• DPB, Kamuda Engelli İstihdamını Görüştü  Başkanlığımızca 4-5 Nisan 2013 tarihleri arasında “Kamu Sektöründe Engelli Personel İstihdamı” (Workshop on Employment of People with Disabilities in the Public Sector) konulu bir TAIEX Semineri düzenlenmiştir.


  Seminer ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerin kamu kesiminde engelli personel istihdamına ilişkin mevzuat ve uygulamalarının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Avrupa Komisyonu ile Başkanlığımızın birlikte organize ettiği söz konusu Seminere, Başbakanlık, Bakanlıklar, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, memur sendika ve konfederasyonları ile engelli dernek, federasyon ve konfederasyonlarından temsilciler iştirak etmiştir. Beş farklı Avrupa Birliği üyesi Ülkeden uzmanın konuşmacı olarak katıldığı Seminer esnasında; Almanya, İspanya, Hollanda, Portekiz ve Bulgaristan gibi Avrupa Birliği üyesi Ülkelerin bu alandaki mevzuat ve uygulamaları hakkında bilgi edinilmiştir. Engelli personelin toplumsal hayata daha aktif bir şekilde katılması ve çalışma hayatında yerini almasına yönelik Avrupa Birliği Müktesebatı ve uygulamaları incelenmiştir.

  Ayrıca, Ülkemizde engellilerin Devlet memuru olarak istihdamı hususunda Devlet Personel Başkan Yardımcısı Sn. Enes Polat tarafından bir sunum gerçekleştirilerek katılımcıların konuya ilişkin soruları cevaplandırılmıştır. Seminerin açılış konuşması Devlet Personel Başkanı Sayın Mehmet Ali Kumbuzoğlu tarafından yapılmıştır. Sn. Kumbuzoğlu, geniş katılımlı böyle bir Seminerin, engelli personel istihdamında mevzuatla belirlenmiş yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda kamu kurumlarımızın bilgilendirilmesine ve kamu kesiminde bu konuda duyarlılığın artırılmasına katkı sağlayacağını ifade etmiştir. Engelli dernek, federasyon ve konfederasyonları ile memur sendika ve konfederasyonlarının da toplantıya iştirak etmiş olmasının sosyal diyalogun gelişmesi bakımından önemini vurgulamıştır.

  Devlet Personel Başkanı Sn. Kumbuzoğlu konuşmasının devamında, engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatına aktif bir şekilde katılmasının en önemli öncelikleri arasında yer aldığını dile getirmiştir. Bir işte çalışmaları, üretmeleri ve bunun sonucunda kendi geçimlerini sağlamalarının engellilerin toplumsal yaşama katılmalarının en önemli adımlarından birisi olduğunu söylemiştir. Ülkemizde son yıllarda engellilerin istihdamı ile ilgili önemli gelişmeler yaşandığını, engelli istihdamı konusunda birçok hukuki düzenleme yapıldığını belirtmiştir. Kamu sektöründe engelli istihdamının önünü açmak amacıyla 2012 Yılında ilk kez merkezi olarak Ülke çapında Engelli Memur Seçme Sınavı düzenlendiğini ifade etmiştir. Engelli Memur Seçme Sınavı sayesinde, istihdamda yaşanan haksız rekabetin ortadan kaldırıldığını ve her engelli bireyin kendi özür durumuna göre hazırlanmış soru ve yöntemlerle sınava girmesinin sağlandığını açıklamıştır. Sn. Kumbuzoğlu temel hedefin, engelli kişiyi tüketen değil üreten konumuna getirerek kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak olduğunu vurgulamıştır.

  Engelli vatandaşlarımız için yardım odaklı hizmet anlayışından, eğitim ve istihdam odaklı hizmet anlayışına geçmiş bulunduğumuzu söylemiştir. Devlet Personel Başkanlığı olarak, kamu sektöründe engelli personel istihdamının artırılması ve kurumlarda çalışma ortamının engellilere uygun hale getirilmesine yönelik faaliyetlere devam ettiklerini dile getirmiştir. Yürütülen çalışmalar neticesinde, son 10 yılda kamu kesiminde engelli Devlet memuru istihdamında yaklaşık 5 katlık bir artış sağlanarak, 2013 Yılı başı itibariyle istihdam edilen engelli memur sayısının 27.443’e ulaştığını belirtmiştir. Nihai amacın, kamudaki engelli kontenjanı tamamen doluncaya kadar çalışmaları yoğunlaştırmak ve bu konuda tüm Dünyaya örnek teşkil etmek olduğunu ifade etmiştir. Devlet Personel Başkanı Sn. Kumbuzoğlu konuşmasının son bölümünde, engelli personel istihdamı hususunda kamu kurumlarının bilgilendirilmesi ve kamu kesiminde bu konuda duyarlılığın artırılmasına yönelik Avrupa Birliği destekli projeler yürütülmesini önemsediğini belirtmiştir. TAIEX Seminerinin de bu alanda yürütülen çalışmalara önemli katkılar sağlayacağına ve sonuçlarının uygulamaya yansıyacağına tüm içtenliği ile inandığını söylemiş ve tüm katılımcılara Seminere verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini iletmiştir.

  www.engelsizdunyam.org
  Bu makalenin devamı ve orjinalı forumdadır DPB, Kamuda Engelli İstihdamını Görüştü started by caqla View original post
  Yorum Yorum Ekle

  Türkiye'nın başkenti neresidir?

 • Facebook Yorum Yap

  Bu konuya Yorum Yap

 • Facebook Fan

  Engelliler için Listeni Davet Et Engelsiz Dünyam Fan
 • ÖMSS Facebook Sayfamız

 • Engelsiz Dünyam'ı Twitter'dan takip edebilirsiniz