Reklam alanı-1
Dikkat: Forum bütün Üyelere Kapatılmıştır!
Sadece Yöneticiler Forumu görebilirler.

Engellilerin, Hastanelerde Öncelik Hakkı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI: B100TSH040002 KONU: Özürlü Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetleri TARİH: 04.12.02 * 17983 ... VALİLİĞİNE

Konuyu değerlendir: Engellilerin, Hastanelerde Öncelik Hakkı

5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 4055 kez incelendi.

 1. Üyelik tarihi
  Haziran.2010
  Mesajlar
  4.727

  Engellilerin, Hastanelerde Öncelik Hakkı

  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  Temel Sağlık Hizmetleri
  Genel Müdürlüğü

  SAYI: B100TSH040002
  KONU: Özürlü Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetleri
  TARİH: 04.12.02 * 17983

  ... VALİLİĞİNE
  (İl Sağlık Müdürlüğü)

  GENELGE
  2002 /128

  Özürlüler konusunda, dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde yapılan düzenlemeler, özürün önlenmesi, sağlık, eğitim, istihdam, toplumsal yaşama uyum, fiziksel çevre, hizmet ve yardımlar konusundaki politikaları ve çözümleri içermekte ise de uygulamada karşılaşılan sorunlar mevcut düzenlemelerin tam olarak uygulanamadığını, hizmet sunumlarında farklılıklar olduğunu ve hedef kitleye yeterli şekilde ulaşılamadığını göstermektedir.

  Ülkemizde hemen hemen tüm kurum ve kuruluşların görev alanına giren özürlülük konusu, bu konuda dağınık bir mevzuat yapısı oluşmasına hizmetlerin iç içe geçmesine böylece görev ve yetki karmaşasına neden olmaktadır. Bu nedenle özürlülerle ilgili çeşitli düzenlemelerin Anayasa başta olmak üzere mevzuatımızda yer almasına karşın uygulamada çeşitli aksaklıklar yaşanmaktadır. Özürlü!erle ilgili tüm hizmetlerin ilgili bütün kurum ve kuruluşların ortak plan ve programlarla işbirliği ve koordinasyon sağlanarak gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır.

  Günün değişen koşularına göre uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, bireylerin, toplumun ve özel ihtiyaç grubunda yer alan kişilerin sağlık hizmetlerine taleplerinin, beklentilerinin tam ve sürekli karşılanması, sağlık hizmetlerini talep eden özürlü kişilerin bu ihtiyaçlarının durumlarına uygun ortamlarda, hızlı, verimli ve mağdur edilmeden karşılanarak, sağlık bakım kalitesinin yükseltilebilmesi için tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının multisektörel bir anlayışla birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinin koruyucu, önleyici boyutundan başlayarak birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kuruluşlarımızın imkanları doğrultusunda;

  -Özürlü sağlık kurulu raporlarının 18.3.1998 tarih ve 10746 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ''Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulları Raporları Hakkında Yönetmelik'' gereği sadece yetki verilen sağlık kuruluşları tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Bu yetki değişiklikleri yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından resmi gazete de yayınlanarak yapılmaktadır. Yetkili olmayan sağlık kuruluşları tarafından verilen raporlar geçersizdir. Bu kapsamda yetkili olmayan sağlık kuruluşları tarafından özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmesinin önüne geçilmesi ve özürlü vatandaşlara yetkili sağlık kuruluşları hakkında yol gösterilerek mağduriyetlerin önlenmesi.

  - Özürlü sağlık kurulu raporlarının, yukarıda belirtilen yönetmelik ekinde yer alan rapor formuna ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, eksiksiz, doğru olarak doldurulması ve ilgili mevzuat konusunda sağlık kurullarında yer alan tüm hekimlerin bilgilendirilmesi,

  - Özürlü sağlık kurulu raporlarının çalışma gücü kaybı oranının belirlenmesi sırasında, bilimsel kriterler göz önünde bulundurularak, yönetmelik ekinde yer alan çalışma gücü cetveline uyulması
  [“Çalışabilir”, “Çalışamaz” satırlarında özürlünün Çalışma Gücü Kaybı Derecesine göre çalışıp, çalışamayacağı tespit edilecektir. Çalışma Gücü Kaybı derecesine göre “Çalışamaz” denen bir özürlünün özür grubunun gerektirdiği işlerde çalışamayacağı anlaşılacaktır. Örnek, % 65 Çalışma Gücü Kaybı derecesi ile değerlendirilmiş olan ortopedik özürlüye çalışamaz denmiş ise bu, özürlünün bedenen yapabileceği işleri kapsar. Yine her iki gözü görmeyen veya bir gözü görmeyen özürlü için verilen % 100 çalışma gücü kaybı oranı bu özürlünün hiçbir işte hiçbir şekilde çalışamayacağı anl***** gelse de; esasen buradan özürlünün görmeye dayalı işleri yapamayacağı anlaşılacaktır.
  “Çalıştırılamayacağı iş alanları” satırında ise; özürlünün özürü nedeniyle yapmaması/yaptırılmaması gereken iş alanları mutlaka belirtilecektir. Örnek; özür grubuna göre “Ayakta Durmayı gerektiren İşlerde”, “Görmeyi Gerektiren işlerde” çalışamaz şeklinde ifade edilecektir. Bu satırda özürlünün özür durumuna göre çalışamaz denen bir işte çalışması önlenecek ve sağlık durumunun daha kötü olmaması sağlanacaktır. Ayrıca; özürlü işçilerin iş güvenliği ve işçi sağlığının korunması da amaçlanmaktadır. Böylece özürlünün bu konudaki mağduriyeti giderilmiş olacaktır. (Genelge: SAYI: B100THG0100000 / 162 04-01-2001)],

  - Özürlüler için kimlik kartı yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince özürlü sağlık kurulu raporu düzenleyen sağlık kurulunda psikolog veya sosyal çalışmacı tarafından doldurulması zorunlu olan «Özürlü Bilgi Formu» doldurularak, düzenlenen sağlık kurulu raporu ile birllikte verilmesinin sağlanması,

  - Sağlık hizmetlerinin verildiği mekanların, çevresel ve mimari açıdan özürlülerin kullandıkları araç-gereçlerle rahat hareket etmelerini sağlayacak bir şekilde düzenlenmesinin sağlanması,

  - Özürlü kişilere randevu, muayene ve diğer hizmet birimlerinde öncelik verilmesi, hastanelerde bekletilmemeleri, gerekli hallerde özel bir günde sağlık kurulunun toplanmasının sağlanması, ayrıca Eğitim Ve Arştırma hastanelerimizde ''Özürlü Polikliniklerinin'' ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesi,

  - Sağlık güvencesi olmayan ve muhtaç durumdaki özürlü kişilerin tesbit edilerek yeşil kart kaps***** alınması için gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve başvuru işlemlerinde yardımcı olunması,

  - Özürlü kişilerin sağlık kurulu raporlarında bağış ve evrak parası adı altında para talep edilmemesi,

  - Tüm sağlık hizmeti veren kuruluşlarımızda, toplumun bilgilendirilmesi amacıyla özürlülüğün önlenmesinden başlayarak, özürlü bireylerin özürlülüğüyle kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri ve ailelerin bilgilendirilmesi konularında eğitimlerin, planlanması ve düzenli olarak yapılmasının sağlanması gerekmektedir.

  Özürlü bireylere sağlık hizmeti veren tüm kuruluşlarımızda özel durumlarına uygun olarak mağduriyetlerine meydan verilmeden, her türlü tedbirin alınması hususunda gereğini ônemle rica ederim.

  Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı

  Alıntı
 2. 25.Haziran.2010, 21:15
  #1
  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  Temel Sağlık Hizmetleri
  Genel Müdürlüğü

  SAYI: B100TSH040002
  KONU: Özürlü Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetleri
  TARİH: 04.12.02 * 17983

  ... VALİLİĞİNE
  (İl Sağlık Müdürlüğü)

  GENELGE
  2002 /128

  Özürlüler konusunda, dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde yapılan düzenlemeler, özürün önlenmesi, sağlık, eğitim, istihdam, toplumsal yaşama uyum, fiziksel çevre, hizmet ve yardımlar konusundaki politikaları ve çözümleri içermekte ise de uygulamada karşılaşılan sorunlar mevcut düzenlemelerin tam olarak uygulanamadığını, hizmet sunumlarında farklılıklar olduğunu ve hedef kitleye yeterli şekilde ulaşılamadığını göstermektedir.

  Ülkemizde hemen hemen tüm kurum ve kuruluşların görev alanına giren özürlülük konusu, bu konuda dağınık bir mevzuat yapısı oluşmasına hizmetlerin iç içe geçmesine böylece görev ve yetki karmaşasına neden olmaktadır. Bu nedenle özürlülerle ilgili çeşitli düzenlemelerin Anayasa başta olmak üzere mevzuatımızda yer almasına karşın uygulamada çeşitli aksaklıklar yaşanmaktadır. Özürlü!erle ilgili tüm hizmetlerin ilgili bütün kurum ve kuruluşların ortak plan ve programlarla işbirliği ve koordinasyon sağlanarak gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır.

  Günün değişen koşularına göre uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, bireylerin, toplumun ve özel ihtiyaç grubunda yer alan kişilerin sağlık hizmetlerine taleplerinin, beklentilerinin tam ve sürekli karşılanması, sağlık hizmetlerini talep eden özürlü kişilerin bu ihtiyaçlarının durumlarına uygun ortamlarda, hızlı, verimli ve mağdur edilmeden karşılanarak, sağlık bakım kalitesinin yükseltilebilmesi için tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının multisektörel bir anlayışla birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinin koruyucu, önleyici boyutundan başlayarak birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kuruluşlarımızın imkanları doğrultusunda;

  -Özürlü sağlık kurulu raporlarının 18.3.1998 tarih ve 10746 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ''Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulları Raporları Hakkında Yönetmelik'' gereği sadece yetki verilen sağlık kuruluşları tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Bu yetki değişiklikleri yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından resmi gazete de yayınlanarak yapılmaktadır. Yetkili olmayan sağlık kuruluşları tarafından verilen raporlar geçersizdir. Bu kapsamda yetkili olmayan sağlık kuruluşları tarafından özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmesinin önüne geçilmesi ve özürlü vatandaşlara yetkili sağlık kuruluşları hakkında yol gösterilerek mağduriyetlerin önlenmesi.

  - Özürlü sağlık kurulu raporlarının, yukarıda belirtilen yönetmelik ekinde yer alan rapor formuna ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, eksiksiz, doğru olarak doldurulması ve ilgili mevzuat konusunda sağlık kurullarında yer alan tüm hekimlerin bilgilendirilmesi,

  - Özürlü sağlık kurulu raporlarının çalışma gücü kaybı oranının belirlenmesi sırasında, bilimsel kriterler göz önünde bulundurularak, yönetmelik ekinde yer alan çalışma gücü cetveline uyulması
  [“Çalışabilir”, “Çalışamaz” satırlarında özürlünün Çalışma Gücü Kaybı Derecesine göre çalışıp, çalışamayacağı tespit edilecektir. Çalışma Gücü Kaybı derecesine göre “Çalışamaz” denen bir özürlünün özür grubunun gerektirdiği işlerde çalışamayacağı anlaşılacaktır. Örnek, % 65 Çalışma Gücü Kaybı derecesi ile değerlendirilmiş olan ortopedik özürlüye çalışamaz denmiş ise bu, özürlünün bedenen yapabileceği işleri kapsar. Yine her iki gözü görmeyen veya bir gözü görmeyen özürlü için verilen % 100 çalışma gücü kaybı oranı bu özürlünün hiçbir işte hiçbir şekilde çalışamayacağı anl***** gelse de; esasen buradan özürlünün görmeye dayalı işleri yapamayacağı anlaşılacaktır.
  “Çalıştırılamayacağı iş alanları” satırında ise; özürlünün özürü nedeniyle yapmaması/yaptırılmaması gereken iş alanları mutlaka belirtilecektir. Örnek; özür grubuna göre “Ayakta Durmayı gerektiren İşlerde”, “Görmeyi Gerektiren işlerde” çalışamaz şeklinde ifade edilecektir. Bu satırda özürlünün özür durumuna göre çalışamaz denen bir işte çalışması önlenecek ve sağlık durumunun daha kötü olmaması sağlanacaktır. Ayrıca; özürlü işçilerin iş güvenliği ve işçi sağlığının korunması da amaçlanmaktadır. Böylece özürlünün bu konudaki mağduriyeti giderilmiş olacaktır. (Genelge: SAYI: B100THG0100000 / 162 04-01-2001)],

  - Özürlüler için kimlik kartı yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince özürlü sağlık kurulu raporu düzenleyen sağlık kurulunda psikolog veya sosyal çalışmacı tarafından doldurulması zorunlu olan «Özürlü Bilgi Formu» doldurularak, düzenlenen sağlık kurulu raporu ile birllikte verilmesinin sağlanması,

  - Sağlık hizmetlerinin verildiği mekanların, çevresel ve mimari açıdan özürlülerin kullandıkları araç-gereçlerle rahat hareket etmelerini sağlayacak bir şekilde düzenlenmesinin sağlanması,

  - Özürlü kişilere randevu, muayene ve diğer hizmet birimlerinde öncelik verilmesi, hastanelerde bekletilmemeleri, gerekli hallerde özel bir günde sağlık kurulunun toplanmasının sağlanması, ayrıca Eğitim Ve Arştırma hastanelerimizde ''Özürlü Polikliniklerinin'' ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesi,

  - Sağlık güvencesi olmayan ve muhtaç durumdaki özürlü kişilerin tesbit edilerek yeşil kart kaps***** alınması için gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve başvuru işlemlerinde yardımcı olunması,

  - Özürlü kişilerin sağlık kurulu raporlarında bağış ve evrak parası adı altında para talep edilmemesi,

  - Tüm sağlık hizmeti veren kuruluşlarımızda, toplumun bilgilendirilmesi amacıyla özürlülüğün önlenmesinden başlayarak, özürlü bireylerin özürlülüğüyle kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri ve ailelerin bilgilendirilmesi konularında eğitimlerin, planlanması ve düzenli olarak yapılmasının sağlanması gerekmektedir.

  Özürlü bireylere sağlık hizmeti veren tüm kuruluşlarımızda özel durumlarına uygun olarak mağduriyetlerine meydan verilmeden, her türlü tedbirin alınması hususunda gereğini ônemle rica ederim.

  Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı

  Alıntı
  Twitter Facebook Google+
 3. Üyelik tarihi
  Haziran.2010
  Mesajlar
  191
  Ben bu hakkımı kullanıyorum.Öncelik tanımazlarsa hastanede kavga çıkartıyorum.O zaman korkudan hemen içeri alıp muayene ediyorlar.
 4. 16.Temmuz.2010, 17:38
  #2
  Ben bu hakkımı kullanıyorum.Öncelik tanımazlarsa hastanede kavga çıkartıyorum.O zaman korkudan hemen içeri alıp muayene ediyorlar.
 5. sahildeki kız
  17.Temmuz.2010, 09:29
  #3
  herkes bu hakkını bilmeli ve sonuna kadar kullanmalı.
 6. 17.Temmuz.2010, 09:29
  #3
  sahildeki kız - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  sahildeki kız
  Misafir
  herkes bu hakkını bilmeli ve sonuna kadar kullanmalı.
 7. * Issız__Şehir*
  16.Ağustos.2010, 11:05
  #4
  Her yerde bu uygulanmıyor.Bazen sırasını beklesin diyenler bile var.Hakkını aramazsan bekliyorsun kapı önünde.
 8. 16.Ağustos.2010, 11:05
  #4
  * Issız__Şehir* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  * Issız__Şehir*
  Misafir
  Her yerde bu uygulanmıyor.Bazen sırasını beklesin diyenler bile var.Hakkını aramazsan bekliyorsun kapı önünde.
 9. Üyelik tarihi
  Haziran.2010
  Nereden
  Erzurum
  Mesajlar
  646
  Kapıyı açarım ôzürlû kimliğimi gosterim tıpış tıpış alıyolar içeri
 10. 22.Ağustos.2010, 23:12
  #5
  Kapıyı açarım ôzürlû kimliğimi gosterim tıpış tıpış alıyolar içeri
 11. Üyelik tarihi
  Haziran.2010
  Nereden
  Burdur
  Mesajlar
  429
  Tekerlekli sandalyemi görünce hemen alıyorlar zaten....)
 12. 23.Ağustos.2010, 17:58
  #6
  Tekerlekli sandalyemi görünce hemen alıyorlar zaten....)
 13. Üyelik tarihi
  Haziran.2010
  Mesajlar
  4.727
  Eğer beni bekletecek olurlarsa hemen sert bi şekilde konuşmaya başlıyorum.Benim tavrımı,bilinçli olduğumu görünce hemen korkup içeri alıyorlar.Sağlıkçılarla da bu konuda çok kavga ettim.Kendi meslektaşlarımı hem hasta hakları birimine,hemde baş hekimliğe çok şikayet etmişimdir.
 14. 25.Ağustos.2010, 23:50
  #7
  Eğer beni bekletecek olurlarsa hemen sert bi şekilde konuşmaya başlıyorum.Benim tavrımı,bilinçli olduğumu görünce hemen korkup içeri alıyorlar.Sağlıkçılarla da bu konuda çok kavga ettim.Kendi meslektaşlarımı hem hasta hakları birimine,hemde baş hekimliğe çok şikayet etmişimdir.
 15. Üyelik tarihi
  Haziran.2010
  Nereden
  Erzurum
  Mesajlar
  646
  Wuuuw .
  Sert kadın
 16. Üyelik tarihi
  Haziran.2010
  Nereden
  istanbul
  Mesajlar
  71
  Çok güzel bir uygulama geç kalınmış olsada....
  Aslında geç kalınmış dedim ama geç kalınmasının sebeblerinden biride bizim eksikliğimiz. Bizler dernek çalışmalarında sesimizi yeterinde duyuramadık. Artık eski gibi değil sanal ortamda dostlarımla yeni çıkan yasalarda eksik gördüğümüz her ne varsa, birlik ve beraberlik çatısı altında istişare yaparak eksiklikleri dile getiriyoruz. bizlerin istişareleri gerekli mercihler tarafından takip edildiğinden faydalı oluyor.
  Bu hususta forumun ne kadar faydalı oluduğunu bir kere daha iyi anlıyoruz....
  Yaşam standardımız için gerekli yasalar çıkıyorsa bizlerin artık SESSİZ kalmadığımızı gösteriyor demektir..
 17. 26.Ağustos.2010, 01:14
  #9
  Çok güzel bir uygulama geç kalınmış olsada....
  Aslında geç kalınmış dedim ama geç kalınmasının sebeblerinden biride bizim eksikliğimiz. Bizler dernek çalışmalarında sesimizi yeterinde duyuramadık. Artık eski gibi değil sanal ortamda dostlarımla yeni çıkan yasalarda eksik gördüğümüz her ne varsa, birlik ve beraberlik çatısı altında istişare yaparak eksiklikleri dile getiriyoruz. bizlerin istişareleri gerekli mercihler tarafından takip edildiğinden faydalı oluyor.
  Bu hususta forumun ne kadar faydalı oluduğunu bir kere daha iyi anlıyoruz....
  Yaşam standardımız için gerekli yasalar çıkıyorsa bizlerin artık SESSİZ kalmadığımızı gösteriyor demektir..
 18. Üyelik tarihi
  Haziran.2010
  Mesajlar
  4.727
  Engellilerin haklarını bilmesi,bu konularda bilinçlenmesi gerekiyor.Hiç kimse bu konularda sessiz kalmayıp haklarını kullansın.
 19. 01.Eylül.2010, 15:20
  #10
  Engellilerin haklarını bilmesi,bu konularda bilinçlenmesi gerekiyor.Hiç kimse bu konularda sessiz kalmayıp haklarını kullansın.

Git 12 Sonuncu

Benzer Konular

 1. Engellilerin Askerlik borçlanması hakkı verilmeli
  Konu Sahibi Engelsiz Dünyam Forum Askerlik İşlemleri
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 11.Mayıs.2016, 08:54
 2. Cevap: 0
  Son Mesaj : 01.Şubat.2012, 12:21
 3. Hastanelerde engellilere öncelik hakkı tanınıyor mu?
  Konu Sahibi vendi Forum Sağlık Güvencesi
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 28.Kasım.2011, 20:35
 4. Engellilere hastanelerde öncelik hakkı var mı?
  Konu Sahibi Misafir Üye Forum Genel Konular / Diğer
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 18.Haziran.2011, 10:15
 5. Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Ekim.2010, 11:09

Bu Konu için Etiketler