1. Anasayfa
 2. EKPSS

EKPS’ye İş okulu mezunlarıda girebilecek


0
Engelli adayların kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmeleri amacıyla 27 Nisan 2014 tarihinde yapılması planlanan EKPSS/Kuraya başvuru işlemlerine ilişkin “2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (Ekpss) Kılavuzu” ÖSYM Başkanlığınca yayımlanmış olup, bu Kılavuzda belirtilen şartlara göre başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen “Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) mezunu” adaylar ile daha önceki yıllarda “İş Okulu Eğitim Programları”ndan mezun adayların EKPSS’ye mi, kuraya mı başvuracakları konusunda engelli adaylarca Başkanlığımıza talepte bulunulmuştur.

Bilindiği üzere, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; “…d) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı EKPSS): Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engellilerin engel grupları ve eğitim durumlarına göre yapılan ve sonuçları Devlet memurluğu ile kamu kurum ve kuruluşlarının işçi kadrolarına alınmalarında kullanılan merkezi sınavı,……e) Kura: İlkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu engellilerin tercihlerine göre Devlet memuru kadrolarına yerleştirilmelerinde kullanılan yöntemi, ifade eder.” hükmüne yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığının 31.05.2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği uygulamasında 2012 yılında değişiklik yapılmadan önce İş Okulu Eğitim Programı mezunları bulunmakta idi. Milli Eğitim Bakanlığının bahse konu Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 27.7.2012 tarihli ve 28360 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişik “Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi(Okulu)” başlıklı 45 inci maddesinde “….m) Dönem sonlarında bireylere karne verilir. Programı tamamlayan bireylere EK‐7’de yer alan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi verilir. Bu belge yükseköğretime devam etme hakkı sağlamaz, ancak bireylerin herhangi bir işte istihdam edilmesi durumunda ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara tanınan özlük haklarından yararlanmalarını sağlar.” hükmü, aynı Yönetmeliğin değişik “Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi(Okulu)” başlıklı 46 ncı maddesinde ise; “….ğ) Özel eğitim iş uygulama merkezlerini (okullarını) tamamlayan bireylere EK‐8’de yer alan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi verilir. Ancak, bu belge mesleki eğitim merkezlerince verilen belgeye denk değildir.” hükmüne yer verilmiştir.
Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 03.09.2012 tarihli ve 148 sayılı Kararında ise “İş Okulu Eğitim Programı”nın adının “Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Eğitim Programı” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

1- 2012 yılında “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde” yapılan değişiklik sonrasında oluşturulan “Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi”ne sahip adaylar EKPSS’ye,

2- Talim Terbiye Kurulu Kararıyla “Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Eğitim Programı”na dönüştürülen “İş Okulu Eğitim Programı” mezunu adaylar EKPSS’ye,

3- 2012 yılında “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde” yapılan değişiklik sonrasında oluşturulan “Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi”ne sahip olan adaylar ise Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak kuraya,

başvurabileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Devlet Personel Başkanlığı

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  kalpler
  Kalpler
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir