Trafik cezasına itiraz nasıl edilir, Para nereden geri alınır?

kamu24
0

Trafik cezasına itiraz nasıl edilir, Para nereden geri iade alınır?

Trafik cezasına itiraz nasıl edilir, Para nereden geri alınır?

Cevap:

İtiraz iki şekilde yapılabilir:

1)Cezanın ortaya çıktığı yerde bulunan Sulh Ceza Hakimliği’ne bizzat başvurabilirsiniz.

2)Adalet Bakanlığı uygulaması olarak hizmet veren UYAP üzerinden online trafik cezasına itiraz edebilirsiniz. UYAP üzerinden trafik cezasına itiraz etmek için e devlet şifresi ile giriş yapmanız

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ HANGİ MAHKEMEYE YAPILIR?

Trafik cezasına itiraz için görevli yer aslında Trafik Mahkemeleridir. Ancak bu mahkemeler çok olmadığı için iki trafik cezası türü (yüz yüze ya da gıyaben) için de görevli merci Sulh Ceza Hâkimliği/ Mahkemesidir.


TRAFİK CEZASINA İTİRAZ İÇİN GEREKLİ BELGELER?

Trafik cezasına itiraz Sulh Ceza Hâkimliğine ya da UYAP üzerinden dilekçeyle yapabilirsiniz.

İtiraz dilekçesi,

Trafik cezasına ait karar tutanağı,

Ruhsatın fotokopisi,

Ehliyetin fotokopisi

Kimliğin fotokopisi,

Eğer trafik cezası ödenmiş ise ödemeye ait dekont.

TRAFİK CEZASI İTİRAZI KAÇ GÜNDE SONUÇLANIR?

Sulh Ceza Hâkimliğinde görülen trafik cezasına itiraz davası her bölgenin iş yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Bazı itirazların 15 gün içerisinde sonuçlandığı da görülmüştür.


TRAFİK CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

........SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

(Buraya trafik ihlalinin işlendiği yerin bağlı olduğu sulh ceza mahkemesinin adı yazılacak)

İTİRAZ EDEN : TC Kimlik Numarası ve Açık Kimlik Bilgileri isim soy isim baba adı vs. ve adres bilgileri yazılmalıdır.

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ:../../20..

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ:../.../20..

İTİRAZ KONUSU : Suç Yeri (Örn: Bursa)Trafik denetleme şube müdürlüğü, .....Amirliği'nin .... tarih ..... seri,....sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALALAR : (olayın nasıl vuku bulduğu burada anlatılır)

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, itirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2022


İTİRAZ EDEN

Adı ve Soyadı

İmza


EKLERİ :

1- İtiraza konu trafik denetleme şube müdürlüğü, ...... amirliği`nin .... tarih

....seri,... sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2- ..... plakalı aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi.

3-Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin

22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. No.lu dosyasından verilen Karar.

4- Nüfus cüzdanı sureti.


Mahkeme Sonuçlandı, paranın iadesine karar verildi peki Trafik cezası iadesini nasıl geri alırım?

Para iadesi çıktıysa, öncelikle en yakın trafik şubeye gidip, size cezayı kesen trafik şube tarafından ceza iptal edilmiş mi edilmemiş mi, öğrenmeniz lazım. Ceza iptal edilmediyse, cezayı kesen trafik şube ile iletişime geçersiniz. İptal edildiyse de elinizdeki karar ile, bağlı bulunduğunuz vergi dairesine gidip dilekçe yazıyorsunuz. Kararı ve İBAN'ı da eklersiniz dilekçenize. Yoğunluğa bağlı olarak 1-2 hafta içerisinde paranız tarafınıza ödenir. :) (alıntı)

 

Yorum Gönder

0 Yorumlar
* lütfen spam veya uygunsuz yorum göndermeyin.

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Yorum Gönder (0)
To Top