ENGELLİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMAK İSTEYEN KAMU ÇALIŞANLARININ İZLEYECEĞİ YOL

0
Kendisinin ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilerin çalışma gücünde kayıp bulunan kamu çalışanlarının ücretlerinden kesilen gelir vergisine engelli indirimi istisnası uygulanmaktadır.

Engelli indiriminden kimler ne kadar yararlanıyor başlıklı haberimiz için tıklayınız …

Kamu çalışanlarının engelli indiriminden yararlanabilmesi, kendiliğinden olmamakta ve bazı başvuru ve uygun görme aşamalarından sonra mümkün olabilmektedir. Engelli indiriminden yararlanmak için izlenecek yol aşağıda anlatılmaktadır.

**Başvuru

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen kamu görevlilerinin, bir dilekçe ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte; Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Malmüdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

**Dilekçe ekinde bulunması gereken belgeler

-Engelli olan kamu çalışanı için: Kendi kurumdan alacağı çalıştığını gösterir belge; T.C. kimlik numarası; Engelli Sağlık Kurulu Raporu olanlar için raporun aslı veya noter tasdikli örneği ya da ilgili hastane tarafından "ASLI GİBİDİR" şerhi ile onaylanmış örneği.

-Kamu çalışanının engelli yakını için: Kamu çalışanının kendi kurumdan alacağı çalıştığını gösterir belge; kamu çalışanının ve engelli olan kişinin T.C. kimlik numarası; engelli kişiye kamu çalışanının bakmakla yükümlü olunduğunu gösterir belge; Engelli Sağlık Kurulu Raporu olanlar için raporun aslı veya noter tasdikli örneği ya da ilgili hastane tarafından "ASLI GİBİDİR" şerhi ile onaylanmış örneği.

**Başvuru üzerine yapılacak işlem

İlgililerin hastanelerden aldıkları ve dilekçeleri ekinde sundukları raporlar ilgili müdürlükler tarafından Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilir.

Raporlar, Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde görev yapan Merkez Sağlık Kurulunca "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" ve eki cetvellere göre incelenir.

Merkez Sağlık Kurulu sağlık raporuna ilişkin değerlendirmesini yaparken; kendisine ulaşan raporların yetkili sağlık kuruluşu tarafından verilip verilmediğine ve usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğine bakar. Kurul, usulüne uygun olan raporlarda yer alan laboratuvar bulgularını, klinik muayene bulgularını, engellilik bulgularını ve konulan tanıyı ilgili mevzuata göre inceler. Kurul, raporlarda yer alan bulgular ve tanı ile mevzuatta belirlenen çalışma gücü kayıp oranları arasında çelişki görürse kendiliğinden karar verebilir. Öte yandan, kurul gerek görmesi halinde bu raporları bir daha incelenmek üzere raporu veren hastaneye iade edebilir veya başvuruda bulunanın başka bir yetkili sağlık kuruluşuna gönderilmesini isteyebilir. Ayrıca, raporda yer alan bilgilerin yetersiz görülmesi durumunda, Kurul ilgili hastaneden ek bilgi de isteyebilir.

Merkez Sağlık Kurulunca tespit edilen çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen engellilik dereceleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgilinin başvuruda bulunduğu Vergi Dairesi Başkanlığına veya Defterdarlığa gönderilir ve bu birimler tarafından da başvuru sahibine tebliğde bulunulur.

Başka amaçlarla alınmış raporların geçerliliği

Engellilik indiriminden yararlanmak için genel uygulama ilgilinin rapor almak üzere gerekli belgelerle ilgili müdürlüğe başvurması, ilgili müdürlükçe hastaneye sevk edilerek rapor aldırılması olmakla birlikte; diğer kurumların sevki sonucu alınmış olan raporlar (rapor aslı veya noter onaylı) ve gerekli diğer belgelerle birlikte ilgili Müdürlüklere başvurabilmeleri mümkün olabilmektedir.

memurunyeri.com

Yorum Gönder

0Yorumlar

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !