• Çocuğa Karşı Şiddetle Mücadele Konferansı düzenlendi
  Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, UNICEF ve Avrupa Konseyi işbirliğinde Çocuğa Karşı Şiddetle Mücadele Konferansı düzenlendi.

  Açılış konuşmasını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in yaptığı konferansa, BM Genel Sekreterliği Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Marta Santos Pais, Avrupa Konseyi Bakanlar Konseyi Çocuk Hakları Tematik Koordinatörü Anica Djamic, Norveç Çocuk, Eşitlik ve Sosyal İçerme Bakan Yardımcısı Ahmad Ghanizadeh, UNICEF Türkiye Temsilcisi Ayman Abulaban, uzmanlar, öğretim üyeleri, STK temsilcileri ve bürokratlar katıldı.

  İki gün süren konferansta, BM, Avrupa Konseyi ve Ülkemizde çocuklara karşı şiddet konusunda yapılan çalışmalar kapsamlı olarak ele alındı.

  Konferans sürecinde katılımcılar tarafından ifade edilen konular ve ortaya çıkan görüşler şu şekilde özetlendi:

  - Çocukların her türlü şiddetten korunması öncelikle bir insan hakkıdır. Müreffeh çocuk; hangi toplumunda yaşıyor olursa olsun, müreffeh, mutlu, huzurlu, barış içerisinde yaşanacak bir dünyanın vazgeçilmez bir gerekliliğidir. Şiddet ise çocukların refahına yönelik en önemli tehdit unsurudur. Bu bağlamda, dünyanın herhangi bir bölgesinde çocukların şiddete maruz kalması tüm dünyanın sorunudur ve bu sorun elbirliği ile aşılmalıdır.

  - Toplumsal ve küresel boyutta alınacak tedbirler, “önce çocuklar” yaklaşımının bir yansıması olarak, dünyanın herhangi bir köşesinde şiddetin herhangi bir türüne maruz kalan çocukları kurtaracak ve koruyacak nitelikte ve uluslararası işbirliğine dayalı olmalıdır.

  - Çocuklara yönelik her türlü istismar ve ihmal çocuğa yönelik şiddettir. Çocuğa yönelik şiddetin her türü ve boyutu yasal olarak tanımlanmalı ve cezai müeyyidesi tayin edilmiş birer suç olarak topluma bildirilmelidir. Çocuklara yönelik şiddet büyük ölçüde gizli kalmasına ve toplumsal olarak kabul edilmesine rağmen, hiçbir zaman kabul edilemez ve her zaman önlenebilir. Çocuklara karşı şiddet vakaları için ülkeler “sıfır tolerans” odaklı bir yaklaşım benimsemelidir.

  - Çocuğa karşı şiddete ilişkin olarak kamu ve sivil toplum örgütleri arasında etkin bir işbirliği ve koordinasyon sağlanmalı, kapsamlı bir veri toplama ve izleme sistemi oluşturulmalıdır.

  - Ülkeler çocuklara karşı şiddet alanında yapacakları çalışmalarda, BM Çocuklara Karşı Şiddet Çalışması, Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Stratejisi, Çocuklarla ve Çocuklar İçin Bir Avrupa İnşa Etme Programından elde edilen deneyimleri dikkate almalıdır.

  - Ülkelerin, BM Çocuk Hakları Sözleşmesine Ek Üçüncü İhtiyari Protokolü, Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Suistimale ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesini ve İstanbul Sözleşmesini onaylanmaları, çocuğa karşı şiddetin önlenmesinde büyük önem taşımaktadır.

  - Çocuklara yönelik her türlü şiddetin açık olarak yasaklanması, çocukların her türlü ayrımcılığa karşı korunması; danışma, bildirim ve şikâyet mekanizmaları dâhil çocuk dostu hizmetlerin ve sistemlerin kurulması; çocuklara karşı her türlü şiddetle mücadele noktasında bütün ülkelerce kapsamlı ve entegre eylem planlarının yürürlüğe konulması; çocuklara yönelik bütün karar alma süreçlerinde çocuk katılımının sağlanması ve çocuğun üstün yararının gözetilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
  kaynak: facebook.com/AileBakanligi
  Yorum Yorum Ekle

  Türkiye'nın başkenti neresidir?

 • Facebook Yorum Yap

  Bu konuya Yorum Yap

 • Facebook Fan

  Engelliler için Listeni Davet Et Engelsiz Dünyam Fan
 • ÖMSS Facebook Sayfamız

 • Engelsiz Dünyam'ı Twitter'dan takip edebilirsiniz