Dikkat: Forum bütün Üyelere Kapatılmıştır!
Sadece Yöneticiler Forumu görebilirler.

NAC 'Otizm Raporu'

Değerli okuyucular; Otizm, üzerinde araştırmaların devam ettiği, eğitim/tedavi şekillerinin sürekli tartışıldığı, hakkında birçok şeyin günümüzde hala netleşmediği bir alan…Bu durum aileleri çok zor durumda bırakmakta… Güvenilir bir şekilde bazı şeylerin netleşmesi aileleri, her açıdan rahatlatacaktır… Bu anlamda ABD’de büyük bir adım atıldı… NAC: National Autism Center yani; Ulusal Otizm Merkezi, Prof. Dr. Susan Wilczynski’nin liderliğinde ‘Okullarda Bilimsel-Dayanaklı Uygulamalar ve

Konuyu değerlendir: NAC 'Otizm Raporu'

5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 2738 kez incelendi.

 1. 03.Eylül.2010, 12:44
  #1
  Üyelik tarihi
  05 Temmuz 2010
  Nereden
  istanbul
  Mesajlar
  591

  NAC 'Otizm Raporu'

  Değerli okuyucular; Otizm, üzerinde araştırmaların devam ettiği, eğitim/tedavi şekillerinin sürekli tartışıldığı, hakkında birçok şeyin günümüzde hala netleşmediği bir alan…Bu durum aileleri çok zor durumda
  bırakmakta… Güvenilir bir şekilde bazı şeylerin netleşmesi aileleri, her açıdan rahatlatacaktır…
  Bu anlamda ABD’de büyük bir adım atıldı…

  NAC: National Autism Center yani; Ulusal Otizm Merkezi, Prof. Dr. Susan Wilczynski’nin liderliğinde ‘Okullarda Bilimsel-Dayanaklı Uygulamalar ve Otizm’ raporunu yayımladı.

  İşte raporun önemli çıkarımları:
  Otizm alanında çalışan çeşitli kurum ve uzmanlar, otizmli bireylere yönelik eğitim, terapi ve tedavi yöntemlerinin bilimsel dayanak düzeylerini belirleme yönünde büyük çaba harcamaktadır. Bu tür çabaların en güncel ürünü ABD’deki National Autism Center (NAC) tarafından 775 deneysel araştırmanın değerlendirilmesini kapsayan ulusal standartlar projesidir. Araştırmaların değerlendirilmesinde; deneysel tasarımın gücü, bağımlı değişkenin niteliği, uygulama güvenirliği, denek özelliklerinin netliği ve genelleme verileri dikkate alınmıştır.

  Bu projede, otizm alanında kullanılan uygulamalardan 11’i yeterli bilimsel dayanağa sahip uygulama olarak, 22’si umut vaat eden uygulama olarak, 5 tanesi ise bilimsel dayanaktan yoksun uygulamalar nitelendirilmiştir.
  Yeterli bilimsel dayanağa sahip uygulamalar şunlardır (NAC, 2009b):
  Öncül-temelli uygulamalar: Davranış sorunlarını önlemeye ve uygun davranışlara zemin hazırlamaya yönelik seçim fırsatı sunma, izler olmayan pekiştirme, ipucu sunma ve silikleştirme, uyaran uyarlamaları vb. davranış öncesi düzenlemeler.
  Davranışsal uygulamalar: Davranışsal ilkelerin etkin kullanımı uygulamaları; örneğin, olumlu pekiştirme, ayrımlı pekiştirme, şekil verme, ayrık denemelerle öğretim, işlevsel analiz, davranışsal tuvalet eğitimi vb.
  Küçük çocuklara yönelik kapsamlı davranışsal uygulamalar: Otizme özgü bir müfredat çerçevesinde ayrık denemelerle öğretim başta olmak üzere çeşitli davranışsal uygulamalara bire-bir öğretim formatı ağırlıklı olarak haftada en az 25 saat süreyle yer verme.
  Ortak dikkat öğretimi: Başkasının bakışını izleme, başkasının gösterdiği şeye bakma, başkasına bir şey gösterme vb. becerilerin kazandırılmasına yönelik davranışsal uygulamalar.
  Model olma: Canlı model ya da videoyla sunulan model aracılı davranışsal öğretim.
  Doğal öğretim stratejileri: Doğal ortamlarda işlevsel beceriler kazandırmaya yönelik olarak çocuğun başlattığı etkileşimlere dayalı fırsat öğretimi, doğal bağlamda öğretim, gömülü öğretim vb. uygulamalar.
  Akran öğretimi/desteği uygulamaları: Akran etkileşimi fırsatları yaratma ve akranlardan öğretici olarak yararlanma.
  Temel tepki öğretimi (PRT: Pivotal Response Training): Sosyal etkileşimde bulunmaya ilişkin güdülenme, etkileşim girişiminde bulunma, kendini yönetme ve çoklu uyaranlara tepkide bulunma becerilerini kazandırma.
  Çizelgeler (schedules): Yapılacak etkinlikleri ya da beceri basamaklarını gösteren görsel/yazılı etkinlik çizelgelerinin, çalışma istasyonlarının vb. kullanımı.
  Kendini yönetme: Çocuğa kendi davranışlarını izlemeyi, kaydetmeyi ve pekiştirmeyi öğretme.
  Öykü-temelli uygulamalar: Belli ortamların özelliklerini ve bu ortamlarda neler yapması gerektiğini çocuğa anlatan yazılı ve görsel destekli öykü kullanımı (örneğin, sosyal öyküler).

  Umut vaat eden 22 uygulama şunlardır: alternatif ve destekleyici iletişim araçları, bilişsel-davranışsal müdahale paketi, gelişimsel ilişki-temelli uygulama (Floortime, RDI vb.), egzersiz, kaygı yaratan durumlara maruz bırakma (exposure), taklit-temelli etkileşim, girişim öğretimi, dilin üretimini destekleme, dilin üretimini ve anlaşılmasını destekleme, masaj/dokunma terapisi, çok öğeli paket, müzik terapisi, akran-aracılı öğretim düzenlemesi, PECS, davranış azaltma paketi, replikler, işaret dili öğretimi, sosyal iletişim kazandırma, sosyal beceri paketi, yapılandırılmış öğretim (TEACCH), teknoloji-temelli uygulama ve zihin kuramı (NAC, 2009b)
  Bilimsel dayanaktan yoksun uygulamalar ise;
  • Akademik müdahale (genel özel eğitim, okuma-yazma öğretimi vb.)
  • Duyusal bütünleştirme,
  • İşitsel bütünleştirme,
  • Yardımlı/kolaylaştırılmış iletişim
  • Glüten-kazein diyetidir (NAC, 2009b).

  Yeterli bilimsel dayanağa sahip uygulamaların büyük bir çoğunluğu uygulamalı davranış analizi (ABA: Applied Behavior Analysis) disiplinine dayalıdır. Öykü-temelli uygulamalar zihin kuramından kaynaklanmış olup, bu uygulamaların içinde de davranışsal süreçlere yer verilmektedir. Eğitim ortamlarında bu uygulamalardan hangilerine yer verileceğine karar verirken, ailenin ve mümkün olduğunda otizmli çocuğun kendisinin tercihleri, uygulamanın verimliliği (örneğin, maliyet), uygulamanın sosyal geçerliği vb. etmenler dikkate alınmalıdır. Ayrıca, eğitim ortamının hangi uygulamaları yürütecek donanımda olduğu da büyük önem taşımaktadır. Elbette ki, bir uygulamanın ne denli sağlam bir bilimsel temeli olursa olsun, o uygulamanın ancak yüksek uygulama güvenirliğiyle yürütülmesinden istendik sonuçlar alınabilecektir. Ek olarak, her uygulamanın her çocukta istendik sonuçlar yaratmadığı da araştırma bulguları arasındadır. Zeka ve iletişim düzeyi, bir uygulamanın etkililiğini yordayan en önemli iki etmen olarak alanyazında görülmekle birlikte, bu yordama da her çocuk için geçerli değildir. Dolayısıyla, otizm alanında bilimsel dayanaklı uygulamaların yetersiz kaldığı ya da sonuç vermediği durumlara sıklıkla rastlanmaktadır. Böyle durumlarda umut vaat eden uygulamalara da başvurulması önerilmektedir (NAC, 2009a; 2009b).

  Prof. Dr. Susan Wilczynski’yi ülkemize getirten ve onun değerli bilgilerinden istifade etmemizi sağlayan Tohum Otizm Vakfına sonsuz teşekkürler…

  Prof. Dr. Susan Wilczynski’
  Ulusal Otizm Merkezi Genel Müdürü ve Ulusal Standartlar Projesi Başkanı
  Ulusal Otizm Merkezi ekibine katılmadan önce Dr. Wilczynski Munroe-Meyer Enstitüsünde otizmli çocuklara yönelik bir erken müdahale programı başlatmış ve yönetmiştir. Dr. Wilczynski’nin otizm alanında yayımlanmış çok sayıda makalesi ve kitabı bulunmaktadır. Lisanslı psikolog ve sertifikalı davranış analisti olan Dr. Wilczynski çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği görevlerinde de bulunmuştur. Dr. Wilczynski otizm alanında erken tanı, erken müdahale, bilimsel-dayanaklı uygulamalar, aile eğitimi ve kurumsal kapasite geliştirme konularında konferanslar vermektedir. Aşağıda Dr. Wilczynski’nin yayınlarından seçmeler bulunmaktadır:

  NAC (2009). National Standards Report, Randolph, MA.
  Wilczynski, S. M. ve diğ. (2007). Individualized education programs for youth with autism spectrum disorders. Psychology in the schools, 44, 653-666.
  Scattone, D., Wilczynski, S. ve diğ. (2002). Decreasing disruptive behaviors of children with autism using social stories. Journal of Autism and Developmental Disorders, 32, 535-543.
  Mueller, M. M., Wilczynski, S. M. ve diğ. (2001). Antecedent manipulations in tangible conditions: Effects of stimulus preference on aggression. Journal of Applied Behavior Analysis, 34, 237-240.
  03.05.2010
  www.beratcelik.com
 2. 03.Eylül.2010, 12:44
  #1
  Üye
  Değerli okuyucular; Otizm, üzerinde araştırmaların devam ettiği, eğitim/tedavi şekillerinin sürekli tartışıldığı, hakkında birçok şeyin günümüzde hala netleşmediği bir alan…Bu durum aileleri çok zor durumda
  bırakmakta… Güvenilir bir şekilde bazı şeylerin netleşmesi aileleri, her açıdan rahatlatacaktır…
  Bu anlamda ABD’de büyük bir adım atıldı…

  NAC: National Autism Center yani; Ulusal Otizm Merkezi, Prof. Dr. Susan Wilczynski’nin liderliğinde ‘Okullarda Bilimsel-Dayanaklı Uygulamalar ve Otizm’ raporunu yayımladı.

  İşte raporun önemli çıkarımları:
  Otizm alanında çalışan çeşitli kurum ve uzmanlar, otizmli bireylere yönelik eğitim, terapi ve tedavi yöntemlerinin bilimsel dayanak düzeylerini belirleme yönünde büyük çaba harcamaktadır. Bu tür çabaların en güncel ürünü ABD’deki National Autism Center (NAC) tarafından 775 deneysel araştırmanın değerlendirilmesini kapsayan ulusal standartlar projesidir. Araştırmaların değerlendirilmesinde; deneysel tasarımın gücü, bağımlı değişkenin niteliği, uygulama güvenirliği, denek özelliklerinin netliği ve genelleme verileri dikkate alınmıştır.

  Bu projede, otizm alanında kullanılan uygulamalardan 11’i yeterli bilimsel dayanağa sahip uygulama olarak, 22’si umut vaat eden uygulama olarak, 5 tanesi ise bilimsel dayanaktan yoksun uygulamalar nitelendirilmiştir.
  Yeterli bilimsel dayanağa sahip uygulamalar şunlardır (NAC, 2009b):
  Öncül-temelli uygulamalar: Davranış sorunlarını önlemeye ve uygun davranışlara zemin hazırlamaya yönelik seçim fırsatı sunma, izler olmayan pekiştirme, ipucu sunma ve silikleştirme, uyaran uyarlamaları vb. davranış öncesi düzenlemeler.
  Davranışsal uygulamalar: Davranışsal ilkelerin etkin kullanımı uygulamaları; örneğin, olumlu pekiştirme, ayrımlı pekiştirme, şekil verme, ayrık denemelerle öğretim, işlevsel analiz, davranışsal tuvalet eğitimi vb.
  Küçük çocuklara yönelik kapsamlı davranışsal uygulamalar: Otizme özgü bir müfredat çerçevesinde ayrık denemelerle öğretim başta olmak üzere çeşitli davranışsal uygulamalara bire-bir öğretim formatı ağırlıklı olarak haftada en az 25 saat süreyle yer verme.
  Ortak dikkat öğretimi: Başkasının bakışını izleme, başkasının gösterdiği şeye bakma, başkasına bir şey gösterme vb. becerilerin kazandırılmasına yönelik davranışsal uygulamalar.
  Model olma: Canlı model ya da videoyla sunulan model aracılı davranışsal öğretim.
  Doğal öğretim stratejileri: Doğal ortamlarda işlevsel beceriler kazandırmaya yönelik olarak çocuğun başlattığı etkileşimlere dayalı fırsat öğretimi, doğal bağlamda öğretim, gömülü öğretim vb. uygulamalar.
  Akran öğretimi/desteği uygulamaları: Akran etkileşimi fırsatları yaratma ve akranlardan öğretici olarak yararlanma.
  Temel tepki öğretimi (PRT: Pivotal Response Training): Sosyal etkileşimde bulunmaya ilişkin güdülenme, etkileşim girişiminde bulunma, kendini yönetme ve çoklu uyaranlara tepkide bulunma becerilerini kazandırma.
  Çizelgeler (schedules): Yapılacak etkinlikleri ya da beceri basamaklarını gösteren görsel/yazılı etkinlik çizelgelerinin, çalışma istasyonlarının vb. kullanımı.
  Kendini yönetme: Çocuğa kendi davranışlarını izlemeyi, kaydetmeyi ve pekiştirmeyi öğretme.
  Öykü-temelli uygulamalar: Belli ortamların özelliklerini ve bu ortamlarda neler yapması gerektiğini çocuğa anlatan yazılı ve görsel destekli öykü kullanımı (örneğin, sosyal öyküler).

  Umut vaat eden 22 uygulama şunlardır: alternatif ve destekleyici iletişim araçları, bilişsel-davranışsal müdahale paketi, gelişimsel ilişki-temelli uygulama (Floortime, RDI vb.), egzersiz, kaygı yaratan durumlara maruz bırakma (exposure), taklit-temelli etkileşim, girişim öğretimi, dilin üretimini destekleme, dilin üretimini ve anlaşılmasını destekleme, masaj/dokunma terapisi, çok öğeli paket, müzik terapisi, akran-aracılı öğretim düzenlemesi, PECS, davranış azaltma paketi, replikler, işaret dili öğretimi, sosyal iletişim kazandırma, sosyal beceri paketi, yapılandırılmış öğretim (TEACCH), teknoloji-temelli uygulama ve zihin kuramı (NAC, 2009b)
  Bilimsel dayanaktan yoksun uygulamalar ise;
  • Akademik müdahale (genel özel eğitim, okuma-yazma öğretimi vb.)
  • Duyusal bütünleştirme,
  • İşitsel bütünleştirme,
  • Yardımlı/kolaylaştırılmış iletişim
  • Glüten-kazein diyetidir (NAC, 2009b).

  Yeterli bilimsel dayanağa sahip uygulamaların büyük bir çoğunluğu uygulamalı davranış analizi (ABA: Applied Behavior Analysis) disiplinine dayalıdır. Öykü-temelli uygulamalar zihin kuramından kaynaklanmış olup, bu uygulamaların içinde de davranışsal süreçlere yer verilmektedir. Eğitim ortamlarında bu uygulamalardan hangilerine yer verileceğine karar verirken, ailenin ve mümkün olduğunda otizmli çocuğun kendisinin tercihleri, uygulamanın verimliliği (örneğin, maliyet), uygulamanın sosyal geçerliği vb. etmenler dikkate alınmalıdır. Ayrıca, eğitim ortamının hangi uygulamaları yürütecek donanımda olduğu da büyük önem taşımaktadır. Elbette ki, bir uygulamanın ne denli sağlam bir bilimsel temeli olursa olsun, o uygulamanın ancak yüksek uygulama güvenirliğiyle yürütülmesinden istendik sonuçlar alınabilecektir. Ek olarak, her uygulamanın her çocukta istendik sonuçlar yaratmadığı da araştırma bulguları arasındadır. Zeka ve iletişim düzeyi, bir uygulamanın etkililiğini yordayan en önemli iki etmen olarak alanyazında görülmekle birlikte, bu yordama da her çocuk için geçerli değildir. Dolayısıyla, otizm alanında bilimsel dayanaklı uygulamaların yetersiz kaldığı ya da sonuç vermediği durumlara sıklıkla rastlanmaktadır. Böyle durumlarda umut vaat eden uygulamalara da başvurulması önerilmektedir (NAC, 2009a; 2009b).

  Prof. Dr. Susan Wilczynski’yi ülkemize getirten ve onun değerli bilgilerinden istifade etmemizi sağlayan Tohum Otizm Vakfına sonsuz teşekkürler…

  Prof. Dr. Susan Wilczynski’
  Ulusal Otizm Merkezi Genel Müdürü ve Ulusal Standartlar Projesi Başkanı
  Ulusal Otizm Merkezi ekibine katılmadan önce Dr. Wilczynski Munroe-Meyer Enstitüsünde otizmli çocuklara yönelik bir erken müdahale programı başlatmış ve yönetmiştir. Dr. Wilczynski’nin otizm alanında yayımlanmış çok sayıda makalesi ve kitabı bulunmaktadır. Lisanslı psikolog ve sertifikalı davranış analisti olan Dr. Wilczynski çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği görevlerinde de bulunmuştur. Dr. Wilczynski otizm alanında erken tanı, erken müdahale, bilimsel-dayanaklı uygulamalar, aile eğitimi ve kurumsal kapasite geliştirme konularında konferanslar vermektedir. Aşağıda Dr. Wilczynski’nin yayınlarından seçmeler bulunmaktadır:

  NAC (2009). National Standards Report, Randolph, MA.
  Wilczynski, S. M. ve diğ. (2007). Individualized education programs for youth with autism spectrum disorders. Psychology in the schools, 44, 653-666.
  Scattone, D., Wilczynski, S. ve diğ. (2002). Decreasing disruptive behaviors of children with autism using social stories. Journal of Autism and Developmental Disorders, 32, 535-543.
  Mueller, M. M., Wilczynski, S. M. ve diğ. (2001). Antecedent manipulations in tangible conditions: Effects of stimulus preference on aggression. Journal of Applied Behavior Analysis, 34, 237-240.
  03.05.2010
  www.beratcelik.com
  Twitter Facebook Google+Benzer Konular

 1. Cevap: 2
  Son Mesaj : 01.Ekim.2013, 20:46
 2. **Otizm**
  Konu Sahibi Jarnana Forum Engelliler Konulu Şiirler
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 09.Nisan.2011, 22:37
 3. Otizm,otizm nasıl anlaşılır?
  Konu Sahibi Defnex Forum Otizm ve Zihinsel Engellilik
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 19.Ocak.2011, 15:34
 4. Otizm ve Aşı
  Konu Sahibi Jarnana Forum Otizm ve Zihinsel Engellilik
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 03.Eylül.2010, 23:17
 5. Otizm
  Konu Sahibi okyanus Forum Otizm ve Zihinsel Engellilik
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 08.Temmuz.2010, 18:50

Bu Konu için Etiketler