Kendi işini kuracak Engellilere 36 Bin lira destek

1
İşkur kendi işini kurmak isteyen engellilere ve eski hükümlülere ilişkin verilecek 36 bin lira destek için duyuru yayımladı. 2015 yılı başvuruları 30 Aralık 2015’te son bulacaktır.

İlgili duyurudan açıklamalar:

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin kendi işini kurmaları halinde 36 bin TL hibe desteği verilecektir.

Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır.

Yayımlanan Başvuru Rehberi ve Formuna göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.

Desteklenecek projeler;
1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
2- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
3- Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
4- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,
5- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.

Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini 30 Aralık 2015 tarihine kadar hazırlayıp bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize teslim edebilirler.

ENGELLİLERDE ARANILAN ŞARTLAR:

a)İŞKUR’a kayıtlı olmak,

b)Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az %40’ından yoksun olduğunu “Engellilere verilen Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelendirmek,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

e) Kendi üzerine Aktif ve pasif olarak kayıtlı işyeri olmamak,

f) İşyerinin kurulacağı ilde ikamet etmek,

g) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

h)Kurulacak işle ilgi başka mevzuatlarda aranılan diploma , sertifika,izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.

Eski Hükümlüler için aranacak şartlar

a)İŞKUR’a kayıtlı olmak,

b)18 yaşını tamamlamış olmak,

c)Eski hükümlü olmak

d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

e)Kendi üzerine Aktif ve pasif olarak kayıtlı işyeri olmamak,

f)İşyerinin kurulacağı ilde ikamet etmek,

g)Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

h)Kurulacak işle ilgi başka mevzuatlarda aranılan diploma , sertifika,izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.

EKLER
Proje Başvuru Rehberi (PDF) > Tıklayın,

Proje Başvuru Rehberi (WORD) > Tıklayın

Proje Başvuru Formu > Tıklayın

Yönetmelik

Genelge

Yorum Gönder

1 Yorumlar
* lütfen spam veya uygunsuz yorum göndermeyin.

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Yorum Gönder
To Top