OGM, EKPSS ile atananlardan istenen belgeleri açıkladı.

0
2016/1 E-KPSS Sonucu Genel Müdürlüğümüz Emrine Yerleştirilmesi Yapılanların Dikkatine.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (E-KPSS) sonucunda başarılı olanların arasından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2016/1 tertip olarak Genel Müdürlüğümüz emrine yerleştirilmesi yapılan adayların aşağıda müfredatı yazılı bulunan evraklar ile birlikte 02.09.2016 – 23.09.2016 tarihleri arasında yerleştirildikleri illerin bağlı bulunduğu Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.

*Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli iken E-KPSS 2016-1 sonucu Genel Müdürlüğümüze yerleştirilmesi yapılan ilgililerin, müracaatları esnasında aşağıda istenilen evraklara ek olarak çalıştığı kurum, görev yeri, sicil numarası ve unvanını belirttikleri Genel Müdürlüğümüze atanma taleplerini içeren dilekçelerini sunmaları gerekmektedir. 

*Askerde olup kurumumuza yerleştirilmesi yapılan adayların ise müracaatları esnasında askerde olduklarını beyan ederek asker dönüşü atanma taleplerini içeren dilekçe, EKPSS yerleştirme sonuç belgesi ile asker olduklarına dair muhtemel terhis tarihini gösterir belge sunmaları yeterlidir. (Askerde olan adaylar bahsedilen evrakları posta ile de gönderebilirler. Ancak postadaki gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

İSTENİLEN EVRAKLAR                        :
1-Atama Başvuru Formu (02.09.2016 tarihinden itibaren http://basvur.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/adresinden doldurularak çıktı alındıktan sonra ıslak imzalı bir şekilde teslim edilecektir.)
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi (3 adet)
3-Vesikalık resim(6 adet)
4- Sağlık Kurulu Raporu aslı ve iki adet fotokopisi (Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikle belirlenen sağlık kuruluşlarından alınacak.)
5-Diploma veya noter tasdikli sureti ve bir adet fotokopisi
6- Cumhuriyet Savcılığı iyi hal belgesi ve bir adet fotokopisi
7-Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet fotokopisi (Erkek Adaylar için)
8-Harcırah Beyannamesi (2 Adet)  ( EK-1)
9-Gizli Ölüm Beyannamesi (2 adet)  ( EK-2)
10-Güv.Sor.ve Arş.Ar.For. (3 adet)  (EK-3)
11-İstifa dilekçesi (2 adet) (EK-4)
(Memuriyete atanmasına mani bir hali çıktığında işleme konulmak üzere)
12-Mal bildirim beyannamesi (2 adet) (EK-5)
13-Evli olanlar için eşinin nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
14-Eşi çalışanların eş durumu belgesi ve iki adet fotokopisi
15-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesi ve iki adet fotokopisi
16-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Yerleştirme Sonuç belgesi ve iki adet fotokopisi

İLLERİN BAĞLI BULUNDUĞU BÖL.MÜD.pdfİLLERİN BAĞLI BULUNDUĞU BÖL.MÜD.pdf

NOT 1: 8, 9, 10, 11 ve 12’de belirtilen evraklar ekte yer almaktadır.

Ekler 

Yorum Gönder

0 Yorumlar
* lütfen spam veya uygunsuz yorum göndermeyin.

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Yorum Gönder (0)
To Top