Engelli Çocuk Nedeniyle Yarım Gün Çalışma Hakkı Birleştirilebilir mi?

0


657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 102 ve 103 üncü maddelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 nci maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler."denilmekte olup, 104 nci maddesinde " F) (Ek: 29/1/2016-6663/6 md.) Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği halinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hallerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir. " hükmü yer almaktadır.
29/1/2016 tarihli ve 6663sayılı Kanunun 6 maddesi ile 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine ilave edilen hüküm sonucu engelli çocuk sahili olan devlet memurlarına çocuğun bakımı için yarım gün çalışma imkanı getirilmiştir.
Söz konusu izinlerin birleştirmek suretiyle kullanılmasına cevaz veren düzenleme bulunmadığı gibi iznin amacı engelli çocuğun günlük bakımının sağlaması amaçlanmıştır.
Uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Devlet Personel Başkanlığınca Kamu Personel Genel Tebliği Seri No:6 13/04/2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi gazete de yayımlanmış bulunmaktadır.
Anılan Tebliğin "C) Yarım Gün İzin" yarım gün çalışmaya ilişkin düzenlemelere yer verilmiş söz konusu bendin 5 inci fıkrasında da "Çocuğun engelliliği halinde yarım gün izin süresi
a) Çocuğun engelli doğması halinde yarım gün izin süresi doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren on iki aydır.
b) Doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti halinde memurun yarım gün izin süresi, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren on iki aylık sürenin kalan kısmı kadardır."ifadesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; 657 sayılı Kanun 104 üncü maddesinin F bendi hükmü gereğince engelli çocuğu olan Devlet memurunun yarım günlük çalışma hakkını birleştirmek suretiyle kullanmasının mümkün olmadığı düşünülmektedir.

Yorum Gönder

0Yorumlar

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !