+ Konuya Cevap Yaz
Toplam 7 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 7 arasi kadar sonuc gösteriliyor
Şu an 2022 Engelli Maaşı kategorisindeki 2022 Maaşı Uygulama Klavuzu Yayınlandı - 2013 - (Yeni) isimli konuyu okuyorsunuz.
 1. #1
  Üye VLYLMZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  03 Haziran 2012
  Mesajlar
  779
  Konular
  39
  Bahsedilme
  0 Mesaj

  2022 Maaşı Uygulama Klavuzu Yayınlandı - 2013 - (Yeni)
  GENEL ESASLAR:
   2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylık başvuruları kişilerin Adrese Dayalı Nüfus
  Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu Vakfa yapılır.
   Aylıklara ilişkin tüm iş ve işlemler Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi
  kullanılarak yapılır.
   Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez ve aylık başvurusu belgelerin
  tamamlanmasını müteakip sisteme işlenir.
   Başvuruda bulunan kişilere “Başvuru Alındı Belgesi” verilir.
   Aylıklara ilişkin tüm iş ve işlemler, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde
  tamamlanır.
   Yapılacak muhtaçlık değerlendirmelerinde hane yaklaşımı geçerlidir. Hane geliri
  hesaplanırken haneden kim alırsa alsın 2022 sayılı kanun aylıkları ve evde bakım
  aylıkları hesaba katılmayacaktır.
   Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programında hak sahibi olan kişiler 2022
  sayılı kanun kapsamındaki aylıklardan yararlanamayacaktır.
   2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan kişilerin Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik
  Yardım Programından faydalanmak istemeleri durumunda, 2022 aylığı feragat
  dilekçesi alınır ve Eşi Vefat Etmiş Programı kabul edildiğinde 2022 aylığı feragat
  nedeniyle feshedilir.
   Mevcut aylık sahiplerinin muhtaçlık durumu ve Sağlık Kurulu Raporları
  yenilenmeyecek olup yılda bir kez yapılacak sosyal incelemeler yoluyla işlem tesis
  edilecektir.
  2022 sayılı Kanuna göre 5 çeşit aylık bağlanmaktadır.
  1. Yaşlı Aylığı
  2. %40-69 Arası Özürlü Aylığı
  3. % 70 ve Üzeri Özürlü Aylığı
  4. 18 Yaş Altı Özürlü Yakını Aylığı
  5. Silikozis Aylığı4
  YAŞLI AYLIĞI:
  Yaşlılık aylığı;
   65 yaşını doldurmuş olan,
   Aylıktan faydalanmayacaklar arasında sayılmayan,
   Hane içinde kişi başına düşen geliri, 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen
  gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan (2013
  Ocak-Haziran dönemi için 119,62-TL) az geliri olan
  kişilere bağlanır.
  İSTENEN BELGELER:
   Aylık başvuru formu (Başvuru sisteme girildiğinde alınan form imzalattırılır)
   Aylık başvurusunun, kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden
  alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması hâlinde vekâletname örneği
  Uyarı- 1
  Yaşlılık aylığı almakta iken %70 ve üzeri özürlü olduklarını sağlık kurulu raporu ile
  kanıtlayanların aylıkları “% 70 ve üzeri Özürlü Aylığı”na dönüştürülür. Ancak özür derecesi
  %70’in altında olan kişilerin bu yöndeki başvurularının kabul edilmemesi gerekmektedir.
  65 yaşın doldurulmasından önce %40-69 arası özürlü aylığı bağlanmış olanların aylıkları aynı
  şekilde ödenmeye devam olunur.
  %40-69 ARASI ÖZÜRLÜ AYLIĞI:
  %40-69Özürlü aylığı:
   18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan,
   %40-%69 arası özürlü olan,
   Aylıktan faydalanmayacaklar arasında sayılmayan,5
   Hane içinde kişi başına düşen geliri, 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde
  belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan
  tutardan (2013 Ocak-Haziran dönemi için 119,62-TL) az geliri olan
  kişilere bağlanır.
  İSTENEN BELGELER:
   Aylık başvuru formu (Başvuru sisteme girildiğinde alınan form imzalattırılır)
   Aylık başvurusunun, kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde
  mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması hâlinde
  vekâletname örneği
   Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu
  Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince özürlü raporu vermeye yetkili
  hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu
  %70 VE ÜZERİ ÖZÜRLÜ AYLIĞI:
  %70 ve Üzeri Özürlü Aylığı;
   18 yaşından büyük olan,
   %70 ve üzeri özürlü olan,
   Aylıktan faydalanmayacaklar arasında sayılmayan,
   Hane içinde kişi başına düşen geliri, 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde
  belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan
  tutardan (2013 Ocak-Haziran dönemi için 119,62-TL) az geliri olan
  kişilere bağlanır.
  İSTENEN BELGELER:
   Aylık başvuru formu (Başvuru sisteme girildiğinde alınan form imzalattırılır)
   Aylık başvurusunun, kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde
  mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması hâlinde
  vekâletname örneği6
   Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu
  Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince özürlü raporu vermeye yetkili
  hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu
  18 YAŞ ALTI ÖZÜRLÜ YAKINI AYLIĞI:
  18 Yaş Altı Özürlü Yakını Aylığı;
   Fiilen bakımını gerçekleştirdiği, kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18
  yaşından küçük, en az %40 ve üzeri özürlü yakını olan,
   Aylıktan faydalanmayacaklar arasında sayılmayan,
   Hane içinde kişi başına düşen geliri, 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde
  belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan
  tutardan (2013 Ocak-Haziran dönemi için 119,62-TL) az geliri olan
  kişilere bağlanır.
  İSTENEN BELGELER:
   Aylık başvuru formu (Başvuru sisteme girildiğinde alınan form imzalattırılır)
   Aylık başvurusunun, kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde
  mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması hâlinde
  vekâletname örneği
   Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu
  Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince özürlü raporu vermeye yetkili
  hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu
  Uyarı- 2
  18 yaşından küçük özürlü yakınlarına aylık bağlanabilmesi için kanuni velisi olan anne ya da
  baba başvuruda bulunabilir. Boşanma durumunda velayetin verildiği kişi tarafından
  mahkemeden alınmış olan velayet belgesi ile başvuruda bulunulabilir.7
  Uyarı- 3
  18 yaşından küçük özürlü yakınlarına aylık bağlanabilmesi için fiilen bakım ilişkisinin
  gerçekleşmesi ve bakıcı ile bakılan kişinin aynı hanede ikamet etmesi şartları aranır.
  Uyarı- 4
  Kişinin Yaşlı veya Özürlü Aylığı alması, fiilen bakımını üstleneceği özürlü yakını bulunması
  durumunda 18 Yaş Altı Özürlü Yakını Aylığı bağlanmasına engel teşkil etmez. Ancak %70
  ve üzeri Özürlü Aylığı alan kişi bu aylık türüne başvuramaz.
  SİLİKOZİS AYLIĞI:
  Bu aylık türünde yeni başvuru yapılamamaktadır. Ancak 25.05.2011 tarihinde kadar
  başvurularını yapmış bulunanlardan işlemleri henüz tamamlanmamış olanların işlemlerinin
  yürütülmesine devam olunur.
   25.02.2011 tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde talepte bulunan
   Aylıktan faydalanmayacaklar arasında sayılmayan
   Silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az % 15
  kaybettiğine Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca meslek hastalıkları
  tespit hükümleri çerçevesinde karar verilen kişilere bağlanır.
  AYLIK FARKI:
   Sosyal güvenlik kurumlarından yetim olarak aylık veya gelir almakta olan
  çocuklardan özürlü olanların aldıkları aylık veya gelir toplamı tutarları
  özürlülük oranlarına göre 2022 sayılı Kanun kapsamında ödenecek olan aylık
  tutarından düşük olanlara aylık farkı ödenir. Bu konuya ilişkin tüm iş ve
  işlemler SGK tarafından yürütülmektedir.
   Vakıfların ve Genel Müdürlüğün bu konuda herhangi bir görevi
  bulunmamaktadır. Taleplerin SGK’ya yönlendirilmesi gerekmektedir. 8
  AYLIKTAN FAYDALANAMAYACAKLAR:
   Hangi ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık
  hakkından faydalananlar ile isteğe bağlı prim ödeyenler dâhil olmak üzere sosyal
  güvenlik kurumlarına uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmayı
  gerektirecek şekilde bir işte çalışanlar,
   31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
  Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık
  sigortalısı sayılanlar (Provizyon sorgusu sonucu kapsamı 60/g olarak görülenler),
   Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün
  olanlar,
   Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde mahkeme kararıyla veya bir mevzuat gereği
  bağlanmış devamlı bir geliri bulunanlar,
   Herhangi bir şekilde muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde devamlı gelir sağlayan ya
  da sağlaması mümkün olanlar,
   Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli
  bakımı yapılan veya yaptırılanlar (Huzurevi, Bakım Merkezi vb),
   Malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel kişilerce
  kendilerine bakılanlar,
  Uyarı- 5
  Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde hükümlü ve tutuklu olarak bulunulması,
  aylığa hak kazanılmasında tek başına engel teşkil etmeyip muhtaçlık ölçütü dikkate alınmak
  suretiyle işlem tesis edilir.
  Uyarı- 6
  Kişinin bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde sağlık güvencesine sahip olması ve aynı
  hanede sosyal güvenceye sahip bireylerin bulunması aylığa hak kazanılmasında tek başına
  engel teşkil etmeyip muhtaçlık ölçütü dikkate alınmak suretiyle işlem tesis edilir.9
  MUHTAÇLIK:
  Muhtaçlık sınırı: 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur
  aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı (2013 Ocak-Haziran dönemi için 119,62-TL)
  ifade etmektedir.
  Sisteme eklenecek olan Puanlama Formülü uygulamaya geçinceye kadar muhtaçlık; gelir,
  servet ve harcamalar esas alınarak aşağıdaki şekilde belirlenir.
   Hanenin gelir durumu;
  1) Tespit / beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiye ve diğer gelirlerin
  yıllık tutarının aylık ortalaması,
  2) Hanenin; mülkiyeti hane bireylerinden birine ait olan ikamet ettiği konutu ile
  mülkiyeti başka birine ait olmakla birlikte kira ödemediği konutu için konutun
  (takdir edilen / beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri,
  3) Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için (takdir edilen / beyan
  edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri ve (takdir edilen / beyan edilen) kira
  getirisinin toplamı,
  4) İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira
  geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri,
  5) Dükkânlar için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen / beyan edilen) kira
  getirisinin toplamı,
  6) Dükkân için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa
  dükkânın rayiç bedelinin 120’de biri,
  7) Hanenin arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen /
  beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,
  8) Hanenin binek aracı için aracın kasko/rayiç bedelinin 120’de biri,
  9) Hanenin ticari/ zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin 120’de biri, kasko
  bedelinin belirlenememesi halinde ise rayiç bedelinin 120’de biri ile bu araçların
  (takdir / beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,
  10) Hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ ilçe gıda tarım ve hayvancılık
  müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık tutarı,
  11) Hanenin tespit / beyan edilen banka mevduatları için aylık faiz getirisinin iki katı
  tutar,10
  12) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci
  maddesi gereğince yapılan evde bakım ödemeleri ve 2022 sayılı Kanun
  gereğince bağlanan aylıklar hariç olmak üzere sürekli ve düzenli olarak alınan
  şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik
  yardım, burs, harçlık gibi nakdî sosyal yardımların aylık ortalaması,
  13) Aynı hanede ikamet etmemesine rağmen nafaka yükümlüleri tarafından sağlanan
  destek tutarı,
  14) Tarımsal destek geliri tutarı,
  15) Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmayı
  gerektirecek şekilde çalışanların gelirleri,
  16) Diğer gelirlerin toplamının aylık ortalaması,
  dahil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir.
   (a) maddesinde yer alan taşınır ve taşınmazların tespit edilen rayiç bedellerine ilişkin
  değerlendirmeyi Mütevelli Heyeti yapar.
   Hanenin harcama durumu; gıda, giyim, kira, ısınma, eğitim, sağlık, ulaşım, eğlence ve
  benzerlerine yapılan yıllık ödemelerin aylık ortalaması dâhil edilerek yapılan hesaplama
  ile belirlenir.
   Harcamalar, hanenin gelir seviyesinin bir göstergesi olarak dikkate alınacak olup (a)
  maddesine göre hesaplanacak gelir tutarından hiçbir şekilde çıkarılamaz.
   Hanenin tespit/beyan edilen harcamalarının (a) maddesine göre tespit edilen gelir
  tutarından fazla olması durumunda harcama ve gelir arasındaki fark gelire eklenir.
   (a) maddesine göre tespit edilen gelir tutarının beyan/tespit edilen harcama düzeyinin
  üzerinde olması durumunda harcamalar gelire eklenmez.
  Değerlendirmeler sonucu hane içinde kişi başına düşen geliri muhtaçlık sınırının altında
  (2013 ilk yarısı için 119,62-TL) olanlara aylık bağlanır.
  Uyarı- 7
  Hanede herhangi bir bireyin aldığı 2022 sayılı Kanun aylıkları ile Evde Bakım Aylıkları
  hane gelirinde hesaba katılmaz.11
  Uyarı- 8
  Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Nakit Sosyal Yardımından faydalanan vatandaşların
  kendisi 2022 sayılı Kanun aylığı alamaz. Hanede başvuran dışında Eşi Vefat Etmiş Yardımı
  alınması durumunda hane gelirinde hesaba katılır.
  Uyarı- 9
  3294 sayılı Kanun ve GSS-Gelir Testi işlemlerinde kullanılan muhtaçlık ölçüt ve sınırları ile
  2022 sayılı Kanunun belirlediği muhtaçlık sınırı ilişkilendirilmemelidir.
  ÖRNEK DOSYA İNCELEMESİ
  1.Örnek
  4 kişilik bir hanenin özellikleri
  1. Başvuran: 30 yaşında, %70 özürlü, sosyal güvencesiz, günübirlik işlerde çalışıyor,
  aylık ortalama 300 TL gelir beyan etmiş, Gelir testi sonucunda G0 kararı verilmiş,
  2. Eşi: 25 yaşında, sosyal güvencesiz, Gelir testi sonucunda G0 kararı verilmiş, çocuğu
  için Şartlı Eğitim Yardımı alıyor. Eşi nedeniyle evde bakım aylığı alıyor
  3. Çocuk: 7 yaşında
  4. Anne: 62 yaşında, ev hanımı, Gelir testi sonucunda G0 kararı verilmiş
  Değerlendirme
  Aylık Ortalama Gelir : 300 TL
  Aylık Sosyal yardım : 35 TL
  - Şartlı Eğitim Yardımı = 35 TL
  - Evde Bakım=734 TL (Hesaba katılmayacak)
  Toplam Hane Geliri= 300+35= 335 TL
  Kişi Başına Aylık Ortalama Gelir = 335/4= 83,75 TL
  Sosyal İncelemede Tespit Edilen Hane Harcaması = 1.000 TL
  Değerlendirmeye alınacak Harcama= 1.000- 734 = 266 TL (Evde bakım aylıkları
  değerlendirme dışıdır.)
  Kişi Başına Ortalama Harcama= 266/ 4 = 66,50 TL12
  Aylık Ortalama Gelir (83,75 TL) aylık ortalama harcamadan (66,50 TL) fazla olduğu için kişi
  başına aylık ortalama gelir 83,75 TL olarak gerçekleşmektedir. Muhtaçlık sınırından (119,62
  TL) daha az gelire sahip olan kişi muhtaçlık şartını sağlamaktadır.
  2.Örnek
  8 kişilik bir hanenin özellikleri
  1. Başvuran: 27 yaşında, %40 özürlü sosyal güvencesiz, şahsi hiçbir geliri ve malvarlığı
  bulunmamakta, Gelir testi sonucunda G0 kararı verilmiş.
  2. Eşi: 25 yaşında, sosyal güvencesiz, şahsi hiçbir geliri ve malvarlığı bulunmamakta,
  Gelir testi sonucunda G0 kararı verilmiş.
  3. Çocuklar: 2 ve 4 yaşlarında 2 çocuk.
  4. Baba: 62 yaşında SGK emeklisi, aylık ortalama 800 TL maaş almakta, 10.000 TL
  bedelli bir araç sahibi (bedeller Mütevelli Heyeti tarafından takdir edilmiştir)
  5. Anne: 57 yaşında, ev hanımı, sosyal güvencesi ve herhangi bir geliri, malvarlığı
  bulunmamakta, bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde eşinin sağlık güvencesinden
  faydalanmakta, %70 özürlü kızı nedeniyle evde bakım aylığı almakta.
  6. Kız Kardeş: 21 yaşında, sosyal güvencesi ve herhangi bir geliri, malvarlığı yok, %90
  özürlü, 2022 sayılı Kanun kapsamında “başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam
  ettiremeyecek derecede özürlü aylığı” (%70 ve üzeri) almakta.
  7. Büyükanne: 85 yaşında, 2022 sayılı Kanun kapsamında yaşlılık aylığı almakta, 500 m
  2
  ve 5.000 TL bedelli bir arsa sahibi (arsa kullanılmamaktadır)
  Değerlendirme
  Aylık Ortalama Gelir : 800 TL
  Aylık Sosyal yardım : 1.236,39 TL (Hesaba katılmayacak)
  - Evde Bakım=734 TL (Hesaba katılmayacak)
  - %70 ve üzeri 2022 aylığı= 376,79 TL (Hesaba katılmayacak)
  - Yaşlılık Aylığı= 125,60 TL (Hesaba katılmayacak)
  Malvarlığı : 79,16 TL
  - Araç= 7.000/120= 58,33 TL
  - Arsa =5.000/240= 20,83 TL13
  Toplam Hane Geliri= 800 + 79,16 = 879,16 TL
  Kişi Başına Aylık Ortalama Gelir = 879,16 / 8 = 109,90 TL
  Sosyal İncelemede Tespit Edilen Hane Harcaması = 2.100 TL
  Değerlendirmeye alınacak Harcama= 2.100-1.236,39= 863,61 TL (Evde bakım ve 2022
  aylıkları değerlendirme dışıdır.)
  Kişi Başına Ortalama Harcama= 863,61/ 8 = 107,95 TL
  Aylık Ortalama Gelir (109,90 TL) aylık ortalama harcamadan (107,95 TL)fazla olduğu için
  kişi başına aylık ortalama gelir 109,90 TL olarak gerçekleşmektedir. Muhtaçlık sınırından
  (119,62 TL) daha az gelire sahip olan kişi muhtaçlık şartını sağlamaktadır.
  3.Örnek:
  4 kişilik bir hanenin özellikleri
  1. Başvuran: 25 yaşında, %80 özürlü, sosyal güvencesiz, günübirlik işlerde çalışıyor,
  aylık ortalama 200 TL gelir beyan etmiş, Gelir testi sonucunda G0 kararı verilmiş,
  2. Eşi: 18 yaşında, sosyal güvencesiz, Gelir testi sonucunda G0 kararı verilmiş,
  3. Anne: 62 yaşında, ev hanımı, Gelir testi sonucunda G0 kararı verilmiş, Eşi vefat etmiş
  kadınlara yönelik yardım programından faydalanıyor.
  Değerlendirme
  Aylık Ortalama Gelir : 200 TL
  Aylık Sosyal yardım : 250 TL
  - Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım = 250 TL
  Toplam Hane Geliri= 200+250= 450 TL
  Kişi Başına Aylık Ortalama Gelir = 450/3= 150 TL
  Sosyal İncelemede Tespit Edilen Hane Harcaması =500 TL
  Kişi Başına Ortalama Harcama= 500/ 3 = 166,67 TL
  Aylık Ortalama Gelir (150 TL) aylık ortalama harcamadan (166,67 TL) az olduğu için kişi
  başına aylık ortalama gelir 166,67 TL olarak gerçekleşmektedir. Muhtaçlık sınırından (119,62
  TL) daha fazla gelire sahip olan kişi muhtaçlık şartını sağlamamaktadır.14
  ÖDEME:
   Mütevelli Heyeti kararı ile muhtaçlığı tespit edilerek aylığı bağlanan kişilerin
  aylığa hak kazandıkları tarih, başvuru tarihini takip eden aybaşıdır.
   Tüm ödemeler (Başvuru tarihi itibarıyla hak ettiği ödemeler, dönem ödemleri,
  ek ödemler vb.) Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yapılır.
   Aylık türlerine göre, 2013 Ocak-Haziran dönemi için aylık tutarları aşağıda yer
  almaktadır.
  Aylık Türü
  Bir Aylık Miktar (*)
  (TL)
  Üç Aylık Miktar (*)
  (TL)
  Yaşlı Aylığı (65+) 125,60 /376,79
  %40-%69 Arası Özürlü 251,19 /753,58
  %70 ve Üzeri Özürlü 376,79 /1.130,37
  Özürlü Yakını Aylığı (18 Yaş Altı) 251,19 /753,58
  Silikozis (%15-%34) 542,70 /1.628,11
  Silikozis (%35-%54) 620,23 1/.860,69
  Silikozis (%55 ve üzeri) 697,76/ 2.093,28
  (*)Aylık miktarlarına %5’lik ek ödeme dahil edilmiştir.
 2. #2
  Üye VLYLMZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  03 Haziran 2012
  Mesajlar
  779
  Konular
  39
  Bahsedilme
  0 Mesaj

  AYLIKLARIN DURDURULMASI:
  ADRES DEĞİŞİKLİĞİ:
   Aylık almakta iken ikametgâhını başka Vakfın görev alanına girecek şekilde
  değiştirenler sistemde görev listesine düşer. Bu göreve istinaden Vakıf görevlisi
  tarafından hane transferi işlemleri başlatılır. “Adres Değişikliği” şeklinde alınan
  Mütevelli Heyet Kararı ile aylıkları feshedilir.
   Ödeme dönemleri öncesi sistem aracılığıyla yapılan merkezi sorgulamalar
  neticesinde, görev listesine düştüğü halde işlemi yapılmayanların aylıkları sistem
  tarafından feshedilir.15
   Resmi olarak adresi değişmemiş olsa dahi fiilen adresinin değiştiği Vakıf tarafından
  sosyal inceleme ile tespit edilmesi halinde “Adres Değişikliği” şeklinde alınan
  Mütevelli Heyet Kararı ile aylıkları feshedilir.
  Bu üç durumda da kişilerin 1 yıl içinde yeni ikametgâhlarındaki Vakfa başvurması
  gerekmekte olup, muhtaçlığının devam ettiğinin Mütevelli Heyeti tarafından tespiti halinde
  aylıkları durdurulduğu tarihten itibaren yeniden başlatılır. Bu süre zarfında alamadığı aylıklar
  takip eden ilk ödeme döneminde kendisine ödenir.
  Geçici olarak durdurulduğu tarihi takip eden 1 yıl içinde başvuru yapmadığı takdirde kişinin
  aylığı sistem tarafından tamamen feshedilir.
  RAPOR SÜRESİNİN DOLMASI:
  Süreli raporu bulunanlar için, raporun Sağlık Bakanlığı veri tabanından temin edilemediği
  durumlarda, rapor süresi dolmasına rağmen yeni raporunu Vakfa teslim etmeyenlerin aylıkları
  ödeme dönemleri öncesi yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde sistem tarafından
  feshedilir. (Vakıf tarafından işlem yapılmayacaktır.) Rapor süresinin dolum tarihinden
  itibaren 1 yıl içinde yeni rapor getirilmesi halinde aylıkları durdurulduğu tarihten itibaren
  yeniden başlatılır.
  AYLIKLARIN FESHİ:
  Aşağıdaki durumlarda aylıklar feshedilir ve aylığı feshedilenlerin yeniden aylık talebinde
  bulunmaları halinde başvurular yeni başvuru olarak değerlendirilir.
  Özürlü sağlık kurulu raporu geçerlilik süresi “sürekli” olanların fesih tarihinden itibaren 5 yıl
  içerisinde aylık talebinde bulunmaları halinde rapor istenilmez. 5 yıl geçtikten sonra
  başvuruda bulunulması halinde eski ama geçerli ya da yeni tarihli bir raporun ibrazı
  gerekmektedir.
  ÖLÜM:
  Ödeme dönemleri öncesi sistem aracılığıyla yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde öldüğü
  tespit edilenlerin aylıkları sistem tarafından feshedilir. Ancak kişinin ölmeden önce hak etmiş
  olduğu aylıklar, varisleri tarafından noterden ya da mahkemeden alınmış veraset ilamı
  (mirasçılık belgesi) ve Veraset İntikal Vergisinden muaf olunduğuna ya da ödendiğine dair 16
  belge ile talep edilmesi halinde “Varis Eklenmesine” şeklinde Mütevelli Heyet Kararı alınarak
  izleyen ilk ödeme döneminde ödenir.
  FERAGAT:
  Aylık sahibinin kendi isteği ile aylıktan faydalanmak istemediğinin yazılı olarak
  bildirilmesidir. Vakfa verilen bu dilekçe Mütevelli Heyet toplantısında “Feragat” nedeniyle
  feshedilmek suretiyle karara bağlanır.
  MUHTAÇLIĞIN KALKMASI:
  Merkezi ve sosyal incelemelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda muhtaç olmadığına karar
  verilen kişilerin aylıkları Mütevelli Heyet Kararı ile “Muhtaç Olmama” nedeniyle feshedilir.
  ÖZÜRLÜLÜK ORANININ %40’IN ALTINA DÜŞMESİ:
  Özürlülük oranı, Kanuna göre aylık bağlanması gereken oranın altına düşenlerin aylıkları
  özürlü sağlık kurulu rapor tarihini takip eden dönem başından itibaren kesilir. Rapor tarihi
  sisteme girilerek “Özürlülük oranının %40’ın altına düşmesi” nedeniyle Mütevelli Heyet
  Kararı ile aylıklar feshedilir. Raporun Sağlık Bakanlığı veri tabanından temin edilemediği
  durumlarda, rapor tarihinden itibaren 3 ay içinde yeni raporunu Vakfa teslim etmeyenlerin
  aldıkları yersiz ödemeler ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi
  ile birlikte borç tahakkuk ettirilir. Bu işlemler Bakanlık tarafından yerine getirilir.
  SOSYAL GÜVENLİK KAYDININ TESPİT EDİLMESİ:
  Ödeme dönemleri öncesi sistem aracılığıyla yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde aylık
  sahibinin sosyal güvenlik kaydı çıkması halinde aylıkları sistem tarafından feshedilir.
  18 YAŞ ALTI ÖZÜRLÜ YAKINI AYLIĞI ALANLAR İÇİN ÖZÜRLÜNÜN 18
  YAŞINI DOLDURMASI:
  Ödeme dönemleri öncesi sistem aracılığıyla yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde 18
  yaşını doldurduğu tespit edilenlerin aylıkları sistem tarafından feshedilir.
  18 YAŞ ALTI ÖZÜRLÜ YAKINI AYLIĞI ALANLAR İÇİN BAKICI İLE
  BAKILANIN AYNI HANEDE İKAMET ETMEDİĞİNİN TESPİT EDİLMESİ: 17
  Ödeme dönemleri öncesi sistem aracılığıyla yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde aynı
  hanede ikamet etmediği tespit edilenlerin aylıkları sistem tarafından feshedilir. Resmi olarak
  aynı adreste ikamet etmelerine rağmen fiilen farklı ikametgâhlarda yaşadıkları sosyal
  inceleme ile tespit edilmesi halinde aylıklar “Aylık alma şartlarını sağlamama” nedeniyle
  Mütevelli Heyet Kararı ile feshedilir.
  18 YAŞ ALTI ÖZÜRLÜ YAKINI AYLIĞI ALANLAR İÇİN BAKICI İLE
  BAKILAN AYNI HANEDE İKAMET ETSE DAHİ FİİLİ BAKIMIN
  GERÇEKLEŞMEDİĞİNİN VEYA AYLIĞIN ÖZÜRLÜ İÇİN
  KULLANILMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ:
  Vakıf tarafından sosyal inceleme neticesinde bu durumların tespit edilmesi halinde aylıkları
  “Aylık alma şartlarını sağlamama” nedeniyle Mütevelli Heyet Kararı ile feshedilir.
  TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILMASI, TÜRK VATANDAŞLIĞINI
  MUHAFAZA EDENLER HARİÇ YABANCI MEMLEKET UYRUĞUNA
  GİRMESİ:
  Ödeme dönemleri öncesi sistem aracılığıyla yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde bu
  durumların tespit edilmesi halinde aylıkları sistem tarafından feshedilir.
  AYLIĞIN 1 YIL BOYUNCA ARALIKSIZ OLARAK ALINMAMASI:
  Ödeme dönemleri öncesi sistem aracılığıyla yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde aylığı
  bir yıl boyunca aralıksız olarak almadığı tespit edilenlerin aylıkları sistem tarafından aylığın
  alınmadığı ilk dönem başından itibaren feshedilir. Bu maddede esas olan aylığın aralıksız
  olarak 4 dönem boyunca alınmamasıdır. Aylıkların düzensiz bir şekilde alınmış olması, 4
  dönem aralıksız alınmama şartını sağlamadığından, aylığın feshedilmesine neden
  olmayacaktır.
  Vatandaşlar tarafından zamanında çekilmediği/çekilemediği için kuruma iade edilen aylıklar,
  kişinin talep etmesi halinde Vakıf görevlisi tarafından “iade ekleme” menüsü kullanılarak
  takip eden ilk ödeme döneminde ödenir. Yapılan bu ödemelerde Mütevelli Heyet Kararı
  gerekmemekte, bu işlem Mütevelli Heyet Toplantısı gündemine bilgi olarak sunulmaktadır.18
  RAPORLAR:
   Özürlü olarak başvuruda bulunan vatandaşlara ücretsiz özürlü sağlık kurulu raporu
  uygulamasından faydalanabilmeleri için Vakıf Müdürü tarafından imzalanan sevk
  kâğıdı verilir.
   “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları
  Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden
  alınan Sağlık Kurulu Raporları esastır.
   Özürlü sağlık kurulu; iç hastalıkları, göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi
  veya ortopedi, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından oluşur.
   Sadece bir organ ya da sistemi ilgilendiren özrü bulunanlar için özürlü sağlık kurulu, o
  özrü ilgilendiren branştan üç uzman ile oluşturulabilir.
   Aşağıdaki hallerde rapor kabul edilmeyecek ve aylık bağlama işlemi
  gerçekleştirilmeyecektir.
  - 15 yaş ve üzerindeki özürlülerin sağlık kurulu raporlarına fotoğraf
  eklenmemiş ve fotoğraf hastane mührü ile mühürlenmemiş ise,
  - 15 yaşından küçüklerde fotoğraf gerekmemekle birlikte fotoğraf bölümü
  mühürlenmemiş ise,
  - Sağlık kurulu raporu, rapor vermeye yetkili hastanelerin birinden alınmamış
  ise,
  - Sağlık kurulu raporu el yazısı ile doldurulmuş ise,
  - Sağlık kurulu raporunda, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı
  oranının yüzde (%) olarak belirtilmemesi durumunda,
  - Süreli sağlık kurulu raporlarında, rapor tarihi ve rapor numarasının
  bulunmaması durumunda,
  - Özürlü sağlık kurulu raporu önlü-arkalı tek sayfa olarak düzenlenmemiş
  olanlarda, her sayfada özürlüye ait kimlik bilgilerinin bulunmaması
  durumunda,
  - Sağlık kurulu raporunun başhekimlikçe mühür ve imza ile onaylanmaması
  durumunda.
   Yönetmelik hükümlerine uygun olan rapor örneği aşağıda yer almaktadır.192021
   Özürlü sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter/hastane başhekimliği tarafından onaylı
  sureti veya Sağlık Bakanlığı veri tabanından elektronik olarak paylaşılan rapor
  bilgileri kabul edilir. Bununla birlikte özürlü sağlık kurulu raporu suretlerine Vakıf
  Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.
   Özürlülük oranının aylık türünü değiştirecek şekilde artması halinde, “Raporun
  Yenilenmesi” şeklinde Mütevelli Heyet Kararı alınır. Aylık yükseltme işlemi özürlü
  sağlık kurulu raporunun Vakıf kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden dönem başından
  itibaren sistem tarafından yapılır.
   Özürlülük oranının aylık türünü değiştirecek şekilde azalması halinde, “Raporun
  Yenilenmesi” şeklinde Mütevelli Heyet Kararı alınır. Aylık azaltma işlemi özürlü
  sağlık kurulu rapor tarihini takip eden dönem başından itibaren sistem tarafından
  yapılır. Raporun Sağlık Bakanlığı veri tabanından temin edilemediği durumlarda,
  rapor tarihinden itibaren 3 ay içinde yeni raporunu Vakfa teslim etmeyenlerin aldıkları
  yersiz ödemeler daha sonra ödenecek aylıklardan 1/4 oranında mahsuben tahsil edilir.
  Kesinti yoluyla tahsil imkânı kalmaması halinde borçlar, Bakanlık tarafından takip
  edilir.
   Özürlülük oranı, Kanuna göre aylık bağlanması gereken oranın altına düşenlerin
  aylıkları özürlü sağlık kurulu rapor tarihini takip eden dönem başından itibaren kesilir.
  Raporun Sağlık Bakanlığı veri tabanından temin edilemediği durumlarda, rapor
  tarihinden itibaren 3 ay içinde yeni raporunu Vakfa teslim etmeyenlerin aldıkları
  yersiz ödemeler ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile
  birlikte borç tahakkuk ettirilir. Bu işlemler Bakanlık tarafından yerine getirilir.
   Raporun gerçeğe aykırı olduğundan şüphelenilmesi halinde ilgili hastaneden raporun
  doğruluğu hakkında teyit yazısı istenebilir. Bu durumda aylık talebinin görüşülmesi
  Mütevelli Heyet Kararı ile ertelenir.
  Uyarı- 10
  Sağlık Kurulu raporunun yetkili hastanelerden alınmış olmasına rağmen ilgili hastanenin
  sistemde kayıtlı olmadığı durumlarda engelli2022@aile.gov.tr’ye mail gönderilerek
  hastanenin sisteme kaydedilmesi talep edilir.22
  DİĞER HUSUSLAR:
   Nafakaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla, 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan
  aylıklar kişinin rızası olsa bile haczedilemez, başkasına devir ve temlik edilemez.
  Dolayısıyla, icra dairelerinden bu konuya ilişkin talepler, ilgili Kanun değişikliği
  (6353 sayılı Kanun ile 3294’e işlenen) nedeniyle uygulanmayacaktır. Ancak nafakaya
  ilişkin taleplerin uygulanmasına devam olunacaktır. Nafakaya ilişkin mahkeme
  kararının Vakfa ulaştığı tarih itibarıyla “kesinti işlemleri” menüsü kullanılarak nafaka
  kaydı girilir.
   Aylığı bağlananlar için 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının c
  bendinin 3 nolu alt bendine göre Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınması sistem
  tarafından yapılır. Diğer taraftan Yardım Detayı penceresinden Geçmiş sekmesinde
  yer alan “SGK’ya İlet” bölümü kullanılarak da tescil kaydının oluşturulması
  sağlanabilir.
   Yargı birimlerince herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma nedeniyle nihai karar
  verilene kadar aylıkların durdurulmasına ilişkin talebin Vakfa yazılı olarak
  bildirilmesi halinde, “Soruşturma/Kovuşturma” nedeniyle Mütevelli Heyet Kararı ile
  aylıklar feshedilir. Nihai kararda aylıkların feshine ya da gerçeğe aykırı belge ile
  alındığına hükmedilmişse “Gerçeğe aykırı belge” şeklinde Mütevelli Heyet Kararı ile
  aylıklar ilk alındığı günden geçerli olmak üzere feshedilir. Ancak nihai kararda,
  gerçeğe aykırı belge olmadığı anlaşılmışsa, ilgili aylık Mütevelli Heyetince tekrar
  kabul edilerek aylıkları durdurulduğu tarihten itibaren yeniden başlatılır.
   Mevcut aylık sahiplerinin muhtaçlık durumlarının ve sağlık kurulu raporlarının
  yenilenmesi söz konusu olmayıp sosyal incelemelerinin her yıl yenilenmesi suretiyle
  işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
   Bildirim Yükümlülüğü: Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, anne, baba,
  vasi, kayyum, veli veya vekilleri, aylıkların kesilmesini gerektiren durumları üç ay
  içinde Vakfa bildirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülük nedeniyle vatandaşların
  mağdur olmaması için Vakıf tarafından gerekli hatırlatma ve bilgilendirmenin
  yapılması faydalıdır.

  2022 Maaşı Uygulama Klavuzu orjinali için TIKLAYIN

 3. #3
  Üye
  Üyelik tarihi
  23 Temmuz 2011
  Mesajlar
  14
  Konular
  1
  Bahsedilme
  0 Mesaj

  biz 5 kişilik aileyiz
  ve abim ile yeğenimin toplam maaşı 1480 tl aylık harcama tutarlarından sonra geriye kalan miktardan mı hesaplanıyo kişi başı gelir, birde bu aylık harcama tutarları ne üzerinden hesaplanıyor yani dükkan elektrik faturası tlf faturası gibimi bizim birde kredi borcumuz var.
  cevap verirseniz sevinirim...
  ha unutmadan bakım parasıda var...

 4. #4
  Üye
  Üyelik tarihi
  09 Mart 2012
  Mesajlar
  290
  Konular
  6
  Bahsedilme
  0 Mesaj

  yani 2022 maaşını durdurmak için bir sürü baane üretmişler bir çok kişinin maaşı kesilecek bence...

 5. #5
  Üye
  Üyelik tarihi
  23 Temmuz 2011
  Mesajlar
  14
  Konular
  1
  Bahsedilme
  0 Mesaj

  o kadar kolaymı o iş kendilerinin maaşının 200 de 1 ini veriyorlar bize oda gözlerine çok geldi galiba alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste bu lafıda unutmasınlar...

 6. #6
  Üye VLYLMZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  03 Haziran 2012
  Mesajlar
  779
  Konular
  39
  Bahsedilme
  0 Mesaj

  Alıntı okatur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  biz 5 kişilik aileyiz
  ve abim ile yeğenimin toplam maaşı 1480 tl aylık harcama tutarlarından sonra geriye kalan miktardan mı hesaplanıyo kişi başı gelir, birde bu aylık harcama tutarları ne üzerinden hesaplanıyor yani dükkan elektrik faturası tlf faturası gibimi bizim birde kredi borcumuz var.
  cevap verirseniz sevinirim...
  ha unutmadan bakım parasıda var...
  aynı evde ikamet ediliyorsa ,öyle galiba 119.62.5=598.10 aşılmaması gerek ,giderler düşülmez ,eve giren gelir-gider hangisi fazlaysa evdeki kişi başına bölünür sınır 119.62 tl şu an, Evde Bakım Aylıkları
  hane gelirinde hesaba katılmaz.kredi işini bende bilmiyorum

 7. #7
  Üye
  Üyelik tarihi
  23 Temmuz 2011
  Mesajlar
  14
  Konular
  1
  Bahsedilme
  0 Mesaj

  deseneki 2022 maaşım gitti benim evde 2 kişi maaşlı çalışıyo ikisinin maaşı 1480 tl asgari ücretten, bi tek bakım parasına kaldık desene, şimdi ne olacak , sakatlar konfederasyonunda tık yok galiba, insan hakları mahkemesine başvursak olmazmı acaba...

+ Konuya Cevap Yaz

Benzer Konular

 1. 2013 ÖSYS başvuru tarihi ve Klavuzu yayınlandı
  Konu Sahibi MuTeBer Forum Okul öncesi, İlköğretim, Lise ve Üniversite Dönemi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 17.Aralık.2012, 17:30
 2. 2022 maaşı 2013 ne kadar olacak?
  Konu Sahibi türkan Forum 2022 Engelli Maaşı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 09.Aralık.2012, 15:39
 3. 2012-ÖSYS Ek Yerleştirme Başvuru klavuzu yayınlandı
  Konu Sahibi MuTeBer Forum Okul öncesi, İlköğretim, Lise ve Üniversite Dönemi
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 24.Eylül.2012, 21:49
 4. ÖMSS başvuru klavuzu yayınlandı
  Konu Sahibi Lodos Denizcisi Forum EKPSS
  Cevap: 25
  Son Mesaj : 01.Mart.2012, 19:27

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •