2016 yılı memur emekli maaş ve ikramiyeleri

0
2016 yılında Memur emekli maaş ve ikramiyeleri ne kadar oldu?
2016 yılı başı itibariyle tüm maaşlara belli oranlarda zam yapıldı. Asgari cretliler, Memurlar,İşszilik Maaşları, 2022 aylıları tüm ödemelerde artışlar yaşandı.

Bu zamlardan biri de emekli maaşlarına yapılanlar oldu. Özellikle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 100 TL seyyanen zam ve enflasyon fark zammı ve memur emeklilerine toplu sözleşme ve enflasyon fark zammı yapıldı.

2016 yılında emekli olmayı düşünen yaklaşık 200 unvanda memurun emekli maaş ve ikramiyelerini sizler için hesapladık.

NOT: Hesaplamalarda her bir kadronun 25 yıl çalıştığı, en üst derece ve kademede bulunduğu, mezuniyetin önlisans ya da lisans olarak ele alındığını beliritiriz.

UNVANNet MaaşİKRAMİYE
1.Hukuk Müşaviri3,535.11 TL77,777.66 TL
Ambar Memuru1,934.81 TL62,012.64 TL
Antrenör1,934.81 TL62,012.64 TL
Arama Kurtarma Teknisyeni1,934.81 TL62,012.64 TL
Araştırma Görevlisi2,426.67 TL77,777.66 TL
Araştırmacı1,990.23 TL63,788.98 TL
Arkeolog1,934.81 TL62,012.64 TL
Arşiv Memuru1,934.81 TL62,012.64 TL
Asistan2,426.67 TL77,777.66 TL
Aşçı1,584.95 TL50,799.50 TL
Avukat1,990.23 TL63,788.98 TL
Ayniyat Saymanı1,934.81 TL62,012.64 TL
Bahçivan1,584.95 TL50,799.50 TL
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri1,990.23 TL63,788.98 TL
Başkanlık Müşaviri1,990.23 TL63,788.98 TL
Başkomiser2,034.81 TL62,012.64 TL
Başmüfettiş3,350.37 TL77,777.66 TL
Başmühendir2,426.67 TL77,777.66 TL
Bekçi1,584.95 TL50,799.50 TL
Belediye Başkan Yardımcısı1,990.23 TL63,788.98 TL
Berber1,584.95 TL50,799.50 TL
Bilgisayar İşletmeni1,934.81 TL62,012.64 TL
Biolog2,426.67 TL77,777.66 TL
Bölge Müdür Yardımcısı1,990.23 TL63,788.98 TL
Bölge Müdürü3,350.37 TL77,777.66 TL
Cezaevi Katibi1,934.81 TL62,012.64 TL
Cezaevi Müdürü1,990.23 TL63,788.98 TL
Cezaevi Vaizi1,934.81 TL62,012.64 TL
Çarşı ve Mahalle Bekçisi2,034.81 TL62,012.64 TL
Çevirici(Akademik)2,426.67 TL77,777.66 TL
Çocuk Eğitimcisi1,934.81 TL62,012.64 TL
Çocuk Gelişimcisi1,934.81 TL62,012.64 TL
Çözümleyici1,934.81 TL62,012.64 TL
Dağıtıcı1,934.81 TL62,012.64 TL
Daire Başkanı3,350.37 TL77,777.66 TL
Daire Başkanı KİT Müşavir2,858.50 TL62,012.64 TL
Daire Tabibi2,426.67 TL77,777.66 TL
Daktilograf1,934.81 TL62,012.64 TL
Defterdarlık Uzmanı1,934.81 TL62,012.64 TL
Denetçi-Başdenetçi3,350.37 TL77,777.66 TL
Destek Hizmetleri Daire Başkanı3,535.11 TL77,777.66 TL
DPB Başkanı5,208.15 TL95,874.12 TL
Diş Protez Teknisyeni1,934.81 TL62,012.64 TL
Diyetisyen2,426.67 TL77,777.66 TL
Doçent3,565.12 TL84,660.98 TL
Ebe1,934.81 TL62,012.64 TL
Eczacı2,426.67 TL77,777.66 TL
Eğitim Görevlisi1,990.23 TL63,788.98 TL
Eğitim Uzmanı1,934.81 TL62,012.64 TL
Eğitim ve Öğretim Planlamacısı2,426.67 TL77,777.66 TL
Ekonomist1,990.23 TL63,788.98 TL
Emanet Memuru1,934.81 TL62,012.64 TL
Enstitü Sekreteri1,934.81 TL62,012.64 TL
Fakülte Sekreteri1,990.23 TL63,788.98 TL
Fizikçi1,990.23 TL63,788.98 TL
Fizyoterapist1,990.23 TL63,788.98 TL
Garson1,584.95 TL50,799.50 TL
Gassal1,584.95 TL50,799.50 TL
Gelir Uzmanı1,934.81 TL62,012.64 TL
Genel Müdür5,166.58 TL94,541.87 TL
Genel Müdür Bakan Müşaviri4,335.26 TL94,541.87 TL
Genel Müdür Yardımcısı3,535.11 TL77,777.66 TL
Grafiker1,934.81 TL62,012.64 TL
Hademe1,584.95 TL50,799.50 TL
Hastabakıcı1,584.95 TL50,799.50 TL
Hemşire1,934.81 TL62,012.64 TL
Hizmetli1,584.95 TL50,799.50 TL
Hukuk Müşaviri1,990.23 TL63,788.98 TL
İcra Memuru1,934.81 TL62,012.64 TL
İcra Müdür Yardımcısı1,934.81 TL62,012.64 TL
İcra Müdürü1,934.81 TL62,012.64 TL
İç Denetçi3,350.37 TL77,777.66 TL
İl Emniyet Müdür Yardımcısı1,990.23 TL63,788.98 TL
İl Emniyet Müdürü3,583.59 TL79,331.96 TL
İl Müdür Yardımcısı1,934.81 TL62,012.64 TL
İl Müdürü3,098.66 TL63,788.98 TL
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü1,990.23 TL63,788.98 TL
İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı2,090.23 TL63,788.98 TL
İlçe Emniyet Müdürü2,090.23 TL63,788.98 TL
İlçe Müdürü1,934.81 TL62,012.64 TL
İmam-hatip1,934.81 TL62,012.64 TL
İnfaz Koruma Başmemuru1,934.81 TL62,012.64 TL
İnfaz Koruma Memuru1,934.81 TL62,012.64 TL
İstatistikçi1,990.23 TL63,788.98 TL
İstidalci1,934.81 TL62,012.64 TL
İşve Meslek Danışmanı1,934.81 TL62,012.64 TL
İşletme Müdür Yardımcısı1,934.81 TL62,012.64 TL
İşletme Müdürü1,934.81 TL62,012.64 TL
İtfaiyeci1,934.81 TL62,012.64 TL
Kaloriferci1,584.95 TL50,799.50 TL
Kaymakam4,096.24 TL86,881.40 TL
Kaymakam Adayı2,454.38 TL78,665.83 TL
Kimyager1,990.23 TL63,788.98 TL
KİT Müşaviri1,934.81 TL62,012.64 TL
Komiser2,034.81 TL62,012.64 TL
Komiser Yardımcısı2,034.81 TL62,012.64 TL
Kontrolör-Başkontrolör3,350.37 TL77,777.66 TL
Koruma ve GüvenlikGörevlisi1,934.81 TL62,012.64 TL
Koruma ve GüvenlikŞefi1,934.81 TL62,012.64 TL
Kuran Kursu Öğreticisi1,934.81 TL62,012.64 TL
Kütüphaneci1,934.81 TL62,012.64 TL
Mal Müdürü1,990.23 TL63,788.98 TL
Mali Hizmetler Uzmanı2,426.67 TL77,777.66 TL
Matbaacı1,934.81 TL62,012.64 TL
Matematikçi1,990.23 TL63,788.98 TL
Memur1,934.81 TL62,012.64 TL
Muayene Memuru1,934.81 TL62,012.64 TL
Muhabir1,934.81 TL62,012.64 TL
Muhafaza Memuru1,934.81 TL62,012.64 TL
Mimar2,426.67 TL77,777.66 TL
Murakıp1,934.81 TL62,012.64 TL
Musahhih1,934.81 TL62,012.64 TL
Mutemet1,934.81 TL62,012.64 TL
Mübaşir1,934.81 TL62,012.64 TL
Müdür1,934.81 TL62,012.64 TL
Müdür Yardımcısı1,934.81 TL62,012.64 TL
Müezzin Kayyım1,934.81 TL62,012.64 TL
Müfettiş3,184.11 TL77,777.66 TL
Müfettiş Yardımcısı1,934.81 TL62,012.64 TL
Mühendis2,426.67 TL77,777.66 TL
Mülkiye Müfettişi3,749.86 TL84,660.98 TL
Müsteşar5,843.20 TL101,425.19 TL
Müsteşar Yardımcısı5,166.58 TL94,541.87 TL
Müşavir3,350.37 TL77,777.66 TL
Mütercim1,934.81 TL62,012.64 TL
Müze Araştırmacısı1,934.81 TL62,012.64 TL
Nüfus Müdürü1,934.81 TL62,012.64 TL
Okutman (Akademik)2,426.67 TL77,777.66 TL
Orman Muhafaza Memuru1,934.81 TL62,012.64 TL
Öğretim Görevlisi2,426.67 TL77,777.66 TL
Öğretmen1,990.23 TL63,788.98 TL
Özel Kalem Müdürü1,934.81 TL62,012.64 TL
Pedagog1,990.23 TL63,788.98 TL
Polis Memuru2,034.81 TL62,012.64 TL
Profesör4,889.48 TL94,541.87 TL
Proramcı1,934.81 TL62,012.64 TL
Psikolog1,990.23 TL63,788.98 TL
Sağlık Fizikçisi1,990.23 TL63,788.98 TL
Sağlık Memuru1,934.81 TL62,012.64 TL
Sağlık Teknikeri1,934.81 TL62,012.64 TL
Sağlık Teknisyen Yardımcısı1,584.95 TL50,799.50 TL
Sağlık Teknisyeni1,934.81 TL62,012.64 TL
Santral Memuru1,934.81 TL62,012.64 TL
Sayman1,934.81 TL62,012.64 TL
Saymanlık Müdürü1,990.23 TL63,788.98 TL
Seçim Müdürü1,934.81 TL62,012.64 TL
Sektreter1,934.81 TL62,012.64 TL
Sivil Savunma Uzmanı1,934.81 TL62,012.64 TL
SGK Başkan Yardımcısı5,166.58 TL94,541.87 TL
SGK Başkanı5,208.15 TL95,874.12 TL
SGK Merkez Müdür Yardımcısı1,934.81 TL62,012.64 TL
SGK Merkez Müdürü1,934.81 TL62,012.64 TL
Sosyolog1,990.23 TL63,788.98 TL
Strateji Geliştirme Başkanı5,166.58 TL94,541.87 TL
Şef1,934.81 TL62,012.64 TL
Şehir Plancısı2,426.67 TL77,777.66 TL
Şoför1,934.81 TL62,012.64 TL
Şube Müüdürü1,934.81 TL62,012.64 TL
Tabip2,426.67 TL77,777.66 TL
Tapu Müdürü1,990.23 TL63,788.98 TL
Tapu Sicil Müdür Yardımcısı1,934.81 TL62,012.64 TL
TBMM Genel Sekreteri6,425.13 TL102,313.36 TL
TeknikÖğretmen THS1,990.23 TL63,788.98 TL
Teknik Ressam1,990.23 TL63,788.98 TL
Tekniker1,934.81 TL62,012.64 TL
Teknisyen1,934.81 TL62,012.64 TL
Terzi1,584.95 TL50,799.50 TL
Tıbbi Teknolog1,990.23 TL63,788.98 TL
Usta Öğretici1,934.81 TL62,012.64 TL
Uzman1,934.81 TL62,012.64 TL
Uzman(Akademik)2,426.67 TL77,777.66 TL
Vaiz1,990.23 TL63,788.98 TL
Vali5,843.20 TL101,425.19 TL
Vali Yardımcısı3,562.81 TL78,665.83 TL
Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı1,934.81 TL62,012.64 TL
Vergi Dairesi Müdürü1,990.23 TL63,788.98 TL
VHKİ1,934.81 TL62,012.64 TL
Veteriner Hekim2,426.67 TL77,777.66 TL
VeterinerSağlık Teknikeri1,934.81 TL62,012.64 TL
Veteriner SağlıkTeknisyeni1,934.81 TL62,012.64 TL
Veznedar1,934.81 TL62,012.64 TL
Yardımcı Doçent2,426.67 TL77,777.66 TL
Yazı İşleri Müdürü1,934.81 TL62,012.64 TL
Yoklama Memuru1,934.81 TL62,012.64 TL
Yurt Müdürü1,990.23 TL63,788.98 TL
Yurt Yönetim Memuru1,934.81 TL62,012.64 TL
Yükseokul Sekreteri1,934.81 TL62,012.64 TL
Zabıt Katibi1,934.81 TL62,012.64 TL
Zabıta1,934.81 TL62,012.64 TL

SGKREHBERİ- Hakan BİLGE

www.memurlar.net

Yorum Gönder

0 Yorumlar
* lütfen spam veya uygunsuz yorum göndermeyin.

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Yorum Gönder (0)
To Top