SGK İşyeri Bildirgesi formu (Yeni)

SGK İşyeri Bildirgesi formu (Yeni)

29 Eylül 2011 - 18:53

SGK kurumunda işçi çalıştırmaya başlayacak işverenlerin aşağıda linkte yer alan işyeri bildirgesini iki nüsha doldurarak işyerlerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmaları gerekmektedir.

SGK İşyeri bildirgesini bilgisayarınıza indirmek için [SIZE=5]TIKLAYIN[/SIZE]

SGK işyeri bildirgesinde SGK tarafından işverenden istenen evraklar:

Gerçek Kişilerde :

-2 adet SGK işyeri bildirgesi (matbu)

- İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu)

- Nüfus Cüzdanı Sureti

- İkametgah İlmühaberi

- Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi

- Vergi levhası fotokopisi

- Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti

- Kira kontratı veya tapu fotokopisi

- İş ihaleli ise ihale sözleşmesi

- Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi

- İşveren vekillerinin noter tasdikli vekaletnameleri

- İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağı

Tüzel Kişilerde (Şirketler):

-2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)

- İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu)

- Müdürün ve ortakların nüfus cüzdanı Suretleri

- Müdürün ve ortakların ikametgah ilmühaberleri

- Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi

-Vergi levhası fotokopisi

- Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti

- Ticaret Sicili Kuruluş Gazetesi

- Müdür imza sirküleri

- Kira kontratı veya tapu fotokopisi

-Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi

Tüzel Kişilerde (Kooperatifler):

-2 adet SGK işyeri bildirgesi (matbu)

-İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu)

-Kooperatif Başkanının nüfus cüzdanı Suretleri

-Kooperatif Başkanının ikametgah ilmühaberleri

-Kooperatif Tüzüğü

-Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi

-Vergi levhası fotokopisi

-Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti

-Ticaret Sicili Kuruluş Gazetesi

-Kooperatif Başkanının imza sirküleri

- Kira kontratı veya tapu fotokopisi

-Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi

-İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağı

-İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağı

Kapıcılık İşyerlerinde:

-2 adet SGK işyeri bildirgesi (matbu)

-Yöneticinin nüfus cüzdanı Suretleri

-Yöneticinin ikametgah ilmühaberleri

-Kat Maliklerinin adı soyadı ve adresleri ile imzaları bulunan liste

-Apartman Karar defterinin ilgili sayfalarının fotokopisi

İnşaat İşyerlerinde (İnşaat kendi arsası üzerine yapılıyorsa):

-2 adet SGK işyeri bildirgesi (matbu)

-İnşaat ruhsatı ve tapu fotokopisi

-Gerçek kişi ve şirketlerden istenilen diğer belgeler

İnşaat İşyerlerinde (İnşaat Müteahhit Tarafından yapılıyorsa):

-2 adet SGK işyeri bildirgesi (matbu)

- İnşaat ruhsatı ve tapu fotokopisi

- Arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaatın anahtar teslim sözleşmesi

- Gerçek kişi ve şirketlerden istenilen diğer belgeler

Nakliye ve Hafriyat İşlerinde:

-2 adet SGK işyeri bildirgesi (matbu)

-Nakliye ise aracın ruhsat fotokopisi

-Hafriyat ise aracın kati alım satım sözleşmesi veya fatura

-Gerçek kişi ve şirketlerden istenilen diğer belgeler

Bu haber 284 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum