1. Anasayfa
 2. Memurlar

Memur Verilen Görevi yapmazsa nelerle karşılaşır?


0

Devlet memurları, çalıştıkları kurumlarda yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri yapmadıklarında çeşitli yaptırımlarla karşılaşabilmektedirler.

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların verilen görevleri yerine getirmelerini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmış olmasına rağmen, memurların yan gelip yattıkları veya iş yapmadıkları iddiaları da çeşitli kesimler tarafından ileri sürülebilmektedir.

Kanundaki düzenlemelere rağmen, memurların iş yapmadığından söz ediliyorsa, bunun sorumlusu iş yapmayan memurlar değil, görevlerini gereği gibi yerine getirmeyen amirler olacaktır. Çünkü 657 sayılı Kanun, memurların görev ve sorumluluklarını düzenlerken; “memurların amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumlu” olduklarını hükme bağlamıştır.

Verilen görevi yapmayan memur nelerle karşılaşır?

Amirleri tarafından verilen emirleri yerine getirmeyen memurlar hakkında çeşitli yaptırımların uygulanması mümkündür. 657 sayılı Kanundaki düzenlemelere göre;

**Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, kayıtsızlık gösteren veya düzensiz davranan memurlara uyarma cezası verilir.

**Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, kusurlu davranan memurlara kınama cezası verilir.

**Verilen emirlere itiraz eden memurlara kınama cezası verilir.

**Verilen emir ve görevleri kasıtlı olarak tam ve zamanında yapmayan memura aylıktan kesme cezası verilir.

**Verilen emir ve görevleri kasten yapmayan memurlara kademe ilerlemesinin durdurulması verilir.

**Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanacağından, “verilen görev ve emirleri kasten yapmamak” fiilinin iki defa işleyen memurun Devlet memurluğundan çıkarılması da söz konusu olabilir.

Değerlendirmemiz

Memurların görevlerini yapmamaları nedeniyle karşılaşabilecekleri yaptırımların, amirleri tarafından gereği gibi ve hakkaniyete uygun şekilde uygulanması durumunda, memurların iş yapmadığının ya da yan gelip yattığının iddia edilemeyeceğini düşünmekteyiz.

Öte yandan, verilen bir emrin memur tarafından yapılmamasının, amir tarafından hangi yaptırım kapsamında değerlendirileceği hususunu ise, memurunyeri.com olarak; ilgili amirin Devlet memuriyetine bakışına, personele karşı eşit yaklaşım düşüncesine ve amir sorumluluğunu yerine getirip getirmemesine bağlı olarak değişecek bir durum olarak değerlendirmekteyiz.

memurunyeri.com

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  kalpler
  Kalpler
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir