Saç Dökülmesi Medikal Tedavisi

Saç Dökülmesi Medikal Tedavisi

05 Eylül 2013 - 10:34

Saç Dökülmesi Medikal Tedavisi


Saç kaybının erken dönemlerinde medikal tedavi ile hem saç kayıpları durdurulabilir hem de tedavi edilebilir. Özellikle genetic tipte saç dökülmelerinde FDA onaylı (American Food and Drug Administration) finasterid etken maddesi ile erken dönemde saç kaybı geri döndürülebilir. Minoxidil etken maddesi saç büyümesini uyararak , finasteridle birlikte kullanıldığında erken saç kayıplarını durdurabilir. Önemli olan nokta medikal tedavi ile sadece minyatürleşmiş saçlara müdahale edilebildiğidir. Saçlar döküldükten sonra medikal tedavi ile sonuç alınması olanaksızdır. Bu yüzden saç kayıplarında en iyi tedavi şekili saç ekimidir.


Saç ekimleri androjenik tipte saç kayıplarını engelleyemez .Sadece kayıp saçların yerine koyulmasını sağlar. Bu yüzden medikal tedavinin erken dönemlerde başlatılması hem androjenik dökülmeyi engeller hem de minyatürleşmiş ve büyümeyen saçların canlanmasını ve tekrar saç hacmi yaratmasını sağlar.


FİNASTERİDE
Testesteronun saç köklerine etki ederek dökülmesine neden olan dihidrotestersterona dönüşümünü sağlayan enzim 5 alfa redüktaz enzimidir. Bu enzimin aktivitesini durdurarak saç dökülmesini önleyen ilaç” finasterid “dir.Günde 1 miligram dozda alınan finasterid maddesi 5 yıl kullanıldığında , kullanıcıların % 48inde saç miktarında artış gözlenmiş, %42 sinde bazal saç miktarında değişim olmamıştır. Yani kullanıcıların %90 ında fayda sağlarken sadece %10 hastada saç miktarında azalma izlenmiştir. iki yıllık kullanımda ise saç hacminde %34 lük bir artış izlenmiştir.


Finasterid özellikle ön saç çizgisi dökülmelerinde çok etkilidir. Saç dökülmesini durdurma ve saçları kuvvetlendirme etkisinin görülmesi için en az 1 yıl süre ile kullanılmalıdır. Finasterid kullanımındaki en önemli yan etki seksüel disfonksiyondur. Ereksiyon güçlüğü ve karşı cinse ilgisizlik şeklinde görülebilen bu yan etki, ilaç kullanımından hemen sonra ortaya çıkmakta ve ilaç kesildiğinde birkaç hafta içinde normal seksüel fonksiyonlara dönülmektedir. Finasterid kullanımı kesildikten sonra artan saç hacmi ve kütlesinde bir kayıp yaşanır ve başlangıç saç durumuna dönülür. Finasteridin ilaç etkileşimleri bildirilmemiştir. Bunların dışında meme dokusunda hafif büyüme ve hassasiyet %0.4 hastada bildirilmiştir ama istatistiksel olarak anlamlı değildir. (Yani normal populasyona göre anlamlı bir fark yoktur).Finasterid kullanımı ile prostat PSA değerlerinde yaklaşık %50 düşüş gözlemlendiğinden, prostat nedeniyle takip edilen olgularda doktorlara bu ilacın kullanıldığı bilgisi verilmelidir.


Finasterid kullanımı ile minyatür saçlarda kalınlaşma olması ve saç dökülmesinin durması beklenir. Yaklaşık 1. yıl sonunda bu etkiler maksimuma ulaşır ve ikinci yıl boyunca devam eder. Genellikle kullanıcılar arasında 5 yıllık kullanımdan sonra bırakılsa dahi etkilerinin devam ettiği bildirilmiştir. Finasterid kullanımından vazgeçildiğinde 2-6 ay sonar etkileri yok olur ve saçlar hiç tedavi görmemiş gibi eski hallerine dönerler.


Finasterid özellikle saç dökülmeleri henüz başlamamış ama saçlarda incelme oluşan genç hastalarda daha iyi sonuç vermektedir. Ön saç çizgisi kayıplarında finasteridin etkinliği daha azdır ve saç ekimi ile daha iyi sonuç alınabilir.Kafa derisi arka kısımlarında ise (tepe bölgesi) finasteridin etkinliğinin daha fazla olduğu ıspatlanmıştır.


Hamile kadınlarda finasterid kullanımı yasaktır çünkü fetüste doğumsal anomali oluşturabilir.Finasterid kullanan erkekle ilişkiye girilmesi fetusu ve kadını olumsuz etkilemez. Menapoz sonrası dönemde finasterid kullanımı ile ilgili yapılan bir çalışmada bu ilacın etkisinin olmadığı ıspatlanmıştır.Bunun nedeni, daha önce de belirttiğimiz gibi kadın tipi saçdökülmelerinde aromataz enzimi ,5 alfa redüktazdan daha etkilidir.


Finasterid doğruları


Mit: Hamile kadınlar finasteride dokunamazlar.
Doğru:Hamile kadınlar kırılmış tabletleri ellememelidir. Bulaşmış ilaç tozunun ağızdan alınması fetüsde bazı deformiteler oluşturabilir.


Mit: Bir kez alındığında devamlı alınmalı.
Doğru: İstenildiği zaman bırakılabilir.İlaç kesildikten sonra 2-6 ay içinde saçlar eski durumuna geri dönerler.


Mit: Sadece kafanın tepe ve arka kısımlarında etkilidir.
Doğru: Hayır ,tüm alanlarda saçların kalınlaşmasını sağlar


Mit:Testesteron seviyesini düşürebilir.
Doğru: Testesteron seviyeleri düzenli kullanımla yaklaşık %9 artar.


Mit: Seksüel yan etkileri, kalıcıdır.
Doğru: Hayır, ilaç bırakıldıktan birkaç hafta sonar seksüel fonksiyonlar geri döner.


MİNOXİDİL
Minoxidil saç kayıplarını önleme adına FDA onaylı ilk onaylı medikasyondur. Saçlı deriye temas edecek şekilde masajla yedirilmesi gereken bir losyon tipi ilaçtır. %2lik formları kadınlarda,%5lik formları ise erkek tipi dökülmelerde etkilidir.İlk olarak kullanım amacı kan basıncını denetlemek içindir. Ağızdan alındığında sirkülasyon sistemi ve kalp üzerinde ciddi yan etkileri oluşabilmektedir. İlacın kullanıcıları arasında vücutta ciddi oranda bir kıllanma görüldüğünde, buy an etkinin dökülen saçlı deriye etkisinin olabileceği düşünülmüştür.Gerçekten de yapılan çalışmalarda saçlı deri kıllnamasında orta derecede bir artış izlenmiştir.


Minoxidil kullanımında maksimum etkisi 6 ay ile 2 yıl arasında görülmektedir. Bu zamandan sonra etkisi yavaşça azalır. Devamlı kullanımlarda saçların dökülmesi yavaşlar ve özellikle tepe bölgesi başta olmak üzere ön ve yan kısımlarda saçların dökülmesine etkilidir.


Minoxidil etki mekanizması bilinmemekle birlikte, anagen fazı yani saçların büyüme fazını uzattığı ve böylece saç kıllarının kalınlıklarının ve uzunluklarının arttığı düşünülmektedir.Günde iki kez olmak üzere saçlı deriye masajla yedirilerek uygulanmalıdır. Sadece temas ettiği yerde etkisini gösterecektir bu yüzden uygulanacak yerler doktor kontrolünde belirlenmelidir. Sadece tepe bölgesine değil , incelme varsa ön kısımlarda da kullanılmalıdır.Devamlı kullanımı önerilmektedir. Çünkü terkedildikten 3 ay sonar saçlar eski haline döner ve daha sonra kaybedilen saçlara minoxidile tekrar başlansa bile kavuşulamaz.


Minoxidil , finasterid ile birlikte kullanıldığında sinerjistik etki ile saç dökülmelerinin önüne daha güçlü bir şekilde set koyulmuş olur. Genellikle önerilen de bu iki FDA onaylı ilacın birlikte kullanımıdır.

Bu haber 80 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum