1. Anasayfa
 2. Engelliler

Çürük raporu ile engelli kadrolarına atanabilir mi?


0

Soru
Merhabalar adım emre benim bir sorum olacaktı size;
Ben 21 yaşındayım daha askere gitmemiştim geçtiğimiz eylül ayında k.k sözleşmeli er alımına mülakatlarına katıldım.
Mülakatları geçtim sağlık raporu için askeri hastaneye sevk edildim fakat böbreğimde bir sorun varmış. Yani boyut olarak küçük normal boyutların altında. Askerliğim yandı çürük sayıldım. ve çalışma hayatımda kendimi fazla yormamam gerektiği doktor tarafından söylendi. Lise mezunuyum Anadolu imam hatip lisesinden sizden ricam devlet kadrosuna geçme gibi bir imkanım olabilir mi çünkü böyle bir durum var diye duyuyorum özel sektörde çalışanım böyle bir şey mümkün mü ya da özürlü kontenjanları diye bir şey var mı?
Yardımcı olmanız dileğimle. İyi çalışmalar kolay gelsin.

Cevap
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun devlet memuru olmanın genel özel şartlarını düzenleyen 48 inci maddesinde “Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
A) Genel şartlar:
1. Türk Vatandaşı olmak,(1)
2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
6. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…) akıl hastalığı (…) bulunmamak.
B) Özel şartlar:
1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,
2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.” hükmü yer almaktadır.

Engelli sağlık kurulu raporu verebilecek yetkili sağlık kurumlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek; engellilerle ilgili derecelendirmelere, sınıflandırmalara ve tanımlamalara gereksinim duyulan alanlarda ortak bir uygulama geliştirmek ve uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla 30.03.2013 tarihli 28603sayılı Resmi Gazete’de “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

1111 sayılı Askerlik Kanunu ve diğer askeri personele ilişkin kanunlara dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan askeri ve sivil personel, öğrenciler ve bunların adayları ile askerlik göreviyle yükümlü vatandaşların Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevlere uyarlık bakımından sağlık yeteneklerini tespit etmek ve barışta ve savaşta yapılacak sağlık işlemlerini düzenlemek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat çerçevesinde;
1-Askerlik bakımından askerliğe elverişsiz olmak devlet memuru olmaya engel teşkil etmemektedir.
2-Devlet memur olmak için mesleğinizi icra etmenize engelinizin bulunmadığını gösterir rapor ile devlet memur olmak mümkün bulunmaktadır.
3-Askerlikten çürük raporu verilmesi engelli raporu değildir.
4- Engelli raporu Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmak suretiyle yetkili kılınan hastanelerden en az % 40 engelli olduğunu gösteren belge almak ile mümkün bulunmaktadır.
5-Bu çerçevede KPSS sınav sonucuna göre veya engelli raporu almanız halinde EKPSS sonucuna göre devlet memur olmanız mümkün bulunmaktadır.

www.memurlar.net

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  kalpler
  Kalpler
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir