Valinin Yetki ve Görevleri Nelerdir?

kamu24
0
  • İl idaresinin başı ve yürütme organıdır. İli yetki ge­nişliği ilkesine göre yönetir.
  • Adli ve askeri teşkilat dışında kalan bütün devlet dairelerinde müessese ve işletmelerde denetleme yapar.
  • Vali; devlet gelirlerinin tahsilâtını ve ödeme işlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını ve gelir kaynakları­nın gelişmesini sağlamak için tedbirler alır ve uy­gular.
  • Vali ilde hem devletin ve hükümetin hem de ayrı ayrı tüm bakanlıkların temsilcisidir.
  • Devlet temsilcisi sıfatıyla törenlere başkanlık eder ve gerekli olduğu zaman yabancı ülke temsilcilerini karşılar.
  • İlde bulunan yerel kuruluşlar ve yönetim kuruluşları üzerinde idari vesayet yetkisini kullanır.
  • İldeki kamu görevlileri üzerinde hiyerarşi yetkisini kullanır.
  • İldeki kamu görevlilerinden bir kısmının görev yer­lerini belirler değiştirir ve bu kişilerin atamasını ya­par.
  • İlin idari, mali, sağlık, sosyo-kültürel ve ekonomik durumu; hükümetçe alınmış bulunan karar ve ted­birlerin halk üzerindeki etkileri ve sonuçları konu­sunda yılsonunda veya gerekli durumlarda ilgili bakanlıklara rapor verir.
  • Olağanüstü durumlarda askeri kuvvetlerden yar­dım ister.
ETİKETLER

Yorum Gönder

0 Yorumlar
* lütfen spam veya uygunsuz yorum göndermeyin.

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Yorum Gönder (0)
To Top