Kamu Kurumları, 2017 engelli memur kadrolarını bildirmekte geç kalmamalı

0
Kamu kurumlarının, 2017 yılında alacağı engelli memur alımında, bildirim süresi sona eriyor.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde; "Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

Engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, engelli kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir." hükümleri yer almaktadır.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına 29/09/2016 tarihinde gönderilen yazı ile %3 oranında engelli çalıştırma zorunluluğu kurumlara hatırlatılarak, 31 Ekim 2016 tarihine kadar engelli memur alımları ile kadro taleplerinin bildirilmesi istenmiştir.

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı tarafından TBMM'ye sevkedilen "2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı"nın eklerinde yer alan "İ Cetveli"nin "Kamu Görevlilerine İlişkin Toplam Atama Sayısı Sınır"larını incelediğimizde şu hüküm yer almaktadır :

"Açıktan veya nakil suretiyle; 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında öğretim üyeleri hariç olmak üzere boş öğretim elemanı kadrolarına 4000, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında serbest memur kadrolarına 5000 olmak üzere, yapılabilecek toplam atama sayısı sınırı 9000 adettir. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarının boş öğretim elemanı kadrolarına 2016 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir."

2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısında öngörülen 5000 atama izninin, 5018 sayılı Kanuna ekli listelerde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçe kapsamındaki devlet üniversiteleri ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılacağını düşündüğümüzde bu sayı oldukça yetersizdir.

Öte yandan, "190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin" ek 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre yapılan engelli memur atamaları bütçe kanununda belirtilen atama izni sınırlamalarına tabi tutulmamaktadır.

Genel olarak değerlendirdiğimizde; hükümetin personel giderleri kapsamında başlattığı tasarruf tedbirleri ile 2017 yılında kurumlara verilecek memur atama izinlerinde çok ciddi düzeyde bir azalma olacaktır.

Bu bakımdan; bütçe kanunundan istisna tutulan engelli memur atamalarına kurumlarca gerekli hassasiyet gösterilerek, 2017 yılında bir nebze olsun personel sıkıntısı yaşamamak için kurumların dolu kadrolarının %3'ü oranında engelli memur atama planlaması yapmaları ve taleplerini bu ayın sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmelerinde fayda vardır.

Yavuz Selim KAPLAN

www.memurlar.net

Yorum Gönder

0 Yorumlar
* lütfen spam veya uygunsuz yorum göndermeyin.

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Yorum Gönder (0)
To Top