Mal Rejiminin Kaldırılması Talebi Dilekçesi Örneği

kamu24
0

……(  ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NEDAVACI                                :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                                :

DAVA                                    : Mal rejiminin kaldırılması talebimizi içerir dava dilekçemizin

arzıdır.

OLAYLAR                            :
1.Davacı müvekkil … ile davalı … karı kocadır.
2.Aralarında görülmekte olan boşanma davası neticesinde … Aile Mahkemesi tarafların iki yıl süreyle ayrı yaşamalarına karar vermiştir.
3.Taraflar daha önce aralarında mal ortaklığı rejimini kabul etmişlerdi ancak iki yıllık ayrılık süresinde bu rejimin kurallarını tatbik etmeleri mümkün olmadığı için ayrılık süresince bunun kaldırılmasını istemektedirler.

Bu sebeplerle işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.HUKUKİ SEBEPLER          : TMK, HUMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER                           : Mal rejimi sözleşmesi, ayrılık kararı vs. her türlü delil

NETİCE-İ TALEP                : Yukarıda arz ve izah olunana sebeplerle ve re’sen gözetilecek sair nedenlerle her türlü dava, talep ile ek delil sunma haklarımızın saklı kalması kaydıyla; DAVANIN KABULÜ İLE TARAFLAR ARASINDAKİ MAL ORTAKLIĞI REJİMİNİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİNİ bilvekale arz ve talep ederim. …/…/2009

                                                                                                          DAVACI  VEKİLİ

Yorum Gönder

0 Yorumlar
* lütfen spam veya uygunsuz yorum göndermeyin.

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Yorum Gönder (0)
To Top