Reklam alanı-1
Dikkat: Forum bütün Üyelere Kapatılmıştır!
Sadece Yöneticiler Forumu görebilirler.

2022 maaşı alan bir kişi aynı zamanda yetim aylığı da alabilir mi?

Arkadaşlar babası vefat etmiş 2022 aylığı alan biri aynı zamanda yetim maaşıda alabilirmi?

Konuyu değerlendir: 2022 maaşı alan bir kişi aynı zamanda yetim aylığı da alabilir mi?

5 üzerinden 5,00 | Toplam: 1 kişi oyladı ve 8175 kez incelendi.

 1. ESMER GÜZELİ
  01.Eylül.2010, 19:54
  #1

  2022 maaşı alan bir kişi aynı zamanda yetim aylığı da alabilir mi?

  Sponsorlu Bağlantılar

  Arkadaşlar babası vefat etmiş 2022 aylığı alan biri aynı zamanda yetim maaşıda alabilirmi?
 2. 01.Eylül.2010, 19:54
  #1
  ESMER GÜZELİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ESMER GÜZELİ
  Misafir
  Sponsorlu Bağlantılar

  Arkadaşlar babası vefat etmiş 2022 aylığı alan biri aynı zamanda yetim maaşıda alabilirmi?
  Twitter Facebook Google+
 3. Üyelik tarihi
  Haziran.2010
  Nereden
  Ankara
  Mesajlar
  2.497
  Uygulamada hem yetim maaşı hem de 2022 maaşı birlikte verilmiyor. Yapılan uygulama eğer alınan yetim aylığı olası hak ediş halinde alınabilecek 2022 maaşından düşükse, alınan yetim maaşının aynı seviyeye yükseltilmesidir. Anca bu işlem için SGK'ya dilekçe vermeniz gerekmektedir.

  Bu dilekçe örneği aşağıdaki gibidir.

  Dilekçeyi göndereceği adres:
  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
  PRİMSİZ ÖDEMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  TUNA CD. NO:7 KIZILAY/ANKARA
  ---------------------------------------------------------------------------------

  Dilekçe örneği:

  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
  PİRİMSİZ ÖDEMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE,

  Konu: 18 yaşını tamamlamış kişilerin 2022 sayılı yasa kapsamında maaş talebi, gelir hesabı ve sağlık güvencesi
  Tarih

  19 yaşında ve %99 oranında sakatlığı olan bir vatandaşım. ... tarihinde 2022 sayılı yasa kapsamında Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı almak için gerekli evrakları tamamlayarak ... Kaymakamlığı'na başvuru yaptım. Ne var ki başvurum babamın memur olması öne sürülerek reddedildi.
  Oysa Kaymakamlığın red kararını dayandırdığı, 2022 sayılı yasayla ilgili yönetmelikte yer alan "Medeni Kanun'un 364 üncü maddesine göre tespit edilecek yakını bulunanlar" ifadesi 18 yaşından küçük olan kişiler için öngörülmüştür. Zira 18 yaşını tamamlamış kişi reşit sayılır ve anne-baba bu yaşı aşan çocuklarına bakmakla yükümlü değildir. 18 yaşı tamamlayan kişiler Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre bireydir ve kendilerinden sorumludur.

  Ayrıca, babamın sağlık güvencesinden yararlandığım için 2022 maaşı alamayacağım öne sürülmektedir. Oysa bu iddianın tamamen geçersiz olduğu Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nin 2004/12166 E.N, 2005/2906 K.N. sayılı içtihat kararıyla sabittir (EK 1). Ve bu konu ne sgk'nun ne de kaymakamlıkların üzerinde aykırı görüş belirtebileceği bir husus değildir.
  Kaldı ki sgk'na bir vesileyle yaptığımız Bilgi Edinme başvurusunda verilen "2022 sayılı Kanun ve yönetmelik hükümlerinde bu kapsama göre aylık alanların, yakınlarından dolayı sağlık yardımı görmeleri halinde, aylıklarının kesileceğine dair hüküm bulunmamaktadır." cevabı da konu hakkındaki haklılığımızın göstergesidir.

  İş bu sebeple, babamın memur olması nedeniyle 2022 maaş başvurumun reddedilmesinin hukuka aykırı olduğu, 2022 sayılı kanunda öngörülen gelir kriterine eşit ya da fazla gelirimin olmadığı, ailemin gelirinin kendi temel (kira, eğitim, sağlık, beslenme, giyinme vb.) ihtiyaçlarını karşılamaya ancak yettiği, şahsıma hiç bir pay düşmediği ve 2022 sayılı kanunda öngörülen muhtaçlık kriterlerine uygun olduğum konularının yeniden değerlendirilerek tarafıma 2022 sayılı yasa kapsamında maaş bağlanmasını; konuyla ilgili olarak ... Kaymakamlığı'na resmi yazı yazılmasını ve tarafıma yazılı yanıt verilmesini arz ederim

  Adın Soyadın
  TC kimlik numaran
  İmza
  Adres
  Telefon

  -------------------------------------------------------------------------------
  Bu konuda davalar açılmış ve davacı lehine sonuç çıkmıştır.

  EK 1: 21. Hukuk Dairesi 2004/12166 E.N , 2005/2906 K.N.
  İlgili Kavramlar: SAĞLIK YARDIMI

  Özet
  1479 SAYILI KANUNUN 24.7.2003 TARİH VE 4956 SAYILI KANUNUN 37. MADDESİ İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEME İLE BAĞ-KUR SAĞLIK KARNESİNİN SAĞLADIĞI İLAÇ VE BENZERİ YARDIMLARI DA İÇEREN KAPSAMLI VE SİGORTALI LEHİNE OLAN SAĞLIK YARDIMLARI YÖNÜNDEN, SİGORTALININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ANA VE BABASI İÇİN 1479 SAYILI KANUNUN EK 11. MADDESİ DOĞRULTUSUNDA SAĞLIK KARNESİNDEN VE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA HAKKI BULUNMAKTADIR.
  YASAL SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SAĞLADIĞI SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMAK ASIL İKEN, BUNUN YERİNE 506 SAYILI YASANIN 24. MADDESİNDE VURGULANDIĞI ŞEKİLDE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ KAPSAMINDA BULUNMAYAN, SOSYAL YARDIM NİTELİĞİ TAŞIYAN 2022 SAYILI YASANIN SAĞLADIĞI OLANAKLARI BAĞ-KUR SİGORTALILARINA, 1479 SAYILI KANUNUN EKİL. MADDESİNİN GETİRDİĞİ SAĞLIK YARDIMLARININ YERİNE İKAME OLANAĞI BULUNMAMAKTADIR.

  İçtihat Metni
  Davacı, sağlık hizmetlerinin yeniden başlatılması ve borcu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.
  Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
  Dava, nitelikçe davalı Kurum tarafından durdurulan sağlık yardımlarının yeniden başlatılması ve davacının bakmakla yükümlü olduğu babası için kurumca yapılan ilaç harcamalarına ait ana para ve fer'ilerinden. sorumlu olmadığının tespitine yöneliktir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş ise de bu sonuç usul ve yasaya uygun bulunmamaktadır.
  Dosya kapsamından davacıya, eş ve çocuklarına kurumca verilen sağlık hizmetlerinde bir aksama ve kesinti olmadığı anlaşılmaktadır.
  Uyuşmazlık 1.9.1999 tarihinden itibaren 2022 sayılı Yasa kapsamında aylık alan baba Elmas ve anne Naime'ye verilen sağlık karnelerinin iptali İle kurum sağlık karneleri kullanılarak yapılan 3.218.494.412 TL sağlık giderinin kurumca geri alınıp alınmayacağı noktasında toplanmaktadır. Bu yönüyle uyuşmazlık belirgin olarak 1479 sayılı Kanunun ek 11. maddesinden kaynaklanmaktadır. Uyuşmazlık tarihinde bulunan ek 11. madde hükmüne göre sağlık sigortası yardımlarından 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklar ve ana baba, diğer sosyal güvenlik kanunlarına ve özel kanunlara göre sağlık yardımından faydalanmamaları durumunda yararlanacakları hükmü öngörülmüş, yargılamanın devamı sırasında ek 11. madde hükmü 24.7.2003 tarih 4956 sayılı Kanunun 37. maddesi ile yeniden düzenlenmiş, yeni metinde diğer sosyal güvenlik kurumlarına ve özel kanunlarına göre sağlık yardımlarından yararlananlarla ilgili 2. fıkra hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.
  Öte yandan, 2022 sayılı Kanunla 65 yaşını doldurmuş kimselere bağlanan maaş sembolik nitelikte olup Anayasada ifadesini bulan devletin sosyal güvenlik ödevini yerine getirme yükümü ile ilgilidir. Kişilerin gerçek anlamda sosyal güvencesini sağlamaktan uzak devletin ekonomik gücü doğrultusunda yerine getirmeye çalıştığı sosyal güvenlik ödevinin ilk basamağı niteliğinde sosyal yardımlardandır.
  2022 sayılı Yasanın 7. maddesinde yer alan sağlık hizmetlerine ilişkin düzenleme ise hak sahiplerinin devlet hastanelerinde yapılacak tedavilerinin ücretsiz karşılanacağına ilişkin olup, hak sahibinin ilaç v.b. giderlerini karşılar nitelikte olmayan sınırlı nitelikte bir sağlık güvencesidir.
  Hal böyle olunca, gerek 1479 sayılı Kanunun 24.7.2003 tarih 4956 sayılı Kanunun 37. maddesi ile getirilen yeni düzenleme ve gerekse Bağ-Kur sağlık karnesinin sağladığı ilaç, v.b. yardımları da içeren kapsamlı ve sigortalı lehine olan sağlık yardımları yönünden sigortalının bakmakla yükümlü olduğu ana babası için 1479 sayılı Kanunun 11. maddesi doğrultusunda sağlık karnesinden ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunmaktadır.
  Yasal sosyal güvenlik sisteminin sağladığı sağlık yardımlarından yararlanmak asıl iken bunun yerine 506 sayılı Yasanın 24. maddesinde de vurgulandığı şekilde sosyal güvenlik sistemi kapsamında bulunmayan, sosyal yardım niteliği taşıyan 2022 sayılı Yasanın sağladığı olanakları Bağ-Kur sigortalılarına 1479 sayılı Kanunun ek 11. maddesinin getirdiği sağlık yardımlarının yerine ikame olanağı bulunmamaktadır.
  O halde davanın kabulü yerine reddine karar vermek usul ve yasaya aykırıdır.
  Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın hüküm kurulması bozma nedenidir.
  O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

  Sonuç:
  Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 28.3.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bilgiler:engelliler.biz'den alınmıştır.
 4. 01.Eylül.2010, 21:59
  #2
  Uygulamada hem yetim maaşı hem de 2022 maaşı birlikte verilmiyor. Yapılan uygulama eğer alınan yetim aylığı olası hak ediş halinde alınabilecek 2022 maaşından düşükse, alınan yetim maaşının aynı seviyeye yükseltilmesidir. Anca bu işlem için SGK'ya dilekçe vermeniz gerekmektedir.

  Bu dilekçe örneği aşağıdaki gibidir.

  Dilekçeyi göndereceği adres:
  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
  PRİMSİZ ÖDEMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  TUNA CD. NO:7 KIZILAY/ANKARA
  ---------------------------------------------------------------------------------

  Dilekçe örneği:

  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
  PİRİMSİZ ÖDEMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE,

  Konu: 18 yaşını tamamlamış kişilerin 2022 sayılı yasa kapsamında maaş talebi, gelir hesabı ve sağlık güvencesi
  Tarih

  19 yaşında ve %99 oranında sakatlığı olan bir vatandaşım. ... tarihinde 2022 sayılı yasa kapsamında Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı almak için gerekli evrakları tamamlayarak ... Kaymakamlığı'na başvuru yaptım. Ne var ki başvurum babamın memur olması öne sürülerek reddedildi.
  Oysa Kaymakamlığın red kararını dayandırdığı, 2022 sayılı yasayla ilgili yönetmelikte yer alan "Medeni Kanun'un 364 üncü maddesine göre tespit edilecek yakını bulunanlar" ifadesi 18 yaşından küçük olan kişiler için öngörülmüştür. Zira 18 yaşını tamamlamış kişi reşit sayılır ve anne-baba bu yaşı aşan çocuklarına bakmakla yükümlü değildir. 18 yaşı tamamlayan kişiler Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre bireydir ve kendilerinden sorumludur.

  Ayrıca, babamın sağlık güvencesinden yararlandığım için 2022 maaşı alamayacağım öne sürülmektedir. Oysa bu iddianın tamamen geçersiz olduğu Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nin 2004/12166 E.N, 2005/2906 K.N. sayılı içtihat kararıyla sabittir (EK 1). Ve bu konu ne sgk'nun ne de kaymakamlıkların üzerinde aykırı görüş belirtebileceği bir husus değildir.
  Kaldı ki sgk'na bir vesileyle yaptığımız Bilgi Edinme başvurusunda verilen "2022 sayılı Kanun ve yönetmelik hükümlerinde bu kapsama göre aylık alanların, yakınlarından dolayı sağlık yardımı görmeleri halinde, aylıklarının kesileceğine dair hüküm bulunmamaktadır." cevabı da konu hakkındaki haklılığımızın göstergesidir.

  İş bu sebeple, babamın memur olması nedeniyle 2022 maaş başvurumun reddedilmesinin hukuka aykırı olduğu, 2022 sayılı kanunda öngörülen gelir kriterine eşit ya da fazla gelirimin olmadığı, ailemin gelirinin kendi temel (kira, eğitim, sağlık, beslenme, giyinme vb.) ihtiyaçlarını karşılamaya ancak yettiği, şahsıma hiç bir pay düşmediği ve 2022 sayılı kanunda öngörülen muhtaçlık kriterlerine uygun olduğum konularının yeniden değerlendirilerek tarafıma 2022 sayılı yasa kapsamında maaş bağlanmasını; konuyla ilgili olarak ... Kaymakamlığı'na resmi yazı yazılmasını ve tarafıma yazılı yanıt verilmesini arz ederim

  Adın Soyadın
  TC kimlik numaran
  İmza
  Adres
  Telefon

  -------------------------------------------------------------------------------
  Bu konuda davalar açılmış ve davacı lehine sonuç çıkmıştır.

  EK 1: 21. Hukuk Dairesi 2004/12166 E.N , 2005/2906 K.N.
  İlgili Kavramlar: SAĞLIK YARDIMI

  Özet
  1479 SAYILI KANUNUN 24.7.2003 TARİH VE 4956 SAYILI KANUNUN 37. MADDESİ İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEME İLE BAĞ-KUR SAĞLIK KARNESİNİN SAĞLADIĞI İLAÇ VE BENZERİ YARDIMLARI DA İÇEREN KAPSAMLI VE SİGORTALI LEHİNE OLAN SAĞLIK YARDIMLARI YÖNÜNDEN, SİGORTALININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ANA VE BABASI İÇİN 1479 SAYILI KANUNUN EK 11. MADDESİ DOĞRULTUSUNDA SAĞLIK KARNESİNDEN VE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA HAKKI BULUNMAKTADIR.
  YASAL SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SAĞLADIĞI SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMAK ASIL İKEN, BUNUN YERİNE 506 SAYILI YASANIN 24. MADDESİNDE VURGULANDIĞI ŞEKİLDE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ KAPSAMINDA BULUNMAYAN, SOSYAL YARDIM NİTELİĞİ TAŞIYAN 2022 SAYILI YASANIN SAĞLADIĞI OLANAKLARI BAĞ-KUR SİGORTALILARINA, 1479 SAYILI KANUNUN EKİL. MADDESİNİN GETİRDİĞİ SAĞLIK YARDIMLARININ YERİNE İKAME OLANAĞI BULUNMAMAKTADIR.

  İçtihat Metni
  Davacı, sağlık hizmetlerinin yeniden başlatılması ve borcu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.
  Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
  Dava, nitelikçe davalı Kurum tarafından durdurulan sağlık yardımlarının yeniden başlatılması ve davacının bakmakla yükümlü olduğu babası için kurumca yapılan ilaç harcamalarına ait ana para ve fer'ilerinden. sorumlu olmadığının tespitine yöneliktir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş ise de bu sonuç usul ve yasaya uygun bulunmamaktadır.
  Dosya kapsamından davacıya, eş ve çocuklarına kurumca verilen sağlık hizmetlerinde bir aksama ve kesinti olmadığı anlaşılmaktadır.
  Uyuşmazlık 1.9.1999 tarihinden itibaren 2022 sayılı Yasa kapsamında aylık alan baba Elmas ve anne Naime'ye verilen sağlık karnelerinin iptali İle kurum sağlık karneleri kullanılarak yapılan 3.218.494.412 TL sağlık giderinin kurumca geri alınıp alınmayacağı noktasında toplanmaktadır. Bu yönüyle uyuşmazlık belirgin olarak 1479 sayılı Kanunun ek 11. maddesinden kaynaklanmaktadır. Uyuşmazlık tarihinde bulunan ek 11. madde hükmüne göre sağlık sigortası yardımlarından 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklar ve ana baba, diğer sosyal güvenlik kanunlarına ve özel kanunlara göre sağlık yardımından faydalanmamaları durumunda yararlanacakları hükmü öngörülmüş, yargılamanın devamı sırasında ek 11. madde hükmü 24.7.2003 tarih 4956 sayılı Kanunun 37. maddesi ile yeniden düzenlenmiş, yeni metinde diğer sosyal güvenlik kurumlarına ve özel kanunlarına göre sağlık yardımlarından yararlananlarla ilgili 2. fıkra hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.
  Öte yandan, 2022 sayılı Kanunla 65 yaşını doldurmuş kimselere bağlanan maaş sembolik nitelikte olup Anayasada ifadesini bulan devletin sosyal güvenlik ödevini yerine getirme yükümü ile ilgilidir. Kişilerin gerçek anlamda sosyal güvencesini sağlamaktan uzak devletin ekonomik gücü doğrultusunda yerine getirmeye çalıştığı sosyal güvenlik ödevinin ilk basamağı niteliğinde sosyal yardımlardandır.
  2022 sayılı Yasanın 7. maddesinde yer alan sağlık hizmetlerine ilişkin düzenleme ise hak sahiplerinin devlet hastanelerinde yapılacak tedavilerinin ücretsiz karşılanacağına ilişkin olup, hak sahibinin ilaç v.b. giderlerini karşılar nitelikte olmayan sınırlı nitelikte bir sağlık güvencesidir.
  Hal böyle olunca, gerek 1479 sayılı Kanunun 24.7.2003 tarih 4956 sayılı Kanunun 37. maddesi ile getirilen yeni düzenleme ve gerekse Bağ-Kur sağlık karnesinin sağladığı ilaç, v.b. yardımları da içeren kapsamlı ve sigortalı lehine olan sağlık yardımları yönünden sigortalının bakmakla yükümlü olduğu ana babası için 1479 sayılı Kanunun 11. maddesi doğrultusunda sağlık karnesinden ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunmaktadır.
  Yasal sosyal güvenlik sisteminin sağladığı sağlık yardımlarından yararlanmak asıl iken bunun yerine 506 sayılı Yasanın 24. maddesinde de vurgulandığı şekilde sosyal güvenlik sistemi kapsamında bulunmayan, sosyal yardım niteliği taşıyan 2022 sayılı Yasanın sağladığı olanakları Bağ-Kur sigortalılarına 1479 sayılı Kanunun ek 11. maddesinin getirdiği sağlık yardımlarının yerine ikame olanağı bulunmamaktadır.
  O halde davanın kabulü yerine reddine karar vermek usul ve yasaya aykırıdır.
  Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın hüküm kurulması bozma nedenidir.
  O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

  Sonuç:
  Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 28.3.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bilgiler:engelliler.biz'den alınmıştır.
 5. ESMER GÜZELİ
  03.Eylül.2010, 20:55
  #3
  Sponsorlu Bağlantılar

  İkisi bir arada olmuyor yani.Sağolun cevabınız için.
 6. 03.Eylül.2010, 20:55
  #3
  ESMER GÜZELİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ESMER GÜZELİ
  Misafir
  Sponsorlu Bağlantılar

  İkisi bir arada olmuyor yani.Sağolun cevabınız için.

Benzer Konular

 1. Bağkur'dan yetim aylığı alan çeyiz yardımı alabilir mi?
  Konu Sahibi Çiğdem Forum Dul ve Yetim Aylığı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 01.Temmuz.2011, 16:18
 2. Cevap: 1
  Son Mesaj : 03.Mart.2011, 22:39
 3. Evde bakım aylığı alan biri 2022 aylığı alabilir mi?
  Konu Sahibi Kalbimin Sesi Forum 2022 Engelli Maaşı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 23.Ocak.2011, 21:35
 4. Yetim Aylığı Aynı Zamanda GSS Hakkı Demektir
  Konu Sahibi okyanus Forum Dul ve Yetim Aylığı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Ekim.2010, 11:30
 5. 2022 maaşı alan bir kişi aynı zamanda da işsizlik maaşı alabilir mi?
  Konu Sahibi Asi Nehir Forum 2022 Engelli Maaşı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 29.Haziran.2010, 19:23

Bu Konu için Etiketler