1. Anasayfa
 2. Engelliler

Malul Çocuğu Olan Erken Emekli Olabilir mi?


0

 

Başka birisinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalılara erken emeklilik hakkı, 5510 sayılı Kanun’la getirilen yeni bir düzenlemedir. Kadın sigortalılardan, ağır engelli çocuğu bulunanların, 1 Ekim 2008’den sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.

Bu durumdaki kadınlara ilave prim ödeme gün sayısı eklenmesi ve bu sürenin yaştan düşülmesine esas olmak üzere çocukların başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engellilik hali tespiti, “Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği” yerine Kanun ile “malûl” ibaresinin “ağır engelli” şeklinde değiştirilmesi sebebiyle 11.09.2014 tarihi itibariyle “Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yapılacaktır.

AYRI BİR RAPOR YOK

Değişikliğin yürürlüğe girdiği 11/09/2014’ten sonra yapılan talebe istinaden Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği’ne göre yapılan değerlendirme sonucu, çocuğunun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul sayılmadığına karar verilen kadın sigortalıların talepte bulunmaları halinde, karara esas raporu içeren dosya, ilgili Kurum sağlık kurulunca bu defa “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde değerlendirilerek ağır engellilik durumuna ilişkin karar verilecektir.

Bu şekilde yeniden talepte bulunanlardan, ayrıca rapor istenmeyecek. Ancak sigortalı tarafından temin edilmiş, Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenmiş yeni rapor ibraz edilmesi halinde, bu rapor da değerlendirilecektir.

5510 sayılı Kanun’un 28’inci maddesinin 8’inci fıkrasıyla kadın sigortalılara sağlanan erken emeklilik hakkı 01/10/2008 tarihinden sonraki çalışmalar için verilmiştir. 6552 sayılı Kanun’un 41’inci maddesi ile Kanun metninde değişiklik yapılmaksızın “malul” ifadesi “ağır engelli” olarak değiştirildiğinden; değerlendirmeye esas sağlık kurulu rapor tarihinden farklı bir tarihe ilişkin (01/10/2008 ile 11/09/2014 tarihleri arası) başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engellilik tespitinin gerekmesi halinde, Kurum sağlık kurullarınca ağır engellilik kriterlerine göre değerlendirme yapılacaktır.

SÜRE ÖNEMLİ DEĞİL

Maluliyet tespiti için talepte bulunan çocuğun mevcut sağlık kurulu raporunun, talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde düzenlenmiş olma şartı kaldırılmıştır. Buna göre, sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince, sigortalı çocuğunun talep tarihi ile Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmet sunucularınca düzenlenmiş mevcut sağlık kurulu rapor tarihi arasındaki süreye bakılmaksızın, rapor diğer belgelerle birlikte Kurum sağlık kuruluna gönderilecektir. Bu değerlendirme sonucu gerekli

görmesi halinde, Kurulca çocuğun yeniden muayenesi istenilebilir.

Çalışma gücünün yüzde 60’ını kaybetmediğinden malul sayılamayanlar nereye itiraz edebilir?

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4’üncü maddesi ile Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinin 18’inci maddesi “Kurum sağlık kurullarınca verilen kararlara yapılan itirazlar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nda değerlendirilir” şeklinde değiştirilmiştir.

Daha önce Kurum sağlık kurulu kararlarına, ilgililere tebliğ tarihinden itibaren altı ay içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmekte iken, bu değişiklikle itirazda süre şartı kaldırılmıştır. İlgililerin itirazda bulunmaları halinde, karar ve itiraz tarihi arasında süre şartı aranmaksızın dosyaları Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’na gönderilecektir. Ayrıca 2015/23 sayılı Kurum Genelgesi’ne istinaden, genelgenin yürürlük tarihi 11/09/2014 olduğundan, bu tarihten sonraki taleplere ilişkin maluliyet değerlendirmelerinde uzuv kaybı olmaması nedeniyle başka birinin sürekli bakımına muhtaç olmadığı kararı verilmiş olan sigortalıların, muhtaçlık hallerini düzenleyen 12’nci maddesinde sayılan uzuv kayıpları hallerine, “veya yok hükmünde olması” eklenerek kayıp olmasa da bu uzuvların tam olarak işlevini yitirmiş olması sebebiyle aynı kapsamda değerlendirilmesi,

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği eki Hastalık Listesinin “Onkoloji” başlıklı (E) maddesinin 28’inci fıkrasında yer alan “tüm malign (kötü huylu) hastalıklar” ibaresinden sonra gelen “teşhis” ibaresi çıkarılmış, yerine “maluliyet talep tarihinden önceki bir yıl içinde tanı almak kaydıyla, talebe istinaden düzenlenmiş sağlık kurulu raporu” ibaresi eklenmiştir. Ardından da bu ibare “kurul rapor tarihinden itibaren 18 ay süresince malul kabul edilir” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

engellilersitesi.com

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  kalpler
  Kalpler
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir