Dikkat: Forum bütün Üyelere Kapatılmıştır!
Sadece Yöneticiler Forumu görebilirler.

Engellilere ÖTV İndirimi uygulama şartları

Özürlüler/Engelliler, belli şartların yerine getirilmesi halinde. “YENİ TAŞIT ALIMINDA” Özel Tüketim Vergisi Ödememektedirler.!!! 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda 5228 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, engellilere motorlu taşıt araçlarının yurt içinden satın alınması veya ithal edilmesi sırasında sağlanan Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) istisnasının kapsamı 31.07.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere genişletilmiştir. 1-) ÖTV istisnası için hangi tür sürücü belgesine sahip

Konuyu değerlendir: Engellilere ÖTV İndirimi uygulama şartları

5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 10675 kez incelendi.

 1. 25.Haziran.2010, 12:20
  #1
  Üyelik tarihi
  25 Haziran 2010
  Mesajlar
  3.849

  Engellilere ÖTV İndirimi uygulama şartları

  Özürlüler/Engelliler, belli şartların yerine getirilmesi halinde. “YENİ TAŞIT ALIMINDA” Özel Tüketim Vergisi Ödememektedirler.!!! 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda 5228 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, engellilere motorlu taşıt araçlarının yurt içinden satın alınması veya ithal edilmesi sırasında sağlanan Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) istisnasının kapsamı 31.07.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere genişletilmiştir.

  1-) ÖTV istisnası için hangi tür sürücü belgesine sahip olunmalıdır?
  H sürücü belgesi sahibi olunması gereklidir.

  2-) H sürücü belgesi kimlere verilmektedir.?

  a-) 2918 SAYILI Karayolları Trafik Kanunu Uyarınca, özel tertibatlı olarak imal, tadil, veya teçhiz edilmiş, motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacak hasta veya sakatlara verilmektedir.
  b-) 17 yaşını bitirmiş
  c-) ilkokul mezunu olmaları şartı getirilmiştir.

  Buna göre, sakatlık derecesi %90’ın altında olup özel tertibatlı bir taşıt aracını bizzat kendisi kullanmak üzere satın alan engellilerin yukarıda belirtilen yaş ve eğitim şartını yerine getirmeleri gerekmektedir.

  3-) ÖTV’den istisna taşıt araçları hangileridir?
  Özürlülerin özel tertibat/tesis yapılma şartı olsun veya olmasın ÖTV ödemeden iktisap edebilecekleri taşıt araçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  - Motor silindir hacmi 1600 cm3 ü aşmayan binek otomobilleri,

  - esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (steyşın vagon,arazi taşıtı ve jeepler dahil),

  - motor silidir hacmi 2800 cm3’ü aşmayan eşya taşımaya mahsus taşıtlar,Motosikletler, mopedler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar’ın Sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler veya bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere yetkili satıcı veya galeriden satın alınmasında ÖTV tahsil edilmeyecektir.

  4-) Araç satın alındığında faturalar nasıl düzenlenecektir.?
  ÖTV istisnası uygulanan araçlar için istisnadan yararlanan kişi (veya kişiler) adına düzenlenecek faturalarda ÖTV gösterilmeyecektir.Bu tür araçların kayıt ve tescilini yapanların, araç sahibinin faturada ve “ÖTV Ödeme Belgesi” nde alıcı olarak gösterilen kişi (veya kişiler) olduğunu tespit etmeleri gerekmektedir.

  -Sakatlık derecesi %90’nın üzerindeyse ÖTV’den nasıl yararlanılabilir?
  Engel derecesi % 90 nı aşanların herhangi bir mekanik ilave veya tadilat yapılması şartı olmaksızın yurt içinden veya yurt dışından iktisap ettikleri taşıt araçlarından ÖTV tahsil edilemez.. Bu durumda Özür/Engel sebebinin önemi bulunmamaktadır. Görme, şitme, konuşma veya ortopedik olabileceği gibi zihinsel engellilerde yasadan yararlanabilmektedir.

  -Sakatlık derecesi %90’ın üzerindeyse aracı kimler kullanabilecektir?
  Araç sahibinin üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından birisi veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü olacaktır.

  -Aracı alırken bayi veya galeriniz size hangi işlemlerde yardımcı olacaktır?
  Yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporunun, araçların ilk iktisabının yapılacağı motorlu araç ticareti yapan yetkili bayi veya galeri tarafından vergi dairesine verilecek Özel Tüketim Beyannamesine eklenmesi suretiyle, beyannamede ÖTV hesaplanmayacaktır. Vergi dairesince kabul edilen beyanname ve ekleri incelenerek tahakkuk fişi ve istisna uygulandığını gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” düzenlenecek ve mükellefe verilecektir.

  -Aracın bizzat kullanmak maksadıyle ilk kez alınan araçlarda ÖTV koşulları nelerdir?

  Bu istisnadan yararlanan kişilerin istisna uygulanan ilk iktisaplarına ilişkin olarak mükellefler tarafından verilecek ÖTV beyannamesine;

  - Alıcının maluliyeti veya sakatlığı ile özel tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine dair,

  - Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu,

  - Aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

  - Alıcının “H” sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi,
  eklenecek ve beyannamede ÖTV hesaplanmayacaktır.

  5-) ÖTV istisnasının süresi ne kadardır?

  İstisnadan yararlanan malül ve engelliler 5 yıl süre ile ikinci bir defa bu istisnadan yararlanamayacaklardır. İstisnadan yararlanarak adlarına bir taşıt aracı tescil edilenlerin tescil tarihinden itibaren 5 yıl süresince ÖTV ödemeden taşıt aracı satın almaları veya ithal etmeleri mümkün değildir.

  6-) MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

  -5035 sayılı Kanunun 22. maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun istisnalara ilişkin 4. maddesinin © bendi değiştirilerek “Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar.” için Motorlu Taşıtlar Vergisi tahsil edilmemesi ilkesi getirilmiştir.

  -Yapılan düzenleme ile malûl ifadesine engelliler ifadesi eklenmiş, malûl ve engellilerin bu istisnadan yararlanma şartı olan “bizzat kullanmak” zorunluluğu uygulamadan kaldırılarak; sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı olan özel tertibatlı taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmiştir.

  -Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi dairelerine belgelendirmeleri halinde, söz konusu malûl ve engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtları, motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu istisnadan yararlanmak için, malûl ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş olması şartı aranmayacaktır.

  -Sakatlık dereceleri % 90 dan az olan malûl ve engellilerin bu durumlarını; tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten “Motorlu Araç Tescil Belgesi”nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile “Araçlar İçin Teknik Belge” ve “Proje Raporu”nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde bu istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.

  -İstisnadan yararlanacak olan malûl ve engelliler tarafından; “Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu” istisnadan yararlanmak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine verilecektir.
 2. 25.Haziran.2010, 12:20
  #1
  Üye
  Özürlüler/Engelliler, belli şartların yerine getirilmesi halinde. “YENİ TAŞIT ALIMINDA” Özel Tüketim Vergisi Ödememektedirler.!!! 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda 5228 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, engellilere motorlu taşıt araçlarının yurt içinden satın alınması veya ithal edilmesi sırasında sağlanan Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) istisnasının kapsamı 31.07.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere genişletilmiştir.

  1-) ÖTV istisnası için hangi tür sürücü belgesine sahip olunmalıdır?
  H sürücü belgesi sahibi olunması gereklidir.

  2-) H sürücü belgesi kimlere verilmektedir.?

  a-) 2918 SAYILI Karayolları Trafik Kanunu Uyarınca, özel tertibatlı olarak imal, tadil, veya teçhiz edilmiş, motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacak hasta veya sakatlara verilmektedir.
  b-) 17 yaşını bitirmiş
  c-) ilkokul mezunu olmaları şartı getirilmiştir.

  Buna göre, sakatlık derecesi %90’ın altında olup özel tertibatlı bir taşıt aracını bizzat kendisi kullanmak üzere satın alan engellilerin yukarıda belirtilen yaş ve eğitim şartını yerine getirmeleri gerekmektedir.

  3-) ÖTV’den istisna taşıt araçları hangileridir?
  Özürlülerin özel tertibat/tesis yapılma şartı olsun veya olmasın ÖTV ödemeden iktisap edebilecekleri taşıt araçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  - Motor silindir hacmi 1600 cm3 ü aşmayan binek otomobilleri,

  - esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (steyşın vagon,arazi taşıtı ve jeepler dahil),

  - motor silidir hacmi 2800 cm3’ü aşmayan eşya taşımaya mahsus taşıtlar,Motosikletler, mopedler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar’ın Sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler veya bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere yetkili satıcı veya galeriden satın alınmasında ÖTV tahsil edilmeyecektir.

  4-) Araç satın alındığında faturalar nasıl düzenlenecektir.?
  ÖTV istisnası uygulanan araçlar için istisnadan yararlanan kişi (veya kişiler) adına düzenlenecek faturalarda ÖTV gösterilmeyecektir.Bu tür araçların kayıt ve tescilini yapanların, araç sahibinin faturada ve “ÖTV Ödeme Belgesi” nde alıcı olarak gösterilen kişi (veya kişiler) olduğunu tespit etmeleri gerekmektedir.

  -Sakatlık derecesi %90’nın üzerindeyse ÖTV’den nasıl yararlanılabilir?
  Engel derecesi % 90 nı aşanların herhangi bir mekanik ilave veya tadilat yapılması şartı olmaksızın yurt içinden veya yurt dışından iktisap ettikleri taşıt araçlarından ÖTV tahsil edilemez.. Bu durumda Özür/Engel sebebinin önemi bulunmamaktadır. Görme, şitme, konuşma veya ortopedik olabileceği gibi zihinsel engellilerde yasadan yararlanabilmektedir.

  -Sakatlık derecesi %90’ın üzerindeyse aracı kimler kullanabilecektir?
  Araç sahibinin üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından birisi veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü olacaktır.

  -Aracı alırken bayi veya galeriniz size hangi işlemlerde yardımcı olacaktır?
  Yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporunun, araçların ilk iktisabının yapılacağı motorlu araç ticareti yapan yetkili bayi veya galeri tarafından vergi dairesine verilecek Özel Tüketim Beyannamesine eklenmesi suretiyle, beyannamede ÖTV hesaplanmayacaktır. Vergi dairesince kabul edilen beyanname ve ekleri incelenerek tahakkuk fişi ve istisna uygulandığını gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” düzenlenecek ve mükellefe verilecektir.

  -Aracın bizzat kullanmak maksadıyle ilk kez alınan araçlarda ÖTV koşulları nelerdir?

  Bu istisnadan yararlanan kişilerin istisna uygulanan ilk iktisaplarına ilişkin olarak mükellefler tarafından verilecek ÖTV beyannamesine;

  - Alıcının maluliyeti veya sakatlığı ile özel tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine dair,

  - Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu,

  - Aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

  - Alıcının “H” sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi,
  eklenecek ve beyannamede ÖTV hesaplanmayacaktır.

  5-) ÖTV istisnasının süresi ne kadardır?

  İstisnadan yararlanan malül ve engelliler 5 yıl süre ile ikinci bir defa bu istisnadan yararlanamayacaklardır. İstisnadan yararlanarak adlarına bir taşıt aracı tescil edilenlerin tescil tarihinden itibaren 5 yıl süresince ÖTV ödemeden taşıt aracı satın almaları veya ithal etmeleri mümkün değildir.

  6-) MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

  -5035 sayılı Kanunun 22. maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun istisnalara ilişkin 4. maddesinin © bendi değiştirilerek “Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar.” için Motorlu Taşıtlar Vergisi tahsil edilmemesi ilkesi getirilmiştir.

  -Yapılan düzenleme ile malûl ifadesine engelliler ifadesi eklenmiş, malûl ve engellilerin bu istisnadan yararlanma şartı olan “bizzat kullanmak” zorunluluğu uygulamadan kaldırılarak; sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı olan özel tertibatlı taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmiştir.

  -Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi dairelerine belgelendirmeleri halinde, söz konusu malûl ve engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtları, motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu istisnadan yararlanmak için, malûl ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş olması şartı aranmayacaktır.

  -Sakatlık dereceleri % 90 dan az olan malûl ve engellilerin bu durumlarını; tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten “Motorlu Araç Tescil Belgesi”nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile “Araçlar İçin Teknik Belge” ve “Proje Raporu”nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde bu istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.

  -İstisnadan yararlanacak olan malûl ve engelliler tarafından; “Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu” istisnadan yararlanmak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine verilecektir.
  Twitter Facebook Google+Benzer Konular

 1. Engelli Vergi İndirimi Sorgulama
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Engelli Vergi İndirimi
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 17.Ekim.2018, 13:57
 2. Vergi İndirimi Başvurusu... KARAR VERİLEMEMİŞTİR...
  Konu Sahibi DeepDive Forum Engelli Vergi İndirimi
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 07.Nisan.2015, 23:46
 3. 2014 Asgari Geçim İndirimi Tutarları
  Konu Sahibi MuTeBer Forum İş Hayatı / Diğer
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Ocak.2014, 21:49
 4. Engelli Vergi İndirimi, Muafiyetleri
  Konu Sahibi Defnex Forum Engelli Vergi İndirimi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Aralık.2010, 14:31
 5. Sakatlık İndirimi Başvuru Formu
  Konu Sahibi Defnex Forum Engelli Vergi İndirimi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 13.Temmuz.2010, 23:49

Bu Konu için Etiketler