Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Dilekçesi Örneği

kamu24
0
........... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Müvekkilim, davalıya, ... Aile mahkemesinin, ... E., ....K. sayılı .../.../... tarihli kararı ile aylık …TL. yoksulluk nafakası ödemekteydi.


2-) Ancak davalı ... isimli şahıs ile, onun evinde birlikte fiilen evliymiş gibi yaşamaktadır.


4-) Bu nedenle, davalının kanunen almaya hakkı olmayan nafakanın kaldırılması için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 365 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Boşanma ilamı, ikametgah kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin davalıya ödemekte olduğu yoksulluk nafakasının kaldırılmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.

Yorum Gönder

0 Yorumlar
* lütfen spam veya uygunsuz yorum göndermeyin.

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Yorum Gönder (0)
To Top