Üniversite genel sekreter yardımcıları 3 yıldır ek gösterge bekliyor

0
Üniversite genel sekreter yardımcıları 3 yıldır ek gösterge bekliyor
Bilindiği üzere, 11 Haziran 2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6487 sayılı "Bazı Kanunlar İle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun"un 13 üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli II sayılı cetvelde yapılan düzenleme ile Yükseköğretim Kurumlarında görevli Daire Başkanlarının ek göstergeleri 3000'den 3600'eçıkartılmıştı.
14 Haziran 2013 tarihli haberimizde de konuyu dile getirdiğimiz gibi, (http://www.memurlar.net/haber/381755/) söz konusu düzenlemede üniversitelerde Daire Başkanlarının amiri konumunda olan Genel Sekreter Yardımcılarının ek göstergeleri ile ilgili 6487 sayılı Kanunda bir değişiklik yapılmamış ve 3000'de kalmıştır.
Aradan geçen süre zarfında ilk olarak 14/08/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme'nin 14 üncü maddesinde "Yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan genel sekreter yardımcılarının ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi konusunda çalışma yapılacaktır." ifadesi yer almıştı.
2014 ve 2015 yıllarında bu konuyla ilgili herhangi bir yasal düzenleme yapılmadığından, konu 2016-2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde tekrar gündeme gelmiştir.
23 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3. Dönem Toplu Sözleşme'nin Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin 14 üncü maddesinde "Genel idare hizmetler sınıfına dahil üniversite daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge rakamının, 01/01/2016 tarihinden geçerli olmak üzere üniversite genel sekreter yardımcılarının da yararlanması için düzenleme çalışması yapılacaktır." hükmü yer almıştır.
Bu kapsamda, toplu sözleşmede 01/01/2016 tarihinden geçerli olmak üzere genel sekreter yardımcılarının ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi mutabakat altına alınmış olup, ancak bu süre zarfında konu ile ilgili bir yasal düzenleme yapılmamıştır.
Bu nedenle, yükseköğretim kurumlarında görev, yetki ve sorumluluk itibarıyla daire başkanlarından üst konumda bulunan genel sekreter yardımcılarının ek göstergeleri daire başkanlarının ek göstergelerinin altında kalmıştır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Kanun Hükmünde Kararname ile bazı değişiklikler yapılacağının hükümet yetkililerince açıklanması sebebiyle, Genel Sekreter Yardımcılarının iki toplu sözleşmede çözülemeyen ek gösterge artışının da bu sefer çözüme kavuşacağını umut ediyoruz...

ETİKETLER

Yorum Gönder

0 Yorumlar
* lütfen spam veya uygunsuz yorum göndermeyin.

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Yorum Gönder (0)
To Top