2010 Sağlık Bakanlığı Özürlü Personel Atama ve Kadro Açıklaması,Engelli Haberleri,

0
Bakanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan çeşitli unvanlardaki 2000 adet kadroya, Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre Devlet memuru statüsünde istihdam edilmek üzere sınavla özürlü personel alımına ilişkin sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce 13.11.2010 tarihinde 81 il merkezinde yapılmış ve sınav sonuçları 10.12.2010 tarihi Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.
Sınava katılan adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ile  http://www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilmektedir.
Adaylar sınav sonuçlarına itirazları için 10.12.2010 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün T.C Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesindeki TR690001000799054952185001 no’lu hesabına 10 (On) TL (KDV Dahil) itiraz ücretini yatırarak alacakları banka dekontu ve itiraz dilekçesi ile birlikte Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne başvuracaklardır. Adayların itiraz dilekçelerinde T.C. kimlik numarası, ad soyad, imza ve adreslerinin mutlaka bulunması gerekmektedir.  Ekinde banka dekontu olmayan ve yukarıdaki bilgileri içermeyen imzasız dilekçelerle yapılan itiraz başvuruları ile süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Sınav sonuçlarına adaylarca yapılan itirazlar Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce 15 gün içerisinde sonuçlandırılarak adaylara bildirilecektir.
Bakanlık Makamının 30.6.2010 tarih ve 161758 sayılı Onayı gereği, adaylar sınav başvurularını, atanmak istedikleri il’e yaptıklarından Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik’in 22 nci maddesine göre 21.01.2011 tarihinde her il için ilan edilecek kadrolara sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır.
 Adayların;
- Sınav puanlarının eşit olması halinde öğrenim düzeyi itibariyle bir üst öğrenimi bitirenlere,
- Öğrenim düzeylerinin eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olana,
- Mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde yaşı büyük olana,
öncelik verilecektir.
Ataması yapılacak adayların adı soyadı, T.C Kimlik No ve atanacakları yerler ile kadro unvanları ve atama işlemlerine esas adaylardan istenecek belgeler hakkındaki bilgiler Bakanlığımız http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde 21 Ocak 2011 tarihinde Cuma günü ilan edilecektir.
Atama işlemleri, atamaya esas belgelerin Bakanlığımızca tetkiki neticesinde atanma şartları itibariyle atanması uygun görülenlerin işlemleri 21 Ocak 2011 tarihinden sonra sonuçlandırılacak ve bu husus ile ilgili bilgi Bakanlığımız internet adresinde ayrıca ilan edilecektir.
İlgililere duyurulur.


Kaynak
Son Güncellenme Tarihi: 16 Aralık 2010
ETİKETLER

Yorum Gönder

0 Yorumlar
* lütfen spam veya uygunsuz yorum göndermeyin.

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Yorum Gönder (0)
To Top