Dikkat: Forum bütün Üyelere Kapatılmıştır!
Sadece Yöneticiler Forumu görebilirler.

2011 Yılı Memur Adaylar İçin Bereketli Bir Yıl Olabilir

2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı'nın kadroların kullanımına ilişkin esaslara baktığımızda 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 22'nci maddesiyle aynı içerikte olduğu görülecektir. Halbuki kamu kesimindeki hizmet kalitesinde ciddi artışlar görülmektedir. Kaliteli hizmetin nitelikli personelle sağlanacağı düşünüldüğünde hizmet kalitesinin devamı için nitelikli personel istihdamına ihtiyaç vardır. Bunun yolu da en azından emeklilik ve benzeri nedenlerle kamudan ayrılan personel

Konuyu değerlendir: 2011 Yılı Memur Adaylar İçin Bereketli Bir Yıl Olabilir

5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 1246 kez incelendi.

 1. 20.Kasım.2010, 21:55
  #1
  Üyelik tarihi
  25 Haziran 2010
  Mesajlar
  3.849

  2011 Yılı Memur Adaylar İçin Bereketli Bir Yıl Olabilir

  2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı'nın kadroların kullanımına ilişkin esaslara baktığımızda 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 22'nci maddesiyle aynı içerikte olduğu görülecektir. Halbuki kamu kesimindeki hizmet kalitesinde ciddi artışlar görülmektedir. Kaliteli hizmetin nitelikli personelle sağlanacağı düşünüldüğünde hizmet kalitesinin devamı için nitelikli personel istihdamına ihtiyaç vardır. Bunun yolu da en azından emeklilik ve benzeri nedenlerle kamudan ayrılan personel sayısı kadar yeni personel alımından geçmektedir. Maalesef yeni tasarıda bunu göremiyoruz. Eğer bu sağlanmazsa personel istihdamındaki karmaşanın önüne geçilmesi imkansızdır.  1- Kamu kurumları 2011 yılında ne kadar personel alabilecek?

  190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları; serbest memur kadrolarına 2010 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabilir. Bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardan yükseköğretim kurumları için ilave 4.000 adet, diğerleri için ilave 21.000 adet atama izni verilebilir. 2010 yılında bu oran % 50 idi. Buna göre ayrılan personel sayısının yarısı kadar personel alımı söz konusu olabilecektir.

  % 50 oranı oldukça yetersizdir. Özellikle öğretmen atamalarında bu sorun net bir şekilde görülmüştür. Eğitim sisteminin bozulmasının nedenlerinden birisi de bu sınırlamadır. Bu sınırlamadan dolayı sözleşmeli öğretmen atamaları yaygınlaşmaya başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı bu sınırlamayı kendi kanuna hüküm koyarak aşmaya çalışmıştır. Diğer kamu kurumları ise sözleşmeli büro personeli alımına yönelerek sınırlamayı aşmaya çalışmaktadır. Burada bizim önerimiz en azından ayrılan personel sayısı kadar personel alımına müsaade edilmesidir. Bu vesileyle hem hizmet kalitesi artacak hem de birçok işsiz gencimiz iş imkanına kavuşacaktır.

  2- Maddedeki % 50 sınırlamasına tâbi olmayan atamalar

  2.1- Hakimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar.

  2.2- Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı, stajyer ve kontrol memuru kadrolarına yapılacak atamalar. Bu unvanlar madde gerekçesinde belirtilmemiştir. Ancak, 2010 yılı madde gerekçesinde bu unvanlar belirtilmiştir. Buna göre Maliye Müfettiş Yardımcısı, Hesap Uzman Yardımcısı, Stajyer Gelirler Kontrolörü, Sosyal Güvenlik Müfettiş Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı, İş Müfettişi Yardımcısı ve Vergi Denetmen Yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalarda % 50 sınırlaması olmayacaktır.

  Burada küçük bir hatırlatma yapmak durumundayız. Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru kadrosuna açıktan personel alınması mümkün değildir. Ancak, 5502 sayılı Kanunda değişiklik yapılması halinde açıktan Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru alınması mümkün olabilecektir.

  2.3- 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesine göre yapılacak özürlü personel atamaları. 2010 yılında da istisna olmasına rağmen özürlü kontenjanlarında yine çok sayıda boşluk kalmıştır.

  2.4- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askeri personel atamaları, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar.

  2.5- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ek 1'inci maddesi ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nun ek 1'inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar.

  2.6- 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'un 22'nci maddesi ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'nun ek 29'uncu maddesi uyarınca yapılacak personel nakilleri, birinci fıkrada yer alan sınırlamalara tâbi değildir.

  2.7- Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar ile 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalar.

  2.8- Öğretim üyesi kadrolarından ayrılanların sayısı ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca atanmış oldukları araştırma görevlisi kadrolarından ayrılanların sayısı beşinci fıkrada öngörülen yüzde 50 veya yüzde 100 sınırının hesabında dikkate alınmaz.

  3- İstisnai kadrolara yapılacak atamalar ile istifa sonrası atamalardaki usul

  657 sayılı Kanun'un 59 ve 92'nci maddeleri uyarınca yapılacak açıktan atamalar için Devlet Personel Başkanlığından izin alınması zorunludur. Müşterek kararnameli kadrolara açıktan yapılacak atamalar için de izin alınması gerekmektedir.

  4- Yükseköğretim kurumlarına yapılacak atamalar

  Yükseköğretim kurumlarının; öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadrolarına, 2010 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan öğretim elemanı sayısının yüzde 50'sini (araştırma görevlisi kadroları için yüzde 100'ünü) geçmeyecek şekilde açıktan veya yükseköğretim kurumları ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından naklen atama yapabilir.


  Kaynak:yenisafak.com.tr
  kaynak
 2. 20.Kasım.2010, 21:55
  #1
  Üye
  2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı'nın kadroların kullanımına ilişkin esaslara baktığımızda 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 22'nci maddesiyle aynı içerikte olduğu görülecektir. Halbuki kamu kesimindeki hizmet kalitesinde ciddi artışlar görülmektedir. Kaliteli hizmetin nitelikli personelle sağlanacağı düşünüldüğünde hizmet kalitesinin devamı için nitelikli personel istihdamına ihtiyaç vardır. Bunun yolu da en azından emeklilik ve benzeri nedenlerle kamudan ayrılan personel sayısı kadar yeni personel alımından geçmektedir. Maalesef yeni tasarıda bunu göremiyoruz. Eğer bu sağlanmazsa personel istihdamındaki karmaşanın önüne geçilmesi imkansızdır.  1- Kamu kurumları 2011 yılında ne kadar personel alabilecek?

  190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları; serbest memur kadrolarına 2010 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabilir. Bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardan yükseköğretim kurumları için ilave 4.000 adet, diğerleri için ilave 21.000 adet atama izni verilebilir. 2010 yılında bu oran % 50 idi. Buna göre ayrılan personel sayısının yarısı kadar personel alımı söz konusu olabilecektir.

  % 50 oranı oldukça yetersizdir. Özellikle öğretmen atamalarında bu sorun net bir şekilde görülmüştür. Eğitim sisteminin bozulmasının nedenlerinden birisi de bu sınırlamadır. Bu sınırlamadan dolayı sözleşmeli öğretmen atamaları yaygınlaşmaya başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı bu sınırlamayı kendi kanuna hüküm koyarak aşmaya çalışmıştır. Diğer kamu kurumları ise sözleşmeli büro personeli alımına yönelerek sınırlamayı aşmaya çalışmaktadır. Burada bizim önerimiz en azından ayrılan personel sayısı kadar personel alımına müsaade edilmesidir. Bu vesileyle hem hizmet kalitesi artacak hem de birçok işsiz gencimiz iş imkanına kavuşacaktır.

  2- Maddedeki % 50 sınırlamasına tâbi olmayan atamalar

  2.1- Hakimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar.

  2.2- Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı, stajyer ve kontrol memuru kadrolarına yapılacak atamalar. Bu unvanlar madde gerekçesinde belirtilmemiştir. Ancak, 2010 yılı madde gerekçesinde bu unvanlar belirtilmiştir. Buna göre Maliye Müfettiş Yardımcısı, Hesap Uzman Yardımcısı, Stajyer Gelirler Kontrolörü, Sosyal Güvenlik Müfettiş Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı, İş Müfettişi Yardımcısı ve Vergi Denetmen Yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalarda % 50 sınırlaması olmayacaktır.

  Burada küçük bir hatırlatma yapmak durumundayız. Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru kadrosuna açıktan personel alınması mümkün değildir. Ancak, 5502 sayılı Kanunda değişiklik yapılması halinde açıktan Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru alınması mümkün olabilecektir.

  2.3- 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesine göre yapılacak özürlü personel atamaları. 2010 yılında da istisna olmasına rağmen özürlü kontenjanlarında yine çok sayıda boşluk kalmıştır.

  2.4- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askeri personel atamaları, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar.

  2.5- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ek 1'inci maddesi ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nun ek 1'inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar.

  2.6- 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'un 22'nci maddesi ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'nun ek 29'uncu maddesi uyarınca yapılacak personel nakilleri, birinci fıkrada yer alan sınırlamalara tâbi değildir.

  2.7- Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar ile 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalar.

  2.8- Öğretim üyesi kadrolarından ayrılanların sayısı ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca atanmış oldukları araştırma görevlisi kadrolarından ayrılanların sayısı beşinci fıkrada öngörülen yüzde 50 veya yüzde 100 sınırının hesabında dikkate alınmaz.

  3- İstisnai kadrolara yapılacak atamalar ile istifa sonrası atamalardaki usul

  657 sayılı Kanun'un 59 ve 92'nci maddeleri uyarınca yapılacak açıktan atamalar için Devlet Personel Başkanlığından izin alınması zorunludur. Müşterek kararnameli kadrolara açıktan yapılacak atamalar için de izin alınması gerekmektedir.

  4- Yükseköğretim kurumlarına yapılacak atamalar

  Yükseköğretim kurumlarının; öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadrolarına, 2010 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan öğretim elemanı sayısının yüzde 50'sini (araştırma görevlisi kadroları için yüzde 100'ünü) geçmeyecek şekilde açıktan veya yükseköğretim kurumları ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından naklen atama yapabilir.


  Kaynak:yenisafak.com.tr
  kaynak
  Twitter Facebook Google+Benzer Konular

 1. 2011 yılı 65 yaşlılık aylığı kaç lira?
  Konu Sahibi YASEMİN Forum 2022 Engelli Maaşı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 08.Haziran.2011, 21:12
 2. 2011 Yılı İçin Çalışma Hayatında Pratik Bilgiler
  Konu Sahibi dosteli Forum Aktif Çalışma Yaşamı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Ocak.2011, 09:45
 3. Evde Bakım Ödemelerinde 2011 Yılı İçin Uygulanacak Net Asgari Ücret
  Konu Sahibi Lodos Denizcisi Forum Evde Bakım Maaşı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Ocak.2011, 00:05
 4. Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Ocak.2011, 15:12
 5. MEB, 2011 Yılı Sınav Uygulama Takvimi
  Konu Sahibi okyanus Forum Okul öncesi, İlköğretim, Lise ve Üniversite Dönemi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Kasım.2010, 12:13

Bu Konu için Etiketler