ÖSYM, 2013/2 KPSS tercih kılavuzunu yayımladı.


ÖSYM, Memur adaylarının merakla beklediği 2013/2 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı.

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından
yerleştirme yapılacaktır.

1.2 KPSS-2013/2 Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları ve
pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

1.3 Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 7-8 Temmuz 2012 ve
22-23 Eylül 2012 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2012-KPSS Lisans
ve 2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS
puanını almış olmaları gerekir.

1.4 Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve
lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER

 Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye İnternet’le gönderildiği son gün itibariyle,
sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur.
Tercihlerin İnternet’le ÖSYM’ye gönderilmesinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan
adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara ve
pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve
yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

3.1 Adaylar tercihlerini 18-27 Kasım 2013 tarihleri arasında İnternet yoluyla ÖSYM’ye
gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 27 Kasım 2013 gecesi, saat 23:59’da sona
erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

3.2 Bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren
tablolar yer almaktadır. Tablo-1’de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de önlisans mezunlarının ve
Tablo-3’te lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.

3.3 Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan
Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını
belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan
alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.

 Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan
birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı
tarafından düzenlenen “Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar” başlıklı uyarıları mutlaka
okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

Tercihlerinizi İnternet’le ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun
olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik
yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi [URL]https://ais.osym.gov.tr[/URL]
adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin
kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçeler
Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde
değişiklik yapılamayacaktır.

3.4 Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza
göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler
son derece önemlidir. Tercihlerinizi yazmanız için bu kılavuzdaki boş Tercih Listesinden
yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık size tercihlerinizi İnternet’e girmenizde kolaylık sağlayacaktır.
Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim
etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır.
Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.

 3.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin [URL]http://www.osym.gov.tr[/URL] adresine giriniz
ve önce Tercihler alanına ardından KPSS-2013/2 Tercih İşlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili
alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girerek tercihlerinizi yapabilirsiniz.

 Kişisel şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin [URL]https://ais.osym.gov.tr[/URL] adresinden ücretsiz
olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen İnternet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına
girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha
önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Bu sorulara
doğru cevap veremediği için şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdanı ya da
pasaportları ile birlikte Başvuru Merkezlerine şahsen başvurarak ücreti karşılığı (2,00 TL) yeni
şifrelerini edinmek zorundadır. Bu şifre daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde
de kullanılacağından adayların bu şifreyi saklamaları yararlarınadır. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler,
başka hiçbir kişiye verilmemektedir. Tutuklu ya da zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğu için bizzat
yukarıda belirtilen başvuru merkezlerine gelemeyecek olan adaylara ise, bulundukları cezaevi müdürlükleri
ya da askeri birlik komutanlarının resmi yazı ile müracaat etmesi halinde, adayın ismine düzenlenmiş kapalı
zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir.
3.6 KPSS-2013/2 Tercih İşlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir”
alanına tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgilerde düzeltme gereği
duyuyorsanız aşağıda 3.7. maddedeki açıklamalara göre hareket ediniz. Sonra hazırlamış olduğunuz
tercih listenizdeki kadro ve pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız.
Mezun olduğunuz ortaöğretim/önlisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon
için aranan öğrenim koşulu ile uyumlu değil ise yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kaydedilmeyeceğinden bir sonraki tercihinizi yazmanız sistem tarafından engellenecektir.
Tercihlerinizi yazarken bu durumu göz önünde bulundurunuz.

 Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız.
Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “KPSS-2013/2 Tercihleriniz
……….. tarihinde başarı ile ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada
“Yazdır” alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.

3.7 Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM’nin ilgili İnternet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size
ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program/alan ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Adaylar
sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadro veya pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır.
Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst
öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde
değişiklik yapılması mümkün değildir.

 Mezun olunan program/alan bilginizde değişiklik yapmak için ilgili resmi belge (diploma, öğrenci
belgesi…vb.) ve bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneği ile birlikte 26 Kasım 2013 günü saat
17.00’ye kadar SHDB KPSS Bürosuna (Bilkent-ANKARA) ÖSYM’ye şahsen başvurunuz veya bu
evrakın bir yakınınız aracılığı ile elden teslim edilmesini sağlayınız. Söz konusu değişikliği
tercihlerinizi sisteme kaydetmeden önce yaptırmanız gerekmektedir.

 Ekranda mezuniyet tarihiniz gün, ay ve yıl olarak görülmektedir. Bu tarihte değişiklik yapmak
istiyorsanız bu değişikliği ekranda tercih süresi içerisinde kendiniz yapabilirsiniz. Tercih süresi
tamamlandıktan sonra mezuniyet tarihinde değişiklik yapılamayacaktır.

Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adayların,aynı anda her iki diplomalarında yazan
program/alanlarına yönelik tercih yapmaları mümkün değildir. Bu durumda bulunan adayların, hangi
program/alan bilgisine göre tercih yapacaklarına, tercihlerini kaydetmeden önce karar vermeleri ve
Merkezimiz kayıtlarında yer alan mezuniyet bilgilerinden farklı, diğer diplomalarında yazan
program/alanlarına yönelik tercih yapmak istedikleri taktirde yukarıda belirtildiği şekilde değişiklik
işlemlerini yaptırmaları gerekir.

4. YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

4.1 Bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

4.2 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun
olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

4.3 Ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen
öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler
arasındaki tutarlılık kontrol edilecek, bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz
konusu tercih iptal edilecektir.

4.4 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan
hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca
atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

4.5 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara
yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday
ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak,
yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan
biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.

5. SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge
gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin İnternet sayfasından
öğrenebileceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşları da bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile
edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri
kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın
hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

6. KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

 ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan
kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde
atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri
kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

7. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

KPSS'de yüksek puan almak, bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir
hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar
yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı
bir hak iddia edemeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri niteliklere sahip
olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

8. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ

Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının İnternet
yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 15 gün içinde bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe”
örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın
dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için,
dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına
(IBAN: TR 070001000830060280115013) 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun
fotokopisinin eklenmesi gerekir.

Diğer detaylar için 2013/02 KPSS kılavuzu için TIKLAYIN

Yorum Gönder

0 Yorumlar