Reklam alanı-1
Dikkat: Forum bütün Üyelere Kapatılmıştır!
Sadece Yöneticiler Forumu görebilirler.

2010 Özürlü memur alım yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

http://www.turkmemur.net/resim/75317261.jpg 27 Şubat 2010 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27506 YÖNETMELİK

Konuyu değerlendir: 2010 Özürlü memur alım yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 2042 kez incelendi.

 1. Üyelik tarihi
  Haziran.2010
  Mesajlar
  4.727

  2010 Özürlü memur alım yönetmeliğinde değişiklik yapıldı  27 Şubat 2010 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27506
  YÖNETMELİK
  Karar Sayısı : 2010/91
  Ekli “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 25/12/2009 tarihli ve 2269 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/1/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.


  Abdullah GÜL
  CUMHURBAŞKANI
  ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE
  YAPILACAK YARIŞMA SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
  MADDE 1 – 20/8/2004 tarihli ve 2004/7754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Nüfus hüviyet cüzdanının,” ibaresi ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “noter tasdikli” ibaresi “kurumca onaylı” olarak değiştirilmiştir.
  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-I)’de yer alan “İş Talep Formu” ekteki şekilde değiştirilmiştir.
  MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  EK-I  İŞ TALEP FORMU  Kurumu


  T.C. Kimlik Numarası


  Adı

  Soyadı

  Cinsiyeti Erkek  Kadın 

  4.5x6 Fotoğraf  Baba Adı

  Anne Adı

  İli İlçesi  Bucağı, Mahalle veya Köyü

  Sokağı

  Ev No

  Cilt No

  Sayfa No  Verildiği Nüfus İdaresi

  Veriliş Sebebi

  Veriliş Tarihi

  Cüzdan Kayıt No

  Seri No  Askerlik Hiz . Yapıldı mı? Evet  Hayır 

  Yapıldıysa Şekli Yd . Sb .  Kısa Dön.  Er 

  Yapılmadıysa Sebebi Tecilli  Alınmadı   Mecburi Hiz . Var mı? Evet  Hayır 

  Varsa Yükümlü Bulunulan Kurum

  Sebebi ve Süresi  Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan Kredi Alındı mı? Evet  Hayır 

  Kredi Alındıysa Süresi  Sabıka Kaydı Var mı? Var  Yok 

  Mahkumiyete Neden Olan Suçu Var mı? Var  Yok 

  Mahkumiyeti Varsa Süresi Yıl Ay Gün    Sonucu Tecil Af Par. Cez .     En Son Bitirilen Öğrenimin Adı: Bölümü: Derecesi: Tarihi: Süresi:  Özür Grubu 1. İşitme ve /veya Dil ve Konuşma  2.Görme  3. Ortopedik  4. Zihinsel  5.Diğer (Belirtiniz)  ( ........................... )

  Özürlülük Derecesi %  Refakatçi Gerekip Gerekmediği Evet  Hayır   İstenilen Görev

  Görevle İlgili Özel Eğitim ve Nitelikler  Adres: Telefon: E- Posta :
  Formu İnceleyenin Adı Soyadı: Unvanı: Tarih ve İmza

  Bu İş Talep Formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum. ..... /..../20... İmza
  AÇIKLAMALAR  1- Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.
  2- Cevaplar seçme kutularına (X) koymak suretiyle belirtilecektir.
  3- Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.
  4- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
  5- İş Talep Formuna (4,5x6) ebadında bir adet fotoğraf ve sağlık kurulu raporunun fotokopisi dışında hiçbir belge eklenmeyecektir.
  6- İş Talep Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış dahi olsalar imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir


  kaynak
 2. 03.Eylül.2010, 09:11
  #1


  27 Şubat 2010 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27506
  YÖNETMELİK
  Karar Sayısı : 2010/91
  Ekli “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 25/12/2009 tarihli ve 2269 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/1/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.


  Abdullah GÜL
  CUMHURBAŞKANI
  ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE
  YAPILACAK YARIŞMA SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
  MADDE 1 – 20/8/2004 tarihli ve 2004/7754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Nüfus hüviyet cüzdanının,” ibaresi ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “noter tasdikli” ibaresi “kurumca onaylı” olarak değiştirilmiştir.
  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-I)’de yer alan “İş Talep Formu” ekteki şekilde değiştirilmiştir.
  MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  EK-I  İŞ TALEP FORMU  Kurumu


  T.C. Kimlik Numarası


  Adı

  Soyadı

  Cinsiyeti Erkek  Kadın 

  4.5x6 Fotoğraf  Baba Adı

  Anne Adı

  İli İlçesi  Bucağı, Mahalle veya Köyü

  Sokağı

  Ev No

  Cilt No

  Sayfa No  Verildiği Nüfus İdaresi

  Veriliş Sebebi

  Veriliş Tarihi

  Cüzdan Kayıt No

  Seri No  Askerlik Hiz . Yapıldı mı? Evet  Hayır 

  Yapıldıysa Şekli Yd . Sb .  Kısa Dön.  Er 

  Yapılmadıysa Sebebi Tecilli  Alınmadı   Mecburi Hiz . Var mı? Evet  Hayır 

  Varsa Yükümlü Bulunulan Kurum

  Sebebi ve Süresi  Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan Kredi Alındı mı? Evet  Hayır 

  Kredi Alındıysa Süresi  Sabıka Kaydı Var mı? Var  Yok 

  Mahkumiyete Neden Olan Suçu Var mı? Var  Yok 

  Mahkumiyeti Varsa Süresi Yıl Ay Gün    Sonucu Tecil Af Par. Cez .     En Son Bitirilen Öğrenimin Adı: Bölümü: Derecesi: Tarihi: Süresi:  Özür Grubu 1. İşitme ve /veya Dil ve Konuşma  2.Görme  3. Ortopedik  4. Zihinsel  5.Diğer (Belirtiniz)  ( ........................... )

  Özürlülük Derecesi %  Refakatçi Gerekip Gerekmediği Evet  Hayır   İstenilen Görev

  Görevle İlgili Özel Eğitim ve Nitelikler  Adres: Telefon: E- Posta :
  Formu İnceleyenin Adı Soyadı: Unvanı: Tarih ve İmza

  Bu İş Talep Formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum. ..... /..../20... İmza
  AÇIKLAMALAR  1- Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.
  2- Cevaplar seçme kutularına (X) koymak suretiyle belirtilecektir.
  3- Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.
  4- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
  5- İş Talep Formuna (4,5x6) ebadında bir adet fotoğraf ve sağlık kurulu raporunun fotokopisi dışında hiçbir belge eklenmeyecektir.
  6- İş Talep Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış dahi olsalar imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir


  kaynak
  Twitter Facebook Google+
 3. Üyelik tarihi
  Haziran.2010
  Nereden
  Ankara
  Mesajlar
  2.497
  Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

  03.09.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan değişikliğe dair tam metin aşağıdadır.
  ......................
  3 Eylül 2010 CUMA
  Resmî Gazete
  Sayı : 27691
  YÖNETMELİK
  Karar Sayısı : 2010/811
  Ekli “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 5/7/2010 tarihli ve 15269 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/8/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE YAPILACAK
  YARIŞMA SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
  MADDE 1- 20/8/2004 tarihli ve 2004/7754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “ilk defa” ibaresi ile 4 üncü ve 6 ncı maddelerinde yer alan “İlk defa” ibareleri madde metinlerinden çıkartılmıştır.
  MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
  “c) Özürlü: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,
  “d) Özürlü sağlık kurulu raporu: Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporunu,”
  MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Kamu kurum ve kuruluşları, özürlü memur alımı amacıyla yapacakları sınavlara ilişkin duyuru taleplerini; özürlü memur alınacak kadroların sınıf, unvan ve derecelerini, sayısını, bu personelde aranacak genel ve özel şartları, sınav için en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav tarihleri ile sınava ilişkin diğer bilgileri Ek (IV)’te yer alan Duyuru Başvuru Formuna işlemek suretiyle Nisan-Mayıs dönemi sınavları için en geç Mart ayı, Temmuz-Ağustos dönemi için en geç Haziran ayı, Ekim-Kasım dönemi için en geç Eylül ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına gönderirler. Kamu kurum ve kuruluşlarınca, sınav duyurusuna ilişkin talepte bulunulurken işin özelliği gerektirmediği sürece özür grupları arasında bir ayırım yapılamaz ve özürlülük oranına bir üst sınır getirilemez.
  Sınavlara ilişkin duyurular, Devlet Personel Başkanlığınca Resmî Gazete ve ülke çapında tirajı yüksek bir gazetede “kurumu”, “adedi” ve “başvuru yeri ve tarihi” başlıkları yer alacak şekilde; Başkanlığın kurumsal internet sitesinde ise “I- Eğitim Durumları İtibarıyla” başlığı altında “kurum adı”, “sınıfı”, “kadro unvanı ve istihdam yeri”, “derecesi”, “adedi”, “kadın/erkek”, “özür oranı” ve “diğer özel şartlar” bölümleri yer alacak şekilde, “II- Başvuru ve Sınav Yerleri” başlığı altında “kurum adı”, “başvuru tarihi ve yeri” ve “sınav tarihi, yeri ve saati” bölümleri yer alacak şekilde, “III- Kamu Kurumlarınca Özürlü Memur Alım Sürecinde Esas Alınacak Ortak Genel ve Özel Şartlar ile Başvurularda İstenilecek Belgeler” ve “IV- Dikkat Edilecek Diğer Hususlar” başlıkları altında dönemler itibarıyla ilan edilir.”
  MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “5) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  6) Özürlü sağlık kurulu raporu bulunmak.”
  MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;
  “d) Özürlü sağlık kurulu raporunun,”
  MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Sınav sonuçları, ilgili kurum tarafından sınav bitim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde adayların puanları ile birlikte ilan edilir ve sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilir.”
  MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
  “İşlemleri devam eden özürlü memur alımları
  GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddenin yayımı tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlatılan özürlü memur alımlarından sınav başvuru süresi sona erenlerin işlemleri hakkında, işlemlerin başlatıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanmasına devam edilir.”
  MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin eki İş Talep Formu (EK-I) ile İstihdam Edilen Özürlü Memurlara İlişkin Bilgi Formu (EK-II) ekte yer aldığı şekilde değiştirilmiş ve Yönetmeliğe Duyuru Başvuru Formu (EK-IV) eklenmiştir.
  MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
  Tarihi
  Sayısı
  16/9/2004
  25585
  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
  Tarihi
  Sayısı
  1-
  14/3/2006
  26108
  2 -
  27/2/2010
  27506
 4. 03.Eylül.2010, 10:02
  #2
  Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

  03.09.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan değişikliğe dair tam metin aşağıdadır.
  ......................
  3 Eylül 2010 CUMA
  Resmî Gazete
  Sayı : 27691
  YÖNETMELİK
  Karar Sayısı : 2010/811
  Ekli “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 5/7/2010 tarihli ve 15269 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/8/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE YAPILACAK
  YARIŞMA SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
  MADDE 1- 20/8/2004 tarihli ve 2004/7754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “ilk defa” ibaresi ile 4 üncü ve 6 ncı maddelerinde yer alan “İlk defa” ibareleri madde metinlerinden çıkartılmıştır.
  MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
  “c) Özürlü: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,
  “d) Özürlü sağlık kurulu raporu: Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporunu,”
  MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Kamu kurum ve kuruluşları, özürlü memur alımı amacıyla yapacakları sınavlara ilişkin duyuru taleplerini; özürlü memur alınacak kadroların sınıf, unvan ve derecelerini, sayısını, bu personelde aranacak genel ve özel şartları, sınav için en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav tarihleri ile sınava ilişkin diğer bilgileri Ek (IV)’te yer alan Duyuru Başvuru Formuna işlemek suretiyle Nisan-Mayıs dönemi sınavları için en geç Mart ayı, Temmuz-Ağustos dönemi için en geç Haziran ayı, Ekim-Kasım dönemi için en geç Eylül ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına gönderirler. Kamu kurum ve kuruluşlarınca, sınav duyurusuna ilişkin talepte bulunulurken işin özelliği gerektirmediği sürece özür grupları arasında bir ayırım yapılamaz ve özürlülük oranına bir üst sınır getirilemez.
  Sınavlara ilişkin duyurular, Devlet Personel Başkanlığınca Resmî Gazete ve ülke çapında tirajı yüksek bir gazetede “kurumu”, “adedi” ve “başvuru yeri ve tarihi” başlıkları yer alacak şekilde; Başkanlığın kurumsal internet sitesinde ise “I- Eğitim Durumları İtibarıyla” başlığı altında “kurum adı”, “sınıfı”, “kadro unvanı ve istihdam yeri”, “derecesi”, “adedi”, “kadın/erkek”, “özür oranı” ve “diğer özel şartlar” bölümleri yer alacak şekilde, “II- Başvuru ve Sınav Yerleri” başlığı altında “kurum adı”, “başvuru tarihi ve yeri” ve “sınav tarihi, yeri ve saati” bölümleri yer alacak şekilde, “III- Kamu Kurumlarınca Özürlü Memur Alım Sürecinde Esas Alınacak Ortak Genel ve Özel Şartlar ile Başvurularda İstenilecek Belgeler” ve “IV- Dikkat Edilecek Diğer Hususlar” başlıkları altında dönemler itibarıyla ilan edilir.”
  MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “5) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  6) Özürlü sağlık kurulu raporu bulunmak.”
  MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;
  “d) Özürlü sağlık kurulu raporunun,”
  MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Sınav sonuçları, ilgili kurum tarafından sınav bitim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde adayların puanları ile birlikte ilan edilir ve sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilir.”
  MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
  “İşlemleri devam eden özürlü memur alımları
  GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddenin yayımı tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlatılan özürlü memur alımlarından sınav başvuru süresi sona erenlerin işlemleri hakkında, işlemlerin başlatıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanmasına devam edilir.”
  MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin eki İş Talep Formu (EK-I) ile İstihdam Edilen Özürlü Memurlara İlişkin Bilgi Formu (EK-II) ekte yer aldığı şekilde değiştirilmiş ve Yönetmeliğe Duyuru Başvuru Formu (EK-IV) eklenmiştir.
  MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
  Tarihi
  Sayısı
  16/9/2004
  25585
  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
  Tarihi
  Sayısı
  1-
  14/3/2006
  26108
  2 -
  27/2/2010
  27506

Benzer Konular

 1. ÖMSS Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı
  Konu Sahibi Lodos Denizcisi Forum EKPSS Haberleri - Atamalar - Gündem
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 22.Şubat.2012, 18:54
 2. Baz istasyonları yönetmeliğinde değişiklik yapılacak
  Konu Sahibi Zümrüdü Anka Forum Sağlıkla ilgili Haberler
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.Nisan.2011, 21:37
 3. Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik.
  Konu Sahibi GöKMeN Forum Okul öncesi, İlköğretim, Lise ve Üniversite Dönemi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 18.Temmuz.2010, 12:10
 4. MEB özürlü memur alım sınavı bugün yapıldı
  Konu Sahibi Asi Nehir Forum Engelli Memurlar - Diğer
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 04.Temmuz.2010, 19:22
 5. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik
  Konu Sahibi Defnex Forum Ulaşım
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Haziran.2010, 21:20

Bu Konu için Etiketler