
    All of these difficulties can be problematic for the physiotherapy student, especially as students with autistic spectrum disorders commonly find group work situations problematic due to their difficulties with social interaction.
    Tüm bu zorlukların sorunlu fizyoterapi öğrenci için, özellikle otistik spektrum bozukluğu olan öğrencileri sık grup çalışması durumlarda sorunlu sosyal etkileşim ile zorluklar nedeniyle bulmak olabilir.
    Students with autistic spectrum disorders are also more likely to use language literally, finding it difficult to understand metaphors, jokes or abstract concepts.
    Otistik spektrum bozukluğu olan öğrenciler de daha tam anlamıyla zor metaforlar, fıkralar ya da soyut kavramları anlamaya bulma dilini kullanma olasılığı daha yüksektir.
    Their difficulty with the abstract and their inflexibility in thinking can extend to other areas, for example reliance on fixed routines or demonstrating repetitive behaviour, such as wishing to sit in the same seat, they may experience distress when these routines are disrupted.
    ve düşünme kendi eğilmezlik soyut ile Onların zorluk diğer alanlarına uzatabilirsiniz, sabit rutinler ya da yineleyici davranışlar sergilemek, üzerinde örnek güven böyle aynı koltukta oturmak isteyen, onlar sıkıntı bu fonksiyonların bozuluyor karşılaşabilirsiniz.
    Read more detailed information about this impairment. Remember you can use the back button to return to this page.
    yetmezliği hakkında bilgi bu ayrıntılı Devamı. sayfa hatırla bu kullanmanızı dönmek için düğmeye geri.
    Teaching strategies associated with Autism
    stratejileri Otizm ile ilişkili Öğretim


    These strategies are suggestions for inclusive teaching.
    Bu stratejiler öğretim dahil için öneriler.
    This list should not be considered exhaustive and it is important to remember that all students are individuals and what is considered to be good practice for one student may not necessarily be good practice for another.
    Bu liste ayrıntılı olarak görülmemesi gerektiğini ve başka olduğu için pratikte önemli unutmayın tüm öğrencilerin ve bireylerin pratikte iyi neyin olması dikkate iyi olmak için ille de olmayabilir öğrenci bir.
    You may also like to contact the Disability Specialist in your institution for further information.
    Bilgi verebilir daha fazla için kurum Uzman yapın Özürlüler temas da seviyorum.
    If you have any good practice that you would like to add to this list, please email your suggestions to z.morton-jones@worc.ac.uk .
    Eğer öneriler herhangi bir iyi uygulama bu istiyorum ki eklemek için e-posta, lütfen liste z.morton-jones @ worc.ac.uk .
    • Provide sufficient time to discuss needs with the student before/during their initial teaching session.
      Sağlamak yeterli süre önce öğrenci ile ilk öğretim oturumu / sırasında ihtiyaçlarını görüşmek üzere.
    Students with autistic spectrum disorders are likely to need support and assistance in the areas of: transition and induction, in lectures and tutorials, with organisation, with flexibility (eg examination arrangements), technical support, peer support and awareness raising, mentors and social skills development.
    Otistik spektrum bozukluğu olan öğrenciler destek ve yardım alanları: geçiş ve indüksiyonunda ihtiyaç olasılığı, konferanslar ve öğreticiler, organizasyon ile, esneklik ile (sınav düzenlemeleri gibi), teknik destek, akran desteği ve bilinçlendirme, danışman ve sosyal beceriler vardır gelişme.
    Twitter Facebook Google+
  3. Üyelik tarihi
    Temmuz.2010
    Nereden
    istanbul
    Mesajlar
    646
    Geçiş ve İndüksiyon

    Students may require:
    Öğrenciler isteyebilir:
    • Longer periods of induction to the institution and during periods of change such as work placements.
      kuruma indüksiyon daha uzun süre ve değişim dönemlerinde işe yerleştirme gibi.
    • Help with orientation such as maps of routes between teaching venues.
      öğretim mekanları arasında yollarının haritaları gibi yönlendirme ile yardımcı olun.
    • Help with timetables eg written clarification of information such as tutors and rooms.
      çizelgeleri ile Yardım öğretmenler ve odaları gibi bilgilerin açıklama yazılı örneğin.
    Enablers
    Enablers    In certain situations, students may require personal assistants to help with areas of their study, such as:
    Bazı durumlarda, öğrencilerin kişisel yardımcıları yaptıkları çalışmada, gibi alanları ile ilgili yardım isteyebilir:
    • Providing support during lectures.
      süresince destek sağlamak dersler vermektedir.
    • Providing support with organisational issues.li>
      issues.li> örgütsel destek sağlamak
    • Providing support during private study such as library work.
      kütüphane çalışmaları gibi özel çalışma süresince destek sağlamak.
    • Facilitating communication with staff and peers.
      personel ve meslektaşları ile iletişim kolaylaştırılması.
    Support in Taught Sessions and Tutorials
    Öğretti Sessions ve Rehberler destek


    • Reduce potential distractions eg light and sounds.
      Azaltmak potansiyel dikkat dağıtıcı ışık ve sesler gibi.
    • Consider seating arrangements and check with students about their individual needs, some students may need to sit with their back to the wall or near to a door.
      oturma düzenlemeleri ve bireysel ihtiyaçları hakkında öğrencileri ile kontrol düşünün, bazı öğrenciler duvara ya da kapıya yakın kendi arkasına oturmak gerekebilir.
    • Highlight essential and relevant information eg in lecture notes and reading lists.
      Vurgulamak gerekli ve ilgili bilgileri ders notları, örneğin okuma ve listeler.
    • Provide written summaries / bulleted lists of main points eg in meetings and discussions.
      yazılı özetleri ana noktaları toplantı ve tartışmalara örneğin / madde işaretli listeler sağlayın.
    • Email communication and written communication.
      E-posta iletişim ve yazılı iletişim.
    • Provide regular breaks for students if necessary.
      Öğrencilerin gerekirse yaparlar düzenli tatili.
    Organisational Support
    Organizasyonel Destek


    • Schedules or timetables.
      Zamanlamalar veya çizelgeleri.
    • To do lists.
      listeler yapmak için.
    Flexibility
    Esneklik    Flexibility may need to be expressed in terms of:
    Esneklik cinsinden ifade gerekebilir:
    • Assignments.
      Atamaları.
    • Examination arrangements - eg time allowed, colour of paper and ink.
      Sınav düzenlemeler - örneğin zaman izin, kağıt ve mürekkep rengi.
    • Rooms.
      Odalar.
    • Breaks.
      Tatili.
    • Calming techniques that students may need to employ.
      öğrencilerin istihdam gerekebilir Sakinleştirici teknikleri.
    Social Support
    Sosyal Destek    In addition to learning and teaching support, students with autistic spectrum disorders may need additional support.
    öğrenme ve destek öğretim Ayrıca, otistik spektrum bozukluğu olan öğrencilere ek destek gerekebilir.
    This could be achieved through the assignment of a peer mentor.
    Bu bir akran öğretmenlerinin atama yoluyla sağlanabilir.
    Mentors can provide social support within the academic setting, but some students may also require additional support to develop social skills in context, eg money, shopping, clothes, hygiene, etc. Sources of support need to be indentified in order to ensure that students receive effective social support in all situations.
    Rehberlere, ancak akademik ayar içinde sosyal destek sağlayan bazı öğrenciler de bağlamda sosyal becerilerini geliştirmek için ek destek isteyebilir, para örneğin alışveriş, giyim, hijyen vb destek Kaynakları indentified amacıyla, öğrencilerin elde etmek için gereken tüm durumlarda etkili sosyal destek.    Potential Challenges to the Achievement of Learning
    Öğrenmenin Başarı için potansiyel Zorluklar
  4. 06.Eylül.2010, 20:06
    #2
    Geçiş ve İndüksiyon

    Students may require:
    Öğrenciler isteyebilir:
    • Longer periods of induction to the institution and during periods of change such as work placements.
      kuruma indüksiyon daha uzun süre ve değişim dönemlerinde işe yerleştirme gibi.
    • Help with orientation such as maps of routes between teaching venues.
      öğretim mekanları arasında yollarının haritaları gibi yönlendirme ile yardımcı olun.
    • Help with timetables eg written clarification of information such as tutors and rooms.
      çizelgeleri ile Yardım öğretmenler ve odaları gibi bilgilerin açıklama yazılı örneğin.
    Enablers
    Enablers    In certain situations, students may require personal assistants to help with areas of their study, such as:
    Bazı durumlarda, öğrencilerin kişisel yardımcıları yaptıkları çalışmada, gibi alanları ile ilgili yardım isteyebilir:
    • Providing support during lectures.
      süresince destek sağlamak dersler vermektedir.
    • Providing support with organisational issues.li>
      issues.li> örgütsel destek sağlamak
    • Providing support during private study such as library work.
      kütüphane çalışmaları gibi özel çalışma süresince destek sağlamak.
    • Facilitating communication with staff and peers.
      personel ve meslektaşları ile iletişim kolaylaştırılması.
    Support in Taught Sessions and Tutorials
    Öğretti Sessions ve Rehberler destek


    • Reduce potential distractions eg light and sounds.
      Azaltmak potansiyel dikkat dağıtıcı ışık ve sesler gibi.
    • Consider seating arrangements and check with students about their individual needs, some students may need to sit with their back to the wall or near to a door.
      oturma düzenlemeleri ve bireysel ihtiyaçları hakkında öğrencileri ile kontrol düşünün, bazı öğrenciler duvara ya da kapıya yakın kendi arkasına oturmak gerekebilir.
    • Highlight essential and relevant information eg in lecture notes and reading lists.
      Vurgulamak gerekli ve ilgili bilgileri ders notları, örneğin okuma ve listeler.
    • Provide written summaries / bulleted lists of main points eg in meetings and discussions.
      yazılı özetleri ana noktaları toplantı ve tartışmalara örneğin / madde işaretli listeler sağlayın.
    • Email communication and written communication.
      E-posta iletişim ve yazılı iletişim.
    • Provide regular breaks for students if necessary.
      Öğrencilerin gerekirse yaparlar düzenli tatili.
    Organisational Support
    Organizasyonel Destek


    • Schedules or timetables.
      Zamanlamalar veya çizelgeleri.
    • To do lists.
      listeler yapmak için.
    Flexibility
    Esneklik    Flexibility may need to be expressed in terms of:
    Esneklik cinsinden ifade gerekebilir:
    • Assignments.
      Atamaları.
    • Examination arrangements - eg time allowed, colour of paper and ink.
      Sınav düzenlemeler - örneğin zaman izin, kağıt ve mürekkep rengi.
    • Rooms.
      Odalar.
    • Breaks.
      Tatili.
    • Calming techniques that students may need to employ.
      öğrencilerin istihdam gerekebilir Sakinleştirici teknikleri.
    Social Support
    Sosyal Destek    In addition to learning and teaching support, students with autistic spectrum disorders may need additional support.
    öğrenme ve destek öğretim Ayrıca, otistik spektrum bozukluğu olan öğrencilere ek destek gerekebilir.
    This could be achieved through the assignment of a peer mentor.
    Bu bir akran öğretmenlerinin atama yoluyla sağlanabilir.
    Mentors can provide social support within the academic setting, but some students may also require additional support to develop social skills in context, eg money, shopping, clothes, hygiene, etc. Sources of support need to be indentified in order to ensure that students receive effective social support in all situations.
    Rehberlere, ancak akademik ayar içinde sosyal destek sağlayan bazı öğrenciler de bağlamda sosyal becerilerini geliştirmek için ek destek isteyebilir, para örneğin alışveriş, giyim, hijyen vb destek Kaynakları indentified amacıyla, öğrencilerin elde etmek için gereken tüm durumlarda etkili sosyal destek.    Potential Challenges to the Achievement of Learning
    Öğrenmenin Başarı için potansiyel Zorluklar

Benzer Konular

  1. 70. Yıl fizik tedavi rehabilitasyon eğitim ve araştırma hastanesinde tedavi gören?
    Konu Sahibi kar88 Forum Sağlık / Omurilik Hasarları (OF)
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 23.Aralık.2011, 08:16
  2. Cevap: 0
    Son Mesaj : 14.Ocak.2011, 12:11
  3. Down Sendromlu Çocuklarda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
    Konu Sahibi Defnex Forum Sağlık / Diğer
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 14.Ekim.2010, 21:54
  4. Felçlilerde Fizik Tedavi
    Konu Sahibi Defnex Forum Sağlık / Omurilik Hasarları (OF)
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 14.Ekim.2010, 10:36
  5. Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    Konu Sahibi Defnex Forum Sağlıkla ilgili Haberler
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 09.Ağustos.2010, 11:20

Bu Konu için Etiketler