• EKPSS sınavında uyulması gereken kurallar  EKPSS sınava giriş belgeleri ÖSYM aday işlemleri sisteminde (ais.osym.gov.tr) görüntülenmektedir. Bu belgenin bir çıktısını yazıcıdan alarak EKPSS'ye girecek engelli memur adaylarının sınava giriş esnasında yanında bulundurması gerekmektedir.

  Bu belgenin alt kısmında sınava girerken ve sınav esnasında herhangi bir mağduriyet uğramamak için uyulması gereken kurallar şöyle sıralanmıştır.

  ÖSYM'den ÖNEMLİ UYARILAR
  1.Bu belge yalnız bu sınava giriş için kullanılır, başka hiçbir sınava giriş için kullanılamaz. Sınava Giriş Belgesi renkli veya siyah-beyaz olabilir.

  2.Sınava Giriş Belgeniz olmadan sınava girmeniz mümkün değildir. Sınav günü belgenizi yanınızda bulundurmayı kesinlikle unutmayınız. Belge üzerinde fotoğrafınızın bulunması zorunludur. Bu belgenizin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğrafınızın olmasına özen gösteriniz. Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.

  3.Sınava girerken, bu sınava ait Sınava Giriş Belgenizle birlikte, nüfus
  cüzdanı veya pasaportunuzu da yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.
  Nüfus cüzdanınızda soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin sizi
  kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde sizi tanımada
  tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğrafınız ve T.C. Kimlik
  Numaranız bulunmalı, pasaportunuzun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde
  soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası
  bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul
  edilmeyecektir. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafınızdan
  kimliğinizi belirlemede güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini
  veya sınavınızın geçersiz sayılabileceğini göz önünde bulundurunuz.
  Zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için
  askeri kimlik belgesi, tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan
  fotoğraflı resmî belge, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve
  bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar özel kimlik belgesi
  olarak kabul edilir. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm
  belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Belgelerini
  eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa
  olsun, sınava alınmayacaktır; sınava alınsa bile sınavı geçersiz
  sayılacaktır. Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik
  Numarası, soğuk damga veya güncel bir fotoğrafı bulunmayan
  adayların, kimlik belgesi nedeniyle sınavda bir hak kaybına
  uğramamaları, mağduriyet yaşamamaları için sınav kurallarına uygun
  kimlik belgelerini edinerek sınava girmeleri gerekmektedir. Sınav
  süresince sınav görevlileri tarafından kimlik kontrolü yapılabileceğinden
  kimlik belgenizi sınav süresince sıra üzerinde bulundurunuz.

  4.Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmeniz sınav günü size kolaylık sağlayacaktır.

  5.Bu belgede yazılı olan binadaki salondan başka bir salonda sınava giremezsiniz, girdiğiniz takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır.

  6.Tüm adaylar ÖSYM’nin İnternet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne ve 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uymak zorundadır.

  7.Kimlik kontrolleri, üst arama ve salona yerleştirme işlemlerinin
  zamanında tamamlanabilmesi için sınav saatinden 1 saat önce sınava
  gireceğiniz binanın kapısında hazır bulununuz.
  8.Sınavın yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri
  emniyet görevlileri tarafından elle ve dedektörle aranacak; adaylar
  yanlarında her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, saat,
  cüzdan, cep telefonu, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan
  bluetooth vb. cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük
  (alyans hariç), broş (basit başörtü iğnesi hariç) ve diğer takılar,
  cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik
  cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük,
  dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve
  benzeri araçlar ile sınav binasına kesinlikle girilemeyecek ve hiçbir
  eşya emanete alınmayacaktır. Bu nedenle yukarıda belirtilen türdeki
  eşyalarınızı sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Güvenlik tedbirleri
  nedeniyle engelli adaylara yönelik oluşturulan “Engelli Salonu” hariç, alçı,
  sargı bezi, sağlık ile ilgili araç gereç vb. ile sınava girilemez.

  9.Sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle geliniz.

  10.Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ile şeker ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz.

  11.Sınav sırasında cep telefonu veya her türlü elektronik cihaz taşıdığı tespit edilen veya sınava 8. maddede belirtilen eşyalardan herhangi biri ile giren adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

  12.Sınavınızı tamamladıktan sonra cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı (sayfaları eksiksiz olarak) salon görevlilerine teslim ediniz. Sıra üzerinde bırakmayınız.

  Kaynak: www.ekpss.biz
  Yorum Yorum Ekle

  Türkiye'nın başkenti neresidir?

 • Facebook Yorum Yap

  Bu konuya Yorum Yap

 • Facebook Fan

  Engelliler için Listeni Davet Et Engelsiz Dünyam Fan
 • ÖMSS Facebook Sayfamız

 • Engelsiz Dünyam'ı Twitter'dan takip edebilirsiniz